Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou v zaměstnání 2024

V roce 2024 platí stejné podmínky pro nárok na dovolenou, jako v předchozích letech. Dovolená se vypočítá za „opracované“ týdny, a nárok na dovolenou se bude počítat v hodinách. Novinkou od 1. 1. 2024,  je nárok na dovolenou při práci na dohodu DPP nebo DPČ (viz níže)

Zásadní změna ve výpočtu dovolené, proběhla na začátku roku 2021. Namísto předchozího výpočtu dovolené ve dnech, se nově dovolená počítá v hodinách. Tuto změna ale nepoznali všichni – běžný zaměstnanec, který pracuje v zaměstnání celý rok, a má rovnoměrně rozloženou pracovní dobu, změnu nijak významně nepocítil. Pro něj se nic moc nezměnilo.

Změna dopadla především na ty, kdo pracují jenom část roku, nebo ty kdo jsou část roku v pracovní neschopnosti, na rodičovské či mají ošetřovné na dítě. Změna se mohla projevit i při změně zaměstnání, nebo u těch kdo mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu.

Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ v roce 2024

V roce 2023 byla schválena větší změna zákoníku práce. Jednou z novinek, je i nárok na dovolenou pro „dohodáře“ (pro dohody o provedení práce i pro dohody o pracovní činnosti).

Podle nových podmínek, bude nárok na placenou dovolenou i u DPP a DPČ. Nárok bude vznikat už po 4 odpracovaných týdnech, resp. minimálně po 80 odpracovaných hodinách. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na cca 1,54 hodiny dovolené.

Nárok na dovolenou pro dohody DPP a DPČ, je od začátku roku 2024.

Kalkulačka pro výpočet dovolené v roce 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat délku dovolené, na kterou vám vzniká nárok v roce 2024, po odpracování určitého počtu týdnů. Jak se provádí výpočet dovolené, podle nových pravidel a co vše se změní, se dočtete dále.

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Jak jsou podmínky pro výpočet dovolené v roce 2024?

Novela zákoníku práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.), která má účinnost od 1. 1. 2021, zrušila výpočet dovolené za odpracované dny. V původním znění zákona byla podmínka, že pro daného zaměstnavatele musíte odpracovat alespoň 60 dní v jednom kalendářním roce, a následně vám vznikal nárok na 1/12 z dovolené za každý odpracovaný měsíc.

Nově (od roku 2021), vám pro vznik nároku na dovolenou stačí odpracovat alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby, tj. například 160 hodin) a za každý odpracovaný týden vám vzniká nárok na 1/52 dovolené:

  • Při základním nároku na dovolenou v délce 4 týdny, je to 3,08 hodiny za každý odpracovaný týden
  • Při základním nároku na dovolenou v délce 5 týdnů, je to 3,85 hodiny za každý odpracovaný týden

Dovolená, která se vám takto vypočítá za odpracované týdny, se pak zaokrouhlí směrem nahoru (na celé hodiny).

Jaké jsou podmínky pro čerpání dovolené v roce 2024

S tím, že se nově dovolená vypočítává v hodinách, se změnil i způsob jejího čerpání. To poznali hlavně ti, kdo mají různě dlouhé směny. Pokud někdo pracuje tak, že má některé směny například 12 hodin a jiné například 6 hodin, pak se to projeví i při čerpání dovolené.

Zatímco dříve, jste si brali prostě „den volna“ a na délku směny, která na daný den připadala, se nehledělo, nově se to zohlední. Pokud si vezmete dovolenou v den, kdy máte mít „krátkou“ směnu, pak se vám odečte 6 hodin dovolené. Pokud si vezmete dovolenou v den, kdy máte mít „dlouhou“ směnu, tak se vám odečte 12 hodin dovolené.

Změna výpočtu dovolené u rodičovské, neschopenky nebo u ošetřovného

Mění se i způsob, jak se zohledňuje to, když jste delší dobu v pracovní neschopnosti, čerpáte ošetřovné na dítě, nebo budete na rodičovské dovolené.

Novela zákoníku práce, nově započítává jako „odpracovanou dobu“ (pro vznik nároku na dovolenou), maximálně 20ti násobek týdenní pracovní doby (tj. například maximálně 800 hodin, pokud máte týdenní pracovní dobu 40 hodin).

Takže pokud budete na rodičovské dovolené, na neschopence, nebo čerpat třeba ošetřovné na dítě, tak se vám v průběhu roku, započítá maximálně 20 týdnů do „odpracované“ doby pro nárok na dovolenou (jednotlivé „omluvené“ absence se v průběhu roku sčítají dohromady).

Pokud by byla žena například část roku na mateřské dovolené (např. 28 týdnů) a zbytek roku na rodičovské dovolené – tj. 24 týdnů), tak se jí pro nárok na dovolenou započítá jenom 48 „odpracovaných“ týdnů.

Mateřská dovolená se totiž započítá celá, ale z rodičovské dovolené by se započítalo pouze prvních 20 týdnů. Celkově by tak vznikal nárok 148 hodin dovolené (u 4 týdnů dovolené) nebo na 185 hodin dovolené (u 5 týdnů dovolené). Tj. na 18 dní a 4 hodiny nebo na 23 dní a jednu hodinu.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.