Zvýšení státního příspěvku pro pěstouny (pěstounská péče) od 1. 1. 2024

Na začátku října 2023, schválila vláda návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tato změna zákona, by měla začít platit od začátku roku 2024 a měla by přinést zjednodušení procesů spojených s náhradní péčí o dítě.

Jednou ze změn, které by měly platit od 1. ledna 2024, je i zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek se zvýší na 66 tisíc korun za rok (pro pečující osoby), resp. na 72 tisíc korun za rok (pro osoby v evidenci).

Zvýšení státního příspěvku na pěstounskou péči

Od ledna 2024 dojde ke zvýšení příspěvku pro pěstouny:

 • 66 000 Kč u dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující
 • 72 000 Kč u dohody o výkonu pěstounské péče s osobou v evidenci

Dávky pěstounské péče

Osoby, které pečují o svěřené děti (pěstounská péče), nebo případně osoby, které jsou vedené v evidenci pěstounů, nebo i děti svěřené do péče, mají nárok na příslušné sociální dávky:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • Odměna pěstouna
 • Příspěvek při pěstounské péči
 • Příspěvek při převzetí dítěte
 • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • Jednorázový nebo opakující se zaopatřovací příspěvek

Pěstounská péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nahrazuje dítěti (které bylo svěřeno do pěstounské péče) výživné od rodičů. Tato dávka, je určena na zaplacení běžných měsíčních výdajů. Výše dávky se odvíjí od věku dítěte (a případně od stupně závislosti na pomoci jiné osoby).

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči 2024:

 • 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2024 (u dětí, které jsou závislé na pomoci)

U dětí, které mají nějaké zdravotní či jiné omezení (a potřebují větší pomoc), může být nárok na zvýšený příspěvek.

Podobně, jako u příspěvku na péči, se posuzuje stupeň zavilosti na pomoci od jiné osoby (I. stupeň lehká zavilost, druhý stupeň středně těžká zavilost, III. stupeň těžká závislost a IV. stupeň úplná závislost).

Závislost na pomoci I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
dítě 6 let 6 500 Kč 7 750 Kč 8 240 Kč 8 940 Kč
dítě 6-12 let 7 895 Kč 9 500 Kč 10 130 Kč 10 970 Kč
dítě 12-18 let 9 010 Kč 10 900 Kč 11 595 Kč 12 155 Kč
dítě 18-26 let 9 430 Kč 11 315 Kč 12 015 Kč 12 575 Kč

Pěstounská péče – odměna pěstouna

Na odměnu pěstouna mají nárok pečující osoby (pěstouni, kteří mají dítě v péči dlouhodobě) nebo i osoby v evidenci (přechodné svěření dítěte do péče).

Odměna pěstouna, je jakási „náhrada za mzdu“. Výše odměny pěstouna se odvíjí od toho, kolik je minimální mzda, o kolik dětí se pěstoun stará, a zda se jedná o přechodnou nebo dlouhodobou péči.

Od 1. 1. 2024 by se měla zvyšovat minimální mzda. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč na 18 900 Kč (nebo případně o 2100 Kč na 19 400 Kč). Finální podoba zvýšení minimální mzdy bude schválena až během podzimu 2023

Odměna pěstouna 2024 – dlouhodobí pěstouni

Odměna pěstouna je stanovena, jako koeficient minimální mzdy (MM). V roce 2023 je minimální mzda stanovena na 17 300 Kč měsíčně. Pro rok 2024, se plánuje zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč (nebo případně až na 19 400 Kč).

Dlouhodobí pěstouni Odměna pěstouna 2023 2024 (**)
1 dítě 1,0 x MM* 17 300 Kč 18 900 Kč
1 dítě stupeň závislosti I 1,2 x MM* 20 760 Kč 22 680 Kč
2 děti 1,5 x MM* 25 950 Kč 28 350 Kč
3 děti 2,0 x MM* 34 600 Kč 37 800 Kč
1 dítě stupeň závislosti II až IV 2,0 x MM* 34 600 Kč 37 800 Kč
Za každé další dítě + 0,5 x MM* +8 650 Kč +9 450 Kč
Za každé další dítě stupeň závislosti III nebo IV + 0,7 x MM* +12 110 Kč +13 230 Kč

(*) MM = minimální mzda

(**) Podle předběžného návrhu MPSV, může být minimální mzda v roce 2024 stanovena na 18 900 Kč (podle druhé varianty dokonce až 19 400 Kč)

Odměna pěstouna 2024 – přechodná doba

Odměna pěstouna je stanovena, jako koeficient minimální mzdy (MM). V roce 2023 je minimální mzda stanovena na 17 300 Kč měsíčně. Pro rok 2024, se plánuje zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč (nebo případně až na 19 400 Kč).

Přechodná doba Odměna pěstouna 2023 2024 (**)
žádné nebo 1 dítě 1,8 x MM* 31 140 Kč 34 020 Kč
1 dítě stupeň závislosti I 2,0 x MM* 34 600 Kč 37 800 Kč
1 dítě stupeň závislosti II až IV 2,2 x MM* 38 060 Kč 41 580 Kč
Za každé další dítě + 0,3 x MM* +5 190 Kč +5 670 Kč
Za každé další dítě stupeň závislosti III nebo IV + 0,5 x MM* +8 650 Kč +9 450 Kč

(*) MM = minimální mzda

(**) Podle předběžného návrhu MPSV, může být minimální mzda v roce 2024 stanovena na 18 900 Kč (podle druhé varianty dokonce až 19 400 Kč)

Pěstounská péče – příspěvek při převzetí dítěte do péče

Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to jak dlouhodobým pěstounům, tak i těm kdo převezmou dítě do péče na přechodnou dobu. Maximální částka (součet všech příspěvků) za předchozích 12 měsíců může být 40 000 Kč.

Příspěvek při převzetí dítěte 2024:

 • 10 800 Kč na dítě ve věku do 6 roků
 • 12 150 Kč na dítě ve věku od 6 do 12 roků
 • 13 500 Kč na dítě ve věku od 12 do 18 roků

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Příspěvek na auto (na zakoupení motorového vozidla), je určený pro pěstouny, kteří pečují nejméně o 3 děti.

Výše příspěvku na auto je 70% z pořizovací ceny vozidla. Vozidlo ale nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Příspěvek na auto je možné žádat i na opravu motorového vozidla (maximálně ale 100 000 Kč z prokázaných výdajů na opravy)

Zaopatřovací příspěvek (jednorázový a opakovaný)

Zaopatřovací příspěvek je určený pro dítě (pro mladého dospělého), který odchází z péče v ústavním zařízení, nebo který opouští náhradní rodinnou péči.

Zaopatřovací příspěvek 2024:

 • 28 750 Kč – jednorázový příspěvek (vyplácí se pouze jednou)
 • 17 250 Kč – opakovaný příspěvek (vyplácí se opakovaně, každý měsíc, může být vyplácen až do 26 roků, pokud se bude jednat o nezaopatřenou osobu – například student VŠ)

Do konce roku 2027, je také možné zvolit, zda bude pobírán opakující se zaopatřovací příspěvek nebo bude dále čerpán příspěvek na úhradu potřeb dítěte (pokud jsou splněny příslušné zákonné podmínky).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.