Příspěvek na bydlení 2024: Online kalkulačka a výpočet přídavku na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají nízké příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. O příspěvek na bydlení si může požádat každý, kdo splní příslušné podmínky. Mezi ty hlavní patří především to, že musíte mít v daném bytě platnou nájemní smlouvu (nebo to musí být vlastní či družstevní byt). O nároku na příspěvek rozhoduje výše příjmu a náklady na bydlení.

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024?

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, zda máte na příspěvek nárok a kolik byste případně mohli dostat. U příspěvku na bydlení hraje roli několik různých faktorů:

 • Výše průměrného čistého měsíčního příjmu za předchozí čtvrtletí
 • Náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí – musí se jednat o skutečně zaplacené náklady, jako je nájem, platby za energie (voda, elektřina, plyn apod.) nebo platby za služby spojené s bydlením
 • Záleží na počtu osob, které mají v bytě trvalé bydliště
 • Záleží na velikosti města/obce a formě bydlení (nájem, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví)

Online kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na bydlení v roce 2024

Abyste měli nárok na přídavky na bydlení, musí být splněno několik hlavních podmínek:

 • Platná nájemní smlouva (nebo byt v osobním/družstevním vlastnictví, nebo podnájemní smlouva na celý byt) – příspěvek na bydlení se neposkytuje třeba při bydlení na ubytovně nebo když máte jenom podnájemní smlouvu jen na část bytu
 • Výše příjmu – průměrný čistý měsíční příjem za všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště, nesmí být „příliš“ vysoký – nárok je pouze, pokud 30% z příjmu  není vyšší, než normativní náklady pro daný byt/počet osob/formu bydlení/velikost města
 • Výše nákladů na bydlení – náklady na bydlení musí být vyšší (ve vztahu k výši příjmu), náklady na bydlení musí být vyšší než 30 % čistého měsíčního příjmu

Kolik jsou přídavky na bydlení v roce 2024?

Maximální výše přídavků na bydlení je určena tím, jak jsou stanoveny normativní náklady na bydlení. Ty určují maximální možnou částku, kterou je možné získat (pro daný počet osob, velikost města a formu bydlení).

Současně ale platí, že přídavky na bydlení jsou vypláceny vždy na základě skutečně doložených nákladů na bydlení. Takže můžete dostat maximálně tu částku, kterou doložíte, že jste skutečně zaplatili (pokud není vyšší než normativní náklady).

Příspěvek na bydlení tak může mít poměrně široký rozptyl. Může to být částka jen několik stokorun nebo i několik tisíc korun.

Minimální příspěvek na bydlení jako takový, není stanoven. Resp. platí zde to, co je společné pro všechny dávky. Že na sociální dávku vzniká nárok pouze v případě, že je vyšší než 50 Kč měsíčně

Jaké příjmy se dokládají u přídavků na bydlení?

U sociální dávky příspěvek na bydlení, je nutné vždy jednou za půl roku (v lednu a v červenci) doložit příjmy. Příjem se musí doložit za všechny osoby, které mají v bytě bydlí.

Mezi příjmy, které se dokládají u přídavků na bydlení, patří hlavně:

 • Výplata ze zaměstnání – dokládá se čistá měsíční mzda
 • Podpora v nezaměstnanosti, nebo podpora při rekvalifikaci, jako příjem by se pak započítalo i odstupné
 • Nemocenské dávky – mezi příjmy se započítává například nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, ap.
 • Sociální dávky – například rodičovský příspěvek nebo přídavky na dítě
 • Příjmy z podnikání – u OSVČ, se jako měsíční příjem započítává 1/12 z příjmů v posledním daňovém přiznání. Pokud OSVČ zatím nemá daňové přiznání, nebo má jen nízké příjmy, pak se vychází z průměrné mzdy v ČR a jako příjem se u OSVČ započítá minimálně 20 100 Kč měsíčně (resp. 10 000 Kč měsíčně u OSVČ vedlejších)
 • Přeplatky za služby a energie – pokud vám vrátí například přeplatek za elektřinu, pak se to započítá v daném čtvrtletí jako příjem

Jaké náklady na bydlení se dokládají u příspěvku na bydlení?

Podobně jako příjmy, i náklady na bydlení je nutné doložit vždy jednou za půl roku (v lednu a v červenci). Dokládají se skutečně zaplacené náklady (složeny, faktury, SIPO apod.). V případě bydlení v nájmu, je pak nutné mít podrobný rozpis na jednotlivé položky – co ze zaplacené částky připadá na nájem, co jsou platby za služby nebo energie.

Mezi náklady na bydlení patří:

 • Zaplacený nájem (nebo obdobné náklady)
 • Platby za energie (voda, elektřina, plyn apod.)
 • Platby za služby (odvoz odpadu, výtah, úklid společných prostor apod.)

Mezi náklady na bydlení pak nepatří například splátky hypotéky, zaplacená kauce u nájmu, platba za kabelovou televizi nebo internet apod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.