Kalkulačka: Kolik platí Úřad práce jako podporu během rekvalifikace?

Nezaměstnaní na Úřadu práce, si mohou požádat o dotovaný rekvalifikační kurz, který může být zdarma (až 50 000 Kč). Během rekvalifikace může být nárok na podporu při rekvalifikaci (až 27 578 Kč měsíčně). Rekvalifikaci je možné absolvovat i během zaměstnání (platí trochu jiné podmínky).

Když vás vyhodí z nějaké práce (nebo tam skončíte sami od sebe), tak můžete jít na Úřad práce, a můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce, zná asi každý – musí být odpracováno alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky, a podpora se vypočítá z čisté mzdy ve skončeném zaměstnání.

Moc lidí už ale neví, že od Úřadu práce může být nárok i na podporu při rekvalifikaci, které je vyšší, než běžná podpora pro nezaměstnané.

Kromě toho, že vám Úřad práce zaplatí celý rekvalifikační kurz (maximálně ale 50 000 Kč), vám bude platit ještě příspěvek až 27 578 Kč měsíčně, po celou dobu rekvalifikace.

Pozor ale na rozdíl mezi zabezpečovanou rekvalifikací, zvolenou rekvalifikací a dotovaným vzdělávacím kurzem. Podmínky pro schválení a proplacení kurzu se liší (a na podporu je nárok jenom někdy).

Jaký je rozdíl mezi podporou při rekvalifikaci a v nezaměstnanosti?

Na podporu v nezaměstnanosti, může mít nárok ten, kdo přišel o práci, a je vedený na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Na podporu je nárok, jenom pokud byla odpracována alespoň minimální doba. A také jen v případě, že si budete hledat novou práci.

Pokud by někdo chtěl být na ÚP a jenom brát podporu, bez hledání nového zaměstnání, tak to moc nejde. Resp. je nutné alespoň „předstírat“ hledání nové práce, jinak hrozí vyřazení z evidence a odebrání podpory.

Na podporu během rekvalifikace je nárok, pokud absolvujete nějaký rekvalifikační kurz. Nabídka rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů je hodně široká a navíc se průběžně mění (viz odkaz níže).

Na příspěvek až 50 000 Kč na rekvalifikaci, může mít nárok každý nezaměstnaný (je ale vyžadována spoluúčast minimálně 18%). Na příspěvek mohu mít nárok i ti, kdo mají nějaké zaměstnání a chtějí změnit profesi.

Pokud ale úřad práce usoudí, že potřebujete rekvalifikovat (vzhledem k věku, předchozímu vzdělání, oboru, ve kterém jste pracovali, a situaci v lokalitě kde hledáte novou práci), tak vám může zaplatit celý rekvalifikační kurz a ještě dostanete podporu během rekvalifikace.

Na podporu je tedy obvykle nárok spíše u lidí, kteří se svou stávající kvalifikací nemohou delší dobu najít novu práci běžným způsobem. A také jenom v případě, že se bude jednat o rekvalifikaci na nějakou perspektivní pracovní činnost, kde je vysoká pravděpodobnost nástupu do nového zaměstnání.

Kalkulačka: Výpočet kolik je podpora během rekvalifikace v roce 2024

Podpora během rekvalifikace (se stejně jako podpora v nezaměstnanosti) vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku v zaměstnání, které skončilo před nástupem na ÚP

Výjimka platí pro podporu po skončení rodičovské, nemocenské, péči o jinou osobu nebo po ukončení výkonu dobrovolnické činnosti, kdy se podpora vypočítá z průměrné mzdy v ČR.

Odlišný způsob výpočtu by se týkal i podpory po skončení podnikání (u OSVČ se podpora počítá z vyměřovacího základu na sociální pojištění).

Kalkulačka podpora při rekvalifikaci 2024
Čistá mzda

Výpočet

Další kalkulačky:

Kolik je podpora během rekvalifikace v roce 2024

Podpora při rekvalifikaci je vyšší, než „obyčejná“ podpora v nezaměstnanosti:

  • Podpora v nezaměstnanosti je 65% první dva měsíce, 50% druhé dva měsíce a 45% po zbytek doby (nebo někdy jenom 45% po celou dobu)
  • Podpora během rekvalifikace je po celou dobu 60%

Během rekvalifikace může být nárok i na vyšší podporu, než kolik mohou dostat nezaměstnání:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2024 = 24 608 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2024 = 27 578 Kč

Případně je nárok i na vyšší minimální podporu (po rodičovské, nemocenské, apod.):

  • Minimální podpora v nezaměstnanosti je 6 365 Kč první dva měsíce, 5 092 Kč druhé dva měsíce a 4 667 Kč po zbytek doby
  • Minimální podpora při rekvalifikaci je 5 940 Kč po celou dobu rekvalifikace

Jaké jsou podmínky pro rekvalifikaci placenou Úřadem práce?

Hlavní podmínkou, aby Úřad práce zaplatil rekvalifikační kurz (maximálně 50 000 Kč), je absolvování kurzu a úspěšné složení závěrečné zkoušky (pokud kurz nekončí nějakou závěrečnou zkouškou, tak je požadována docházka minimálně 80%).

Dalším omezením je to, že zmíněných 50 000 Kč je limit na období 3 roků. Pokud by někdo čerpal příspěvek na vzdělání/na rekvalifikaci během posledních 3 roků, tak mu Úřad práce už nic dalšího nezaplatí (resp., mohl by být nárok maximálně na zbývající část do 50 tisíc korun, pokud by předchozí rekvalifikace stála méně).

Nárok na zaplacení rekvalifikace nevzniká automaticky (není to nároková věc). Nejprve je nutné podat žádost (na místním Úřadu práce, nebo přes internet) a počkat jestli ÚP rekvalifikaci schválí nebo ne.

Mezi další podmínky patří vedení v evidenci na Úřadu práce (jako uchazeč o zaměstnání nebo alespoň jako zájemce o zaměstnání). Zvolená rekvalifikace musí být potřebná a účelná (musí být reálná šance získat nové zaměstnání).

Mírně odlišné podmínky platí pro případy, kdy se pro rekvalifikaci rozhodnete dobrovolně (nebo když budete chtít rekvalifikaci absolvovat ještě během stávajícího zaměstnání). A přísnější podmínky platí, pokud rekvalifikaci „nařídí“ Úřad práce (pak je ale také současně nárok i na podporu).

Další informace a žádost o rekvalifikaci na ÚP

Podrobnější informace o možnostech rekvalifikace, je možné najít ne webu Úřadu práce zde. Seznam všech aktuálních dotovaných vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů je možné najít na webu MPSV zde.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.