Kalkulačka valorizace 2024: Jak se budou zvyšovat důchody od 1. 1. 2024?

Na začátku roku 2024, se opět budou zvyšovat důchody. K poslední mimořádné valorizaci důchodů, došlo od začátku června 2023. Důvodem pro mimořádné zvýšení byla vysoká inflace. Znovu se budou důchody zvyšovat až od 1. ledna 2024.

Ke zvýšení důchodů, dochází pravidelně od začátku roku. Nařizuje to příslušný zákon. Lednová valorizace 2024, se bude týkat všech důchodových dávek. Zvýší se starobní důchody, invalidní důchody, vdovské a vdovecké důchody, nebo i sirotčí důchody.

Jak se budou zvyšovat důchody od 1. 1. 2024?

Podle aktuálních odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí (které má na starosti všechny sociální dávky, včetně důchodů), by se od 1. ledna 2024 měly důchody zvýšit o 360 Kč.

Od 1. ledna 2024, by se s největší pravděpodobností měly zvýšit všechny důchody stejně. Všichni důchodci by měli dostat přidáno 360 Kč měsíčně (zvýšení základní složky důchodů).

Zvýšení důchodů již potvrdilo i MPSV – viz zde, od 1. 1. 2024 se důchody zvyšují o 360 Kč, průměrný důchod bude 20 693 Kč.

Průměrný důchod v ČR v roce 2024

MPSV také očekává, že od začátku roku 2024, vzroste průměrný důchod na 20 693 Kč. Jedná se pochopitelně jen o průměr. Medián důchodu je nižší.

Nižší důchody mají i ženy (i přes nedávno zavedený příplatek výchovné – 500 Kč za dítě). Veliké rozdíly mezi důchody, jsou i napříč republikou. Nejvyšší důchody mají v Praze. Nejnižší důchody jsou v Karlovarském kraji.

Nové podmínky pro valorizace a předčasné důchody platí od 1. října 2023

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kalkulačka: Výpočet valorizace důchodů od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, o kolik se vám zvýší důchod na začátku roku 2024.

Pro výpočet, kolik bude důchod v roce 2024, stačí zadat údaj, kolik byl váš důchod v roce 2023 (na konci roku, nebo po posledním zvýšení od červena 2023).

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Nové podmínky pro zvyšování důchodů a další změny, se právě schvalují

Během roku 2023, začala vláda řešit důchodovou reformu, o které se mluví již velmi dlouhou dobu.

Na tom, že aktuální systém výplaty důchodů, je dlouhodobě neudržitelný, se shodují všichni. Na tom, jak by se měly důchody změnit, se ale shodne jen málokdo.

V polovině roku 2023, představila vláda první kroky připravované důchodové reformy. Některé změny, mohou začít platit už na podzim 2023. Většina změn, se ale teprve projednává, a budou mít nějaký reálný dopad až v následujících letech.

Informací, k připravované důchodové reformě, se dá najít mnoho. Mnoho z toho, je ale jenom „informační šum“.

Jasných informací, co přesně se bude měnit, je zatím málo. Je to dáno i tím, že důchodová reforma, je velmi silné politické téma. A většina navrhovaných změn, je zatím jen ve stádiu předběžných návrhů.

Zatím jsou jisté jen některé změny:

  • Nové podmínky pro zvyšování důchodů, už jsou projednány v Parlamentu a nyní se jimi zabývá Senát. Je pravděpodobné, že změna bude schválena již brzy
  • Změna podmínek pro předčasné důchody – zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod, je také již téměř definitivně schváleno, nové podmínky mohou začít platit už na podzim 2023

Jak se mění podmínky pro valorizace důchodů?

Nové podmínky pro zvyšování důchodů, ale nejsou nějaká velká změna (jak je to někdy prezentováno v médiích).

Podle nových podmínek, se důchody budou zvyšovat i nadále. Jen to bude o něco málo méně, než v posledních letech. Změna podmínek, se ale reálně projeví spíše až v roce 2025.

Důchody se budou valorizovat podle inflace (inflace se do zvýšení započítá celá, jako tomu bylo i doposud). A dále se budou valorizovat o jednu třetinu růstu platů (doposud to bylo o polovinu růstu mzdy).

Tyto nové podmínky, ale nebudou mít vliv na zvyšování důchodů od začátku roku 2024. Projeví se až během roku (pokud by byla vysoká inflace, nebo až v roce 2025).

Podle nových podmínek, se mění i mimořádné valorizace, kvůli vysoké inflaci. Pokud by se v následujících letech opakovala situace s vysokou inflací, tak by byl od června daného roku, nárok na příplatek k důchodu.

Nedocházelo by tedy již k mimořádné valorizaci důchodů během roku. Neznamená to ale, že by důchody nezohledňovali vysokou inflaci.

Zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod

Podstatně větší změnou (než nové podmínky pro zvyšování důchodů), jsou ale změny u předčasných důchodů. Tam bude velké zpřísnění.

Na předčasný důchod bude nárok jenom 3 roky před řádným termínem (nyní to může být až 5 roků předem).

Pro nárok na předčasný důchod, bude nutné odpracovat delší dobu – nově to bude minimálně 40 roků. Doposud stačilo jenom 35 roků. Tato změna, by ale měla platit až od druhé poloviny roku 2024.

Předčasné důchody také budou nižší, než nyní. Mění se výpočet předčasného důchodu. Důchod se nově bude snižovat o 1,5% za každých 90 dní, o které se jde do důchodu dříve. Při 3 letech předčasnosti, může být důchod nižší o 18%.

Předčasné důchody, by také měli mít odlišné podmínky valorizace. Předčasné důchody, by se měly začít zvyšovat, až po dosažení řádného důchodového věku (první až 3 roky, se tedy důchod nebude zvyšovat vůbec).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.