Kalkulačka: výpočet výplaty (čistá mzda) 2020

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet výplaty v roce 2020. Můžete si spočítat svoji čistou mzdu podle různých parametrů (různé daňové slevy a zvýhodnění). Můžete tak zjistit, o kolik si polepšíte v novém zaměstnání, nebo třeba když se vám narodí dítě.

Podíváme se na to, jaké jsou pravidla pro výpočet výplaty. Nebo i na to, jaké daňové slevy a zvýhodnění si můžete v roce 2020 uplatnit.

Aktualizace 20. 11. 2020:

19. 11. 2020 schválil parlament zrušení superhrubé mzdy. V roce 2021 by se daň z výplaty počítala jen z hrubé mzdy. Daň u hrubé mzdy do 140 000 Kč měsíčně, bude 15% z hrubé mzdy. Z částky nad 140 000 Kč měsíčně bude daň 23%.

Zvýší se o daňová sleva na poplatníka o 774 Kč měsíčně. Z částky 24 840 Kč v roce 2020 (2070 Kč měsíčně), na 34 125 Kč v roce 2021 (2844 Kč měsíčně).

Viz nová kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2021. Pro všechny zaměstnance se čistá výplata v roce 2021 zvýší (až o několik tisíc korun).

Změnu ale ještě musí schválit senát a prezident. Zatím není zcela jisté, že změny začnou platit hned od 1. 1. 2021.

Kalkulačka: Výpočet výplaty v roce 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se provádí výpočet výplaty

Výpočet výplaty se provádí v několika postupných krocích:

 • Nejprve se určí celková hrubá mzda – ta zahrnuje jak pevnou složku mzdy (platu), tak i pohyblivé části (příplatky za víkendy, svátky, za noční, za přesčasy, různé odměny, bonusy, prémie apod.)
 • Spočítá se sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec
 • Spočítá se sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel
 • Určí se superhrubá mzda (součet hrubé mzdy + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem)
 • Ze superhrubé mzdy se vypočítá daň 15%
 • Zahrnou se daňové slevy, případně se zohlední daňový bonus na dítě
 • Vypočítá se výsledná čistá mzda

Reálný výpočet výplaty může být v praxi složitější. Někdy je také potřeba určit různé srážky – například z důvodu exekuce nebo insolvence, nebo i jiné srážky.

Výpočet výplaty: Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, se spočítá na základě celkové hrubé mzdy:

 • Sociální pojištění zaměstnance = 6,5% hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy

Kromě pojištění, které se strhne zaměstnanci, platí další částku i zaměstnavatel:

 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem = 24,8% hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem = 9 % z hrubé mzdy

Výpočet výplaty: Superhrubá mzda a daně

Pro výpočet daně (15%), je rozhodující superhrubá mzda. Jedná se o součet hrubé mzdy zaměstnance a pojištění zaplaceného zaměstnavatelem. Ve výsledku je tak hrubá mzda rovna 133,8% hrubé mzdy.

Ze superhrubé mzdy se pak vypočítá daň. Ta je u zaměstnanců ve výši 15%

Výpočet výplaty: Daňové slevy a zvýhodnění 2020

Při výpočtu výplaty je možné uplatnit různé daňové slevy a zvýhodnění tak, abyste nemuseli platit celou daň.

Předpokladem pro uplatnění daňových slev při výpočtu výplaty je to, že máte u svého zaměstnavatele podepsán formulář – prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob (růžový papír).

Pokud jste jej podepsali, pak se některé daňové slevy mohou projevit už při měsíčním výpočtu výplaty.

Mezi hlavní daňové slevy patří především tyto:

 • Daňová sleva za zaměstnance (poplatníka) = 2070 Kč měsíčně (24 840 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro invalidu I. a II. stupeň = 210 Kč měsíčně (2520 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro invalidu III. stupeň = 420 Kč měsíčně (5040 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 1345 Kč měsíčně (16 140 Kč ročně)
 • Daňová sleva pro studenta = 335 měsíčně (4020 Kč ročně)

Daňová sleva na dítě v roce 2020

Mezi nejčastější daňové slevy patří ty na děti:

 • Daňová sleva na 1 dítě = 1267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 2 dítě = 1617 Kč měsíčně (19 404 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 3 dítě = 2017 Kč měsíčně (24 204 Kč ročně)

Pokud by mělo některé z dětí zdravotní hendikep (ZTP), pak je daňové zvýhodnění dvojnásobek toho, co na zdravé dítě:

 • Daňová sleva na 1 dítě ZTP = 2534 Kč měsíčně (30 408 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 2 dítě ZTP = 3234 Kč měsíčně (38 808 Kč ročně)
 • Daňová sleva na 3 dítě ZTP = 4034 Kč měsíčně (48 408 Kč ročně)

V případě, že je daňová sleva na dítě vyšší, než vypočítaná daň, pak vám vzniká nárok na daňový přeplatek (daňový bonus). Na ten je nárok pouze v případě, že váš roční příjem je vyšší než 6ti násobek minimální mzdy.

Minimální mzda je v roce 2020 ve výši 14 600 Kč. Na daňový bonus na dítě tak má nárok jen ten, kdo má za rok alespoň 87 600 Kč.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.