Sociální dávky pro Ukrajince (humanitární dávka, příspěvek na bydlení) – změny od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se znovu mění podmínky pro sociální dávky pro Ukrajince. Poslední velká změna, byla od začátku července 2023 (viz informace níže). Další změna platí i od 1. 1. 2024.

Změny u sociálních dávek pro Ukrajince od ledna 2024

Na konci roku 2023, bylo schváleno prodloužení ochrany pro Ukrajince až do března 2025.

Od ledna 2024, se mění započitatelné náklady na bydlení (které se používají pro výpočet dávek). U zranitelných osob, bude v roce 2024, nárok na dvojnásobnou částku (4 800 Kč nebo 6 000 Kč, podle toho, zda se jedná o evidované bydlení).

Ostatní podmínky pro nárok na dávky pro Ukrajince se v roce 2024 nemění – platí stejné podmínky, jako od července 2023.

Změny u sociálních dávek pro Ukrajince od července 2023

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2023), se mění podmínky pro poskytování sociálních dávek pro Ukrajince (mění se podmínky jak pro příspěvek na bydlení, tak i pro příspěvky na živobytí – humanitární dávky).

Příspěvek na bydlení, bude nově vyplácen přímo Ukrajincům (doposud se vyplácel těm, kdo poskytovali ubytování). Mění se výše příspěvku na bydlení (nové započitatelné náklady na bydlení). Při bydlení v bytě, který není evidován na Úřadu práce, bude příspěvek nižší (snížení o 20%).

Změní se i humanitární dávka („příspěvek na živobytí“). Dojde ke snížení – resp. nově budou sociální dávky navázány na to, kolik je životní a existenční minimum. Bude se zohledňovat i délka pobytu v České republice (po 150 dnech příspěvek klesá). A také se zohlední příjmy a úspory.

Hlavní změny u sociálních dávek pro Ukrajince od 1. 7. 2023

Sociální dávky pro Ukrajince se mění, více než rok po začátku války na Ukrajině. Situace se minimálně z části změnila. Válka sice i nadále probíhá (a zřejmě ještě i nějakou delší dobu bude).

Situace ukrajinských uprchlíků, už ale není tak akutní, jako na začátku války (situace se už alespoň zčásti stabilizovala). Řada Ukrajinců, se již stihla zapojit do běžného života (práce, škola, atd.). Tomu se přizpůsobuje i nastavení sociálních dávek.

Změny u sociálních dávek pro Ukrajince:

 • Po 150 dnech se budou dávky snižovat (prvních 150 dní je nárok na životní minimum, po 150 dnech je nárok na existenční minimum)
 • Osoby se zdravotním postižením, malé děti, osoby pečující o malé děti, budou mít nárok na vyšší dávky
 • Při výpočtu dávek, se zohlední příjmy (kdo má vyšší/vysoký příjem, nemusí dávky dostat vůbec); zohlední se i úspory (zůstatek na účtu)
 • Příspěvek na bydlení bude vyplácen přímo Ukrajincům (maximální výše příspěvku je stanovena jako započitatelné náklady na bydlení)
 • Na příspěvek na bydlení není nárok, pokud je poskytnuto bezplatné ubytování
 • Příspěvek na bydlení v bytě (domě), který není veden v evidenci na Úřadu práce, bude o 20% nižší

Humanitární dávka – příspěvek na živobytí od července 2023

Od 1. 7. 2023, se mění výše základní sociální dávky pro Ukrajince (humanitární dávka), která je určena na pokrytí základních životních potřeb. Jedná se o jakousi obdobu příspěvku na živobytí, na který mají nárok všichni obyvatelé ČR, kteří jsou ve hmotné nouzi.

Humanitární dávka, bude vycházet z toho, kolik je životní minimum (pro jednotlivce se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 4 860 Kč), a z toho kolik je existenční minimum (zvýšilo se od 1. 1. 2023 na 3 130 Kč). Po uplynutí prvních 150 dní, se výše dávek sníží.

Pro „zranitelné osoby“ (starší osoby, osoby se zdravotním omezením, malé děti, rodiče pečující o malé dítě, apod.), bude nárok na zvýšené dávky. U zranitelných osob, se dávky nesnižují, ani po 150 dnech.

Kolik bude humanitární dávka pro Ukrajince od července 2023?

Příspěvek na živobytí (humanitární dávka) se od 1. 7. 2023 změní:

 • Dospělý prvních 150 dní = 4 860 Kč (životní minimum)
 • Dospělý nad 150 dní = 3 130 Kč (existenční minimum)
 • Dospělý nad 150 dní (zranitelné osoby) = 4 860 Kč (životní minimum)
 • Osoba se zdravotním postižením = 7 290 Kč
 • Dítě = 3 490 Kč
 • Dítě 6 – 10 roků = 4 188 Kč
 • Dítě se zdravotním postižením = 5 235 Kč

Při posuzování nároku na humanitární dávku (příspěvek na živobytí) se budou nově posuzovat i úspory (zůstatek na běžném bankovním účtu).

Pokud by měl jednotlivec (či skupina společně posuzovaných osob) vyšší úspory, pak se to zohlední, a na sociální dávky nemusí být nárok, nebo mohou být snížené.

Příspěvek na bydlení pro Ukrajince od července 2023

Od 1. 7. 2023 se mění i příspěvek na bydlení pro Ukrajince (dříve příspěvek na ubytování pro Ukrajince). Nově bude nárok na započitatelné náklady na bydlení (stanoví se vládní vyhláškou).

Příspěvek na bydlení bude vyplácen přímo osobám, zasaženým válkou na Ukrajině (doposud příspěvek dostávali majitelé bytů – ti, kdo poskytovali ubytování).

U příspěvku na bydlení pro Ukrajince (jedná se o jinou sociální dávku, než je klasický příspěvek na bydlení), se nezohledňují skutečné (reálně zaplacené) náklady na bydlení.

Kolik bude příspěvek na bydlení pro Ukrajince od 1. 7. 2023?

Výše příspěvku se odvíjí od toho, zda je byt (dům) zapsán v evidenci Úřadu práce, nebo ne. U neevidovaného bydlení, bude příspěvek o 20% nižší.

Příspěvek na bydlení (byt zapsaný v evidenci):

 • 3 000 Kč pro jednu osobu (měsíčně)
 • 6 000 Kč pro dvě osoby (měsíčně)
 • 9 000 Kč pro tři osoby (měsíčně)
 • 12 000 Kč pro čtyři osoby (měsíčně)
 • 15 000 Kč pro pět a více osob (měsíčně)

Od 1. 1. 2024 se částky pro zranitelné osoby zdvojnásobí – tj. pokud by bydlelo společně až 5 zranitelných osob, tak může být nárok až na 30 000 Kč.

Příspěvek na bydlení (byt není v evidenci):

 • 2 400 Kč pro jednu osobu (měsíčně)
 • 4 800 Kč pro dvě osoby (měsíčně)
 • 7 200 Kč pro tři osoby (měsíčně)
 • 9 600 Kč pro čtyři osoby (měsíčně)
 • 12 000 Kč pro pět a více osob (měsíčně)

Od 1. 1. 2024 se částky pro zranitelné osoby zdvojnásobí – tj. pokud by bydlelo společně až 5 zranitelných osob, tak může být nárok až na 24 000 Kč.

Kolik budou sociální dávky pro Ukrajince od července 2023?

Celková výše příspěvků – sociálních dávek, se vypočítá tak, že se zohlední i výše měsíčního příjmu. Započítají se příjmy všech společně posuzovaných osoby (příjem ze zaměstnání, z nějaké brigády, z nějakého přivýdělku na DPP a DPČ, apod.).

Příklad výpočtu sociální dávky pro Ukrajince od 1. 7. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí, zveřejnilo několik modelových příkladů, jak bude vypadat výpočet sociálních dávek pro Ukrajince od začátku července 2023.

Příklad 1: Matka a dvě děti (obě starší 10 let) v bytě v evidenci

 • Příjem: 17 000 Kč
 • Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 9 000 Kč
 • Součet HuD (7. měsíc), o který žádají: matka: 3 130 Kč; 1. dítě: 3 490 Kč; 2. dítě: 3 490 Kč (= 10110 Kč)

Výpočet nároku na humanitární dávku:

 • dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
 • dávka = (10 110 + 9 000) – 17 000
 • dávka = 19 110 – 17 000
 • dávka = 2 110 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Příklad 2: Dospělá osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bydlící na ubytovně

 • Příjem: 0 Kč
 • Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 2 400 Kč
 • HuD (7. měsíc), o kterou žádá: 3 130 Kč

Výpočet nároku na humanitární dávku:

 • dávka = (HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
 • dávka = (3 130 + 2 400) – 0
 • dávka = 5 530 – 0
 • dávka = 5 530 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Příklad 3: Dvě dospělé osoby (jedna OZP, druhá pečující o OZP) v nouzovém ubytování (obě bezplatně i po 150 dnech)

 • Příjem: 3 000 Kč (např. dávky z Ukrajiny)
 • Započitatelné náklady na bydlení: 0 Kč (jedná se o osoby bezplatně ubytované v nouzovém ubytování)
 • Součet HuD (5. měsíc), o který žádají: osoba OZP: 7 290 Kč; druhá osoba pečující o OZP: 4 860 Kč (= 12 150 Kč)

Výpočet nároku na humanitární dávku:

 • dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) – příjem
 • dávka = (12 150 + 0) – 3 000
 • dávka = 12 150 – 3 000
 • dávka = 9 150 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)
 • V tomto případě bude státem hrazeno nouzové ubytování cca 21 000 Kč za měsíc.

Kde se vyřizují sociální dávky pro Ukrajince (příspěvek na bydlení, humanitární dávky)

Sociální dávky pro Ukrajince, má na starosti Úřad práce. Dávky je možné vyřídit osobně, na místní pobočce Úřadu práce (viz kontakty zde).

Humanitární dávku a příspěvek na bydlení pro Ukrajince, je také možné vyřídit i přes internet. Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde, je možné najít podrobné informace, orientační kalkulačku pro výpočet dávek a možnost podat online žádost.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.