Kalkulačka: výpočet výplaty (čistá mzda – sociální a zdravotní a daně)

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet výplaty v roce 2020. Můžete si spočítat svoji čistou mzdu podle různých parametrů (různé daňové slevy a zvýhodnění). Můžete tak zjistit, o kolik si polepšíte v novém zaměstnání, nebo třeba když se vám narodí dítě.

Podíváme se na to, jaké jsou pravidla pro výpočet výplaty. Nebo i na to, jaké daňové slevy a zvýhodnění si můžete v roce 2020 uplatnit.

Kalkulačka – výpočet výplaty (čisté mzdy) v roce 2024

Aktuální kalkulačku, pro výpočet výplaty (čisté mzdy), v roce 2024 najdete zde: Mzdová kalkulačka – Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024.

V roce 2024, se zvyšuje se minimální mzda o 1600 Kč (na 18 900 Kč). Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (na 2 552 Kč). Bude se platit vyšší sociální pojištění – nově je to 7,1% (původně to bylo 6,5%).

Ruší se i některé daňové slevy nebo se mění jejich podmínky. Od 1. července 2024, se budou měnit podmínky pro dohody a mnoho dalších změn.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Kalkulačka: Výpočet výplaty v roce 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se provádí výpočet výplaty

Výpočet výplaty se provádí v několika postupných krocích:

 • Nejprve se určí celková hrubá mzda – ta zahrnuje jak pevnou složku mzdy (platu), tak i pohyblivé části (příplatky za víkendy, svátky, za noční, za přesčasy, různé odměny, bonusy, prémie apod.)
 • Spočítá se sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec
 • Spočítá se sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel
 • Určí se superhrubá mzda (součet hrubé mzdy + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem)
 • Ze superhrubé mzdy se vypočítá daň 15%
 • Zahrnou se daňové slevy, případně se zohlední daňový bonus na dítě
 • Vypočítá se výsledná čistá mzda

Reálný výpočet výplaty může být v praxi složitější. Někdy je také potřeba určit různé srážky – například z důvodu exekuce nebo insolvence, nebo i jiné srážky.

Výpočet výplaty: Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, se spočítá na základě celkové hrubé mzdy:

 • Sociální pojištění zaměstnance = 6,5% hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy

Kromě pojištění, které se strhne zaměstnanci, platí další částku i zaměstnavatel:

 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem = 24,8% hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem = 9 % z hrubé mzdy

Výpočet výplaty: Superhrubá mzda a daně

Pro výpočet daně (15%), je rozhodující superhrubá mzda. Jedná se o součet hrubé mzdy zaměstnance a pojištění zaplaceného zaměstnavatelem. Ve výsledku je tak hrubá mzda rovna 133,8% hrubé mzdy.

Ze superhrubé mzdy se pak vypočítá daň. Ta je u zaměstnanců ve výši 15%

Výpočet výplaty: Daňové slevy a zvýhodnění 2020

Při výpočtu výplaty je možné uplatnit různé daňové slevy a zvýhodnění tak, abyste nemuseli platit celou daň.

Předpokladem pro uplatnění daňových slev při výpočtu výplaty je to, že máte u svého zaměstnavatele podepsán formulář – prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob (růžový papír).

Pokud jste jej podepsali, pak se některé daňové slevy mohou projevit už při měsíčním výpočtu výplaty.

Mezi hlavní daňové slevy patří především tyto:

 • Daňová sleva za zaměstnance (poplatníka) = 2070 Kč měsíčně (24 840 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro invalidu I. a II. stupeň = 210 Kč měsíčně (2520 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro invalidu III. stupeň = 420 Kč měsíčně (5040 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 1345 Kč měsíčně (16 140 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro studenta = 335 měsíčně (4020 Kč ročně)

Daňová sleva na dítě v roce 2020

Mezi nejčastější daňové slevy patří ty na děti:

 • Daňová sleva na 1 dítě = 1267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 2 dítě = 1617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 3 dítě = 2017 Kč měsíčně (24 204 Kč ročně)

Pokud by mělo některé z dětí zdravotní hendikep (ZTP), pak je daňové zvýhodnění dvojnásobek toho, co na zdravé dítě:

 • Daňová sleva na 1 dítě ZTP = 2534 Kč měsíčně (30 408 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 2 dítě ZTP = 3234 Kč měsíčně (38 808 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 3 dítě ZTP = 4034 Kč měsíčně (48 408 Kč ročně)

V případě, že je daňová sleva na dítě vyšší, než vypočítaná daň, pak vám vzniká nárok na daňový přeplatek (daňový bonus). Na ten je nárok pouze v případě, že váš roční příjem je vyšší než 6ti násobek minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2020 ve výši 14 600 Kč. Na daňový bonus na dítě tak má nárok jen ten, kdo má za rok alespoň 87 600 Kč.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.