OSVČ a daně 2024: Kdy je termín pro daňové přiznání a přehledy?

Tak jako každý rok, i letos se pomalu začíná blížit hlavní událost roku, na kterou se snad každý podnikatel těší celý rok.

Již brzy zde bude den „konečného zúčtování“ – blíží se termín pro daňové přiznání a podání přehledu o příjmech. Na kdy to vychází letos?

Termíny pro daňové přiznání pro OSVČ v roce 2024

Aby to nebylo až tak moc jednoduché (že by si stačilo pamatovat jenom jedno datum), tak daňový kalendář nabízí hned několik různých termínů.

Záleží i na tom, zda má živnostník povinnost podávat daňové přiznání (někdy to není povinné). A dále záleží i na formě, jakou bude daňové přiznání podáno.

Termíny pro daňové přiznání jsou celkem 3. Vždy se jedná o poslední možný termín. Svou povinnost vůči státu, je ale možné splnit i kdykoliv dříve.

Termíny pro daně 2024:

  • Úterý 2. duben 2024 – týká se daňového přiznání v papírové podobě
  • Čtvrtek 2. květen 2024 – termín pro elektronické daňové přiznání, týká se většiny OSVČ
  • Pondělí 1. červenec 2024 – termín pro daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce

Termíny pro daňové přiznání jsou důležité i pro určení termínu pro podání přehledu o příjmech pro VZP (či jinou zdravotní pojišťovnu) a pro sociálku (ČSSZ).

Kdo musí podávat daňové přiznání v roce 2024?

Obecně platí, že podání daňového přiznání se týká všech, kdo mají příjem 50 000 Kč a více (dříve to bylo od 15 000 Kč, limit se ale zvýšil).

Při nulovém příjmu, tedy živnostník nemusí podávat daňové přiznání. Musí ale informovat finanční úřad, že měl nulové příjmy. To aby na FÚ věděli, že přiznání nebylo podáno schválně, a že se nejedná o nějaké opomenutí.

Při nulovém příjmu stačí jen jednoduché čestné prohlášení + bude nutné podat přehledy pro sociálku a zdravotní pojišťovnu.

U zaměstnanců je to trochu jiné – daňové přiznání se musí podat, pokud kromě příjmu v zaměstnání, jsou i jiné příjmy – 20 000 Kč a více (z nájmu, z podnikání, z kapitálového majetku, apod.).

Termíny pro přehledy o příjmech OSVČ – sociální a zdravotní 2024

Přehled o příjmech z podnikání, musí být podán do jednoho měsíce, od data kdy bylo podáno daňové přiznání.

Pokud ale náhodou podnikatel nemá povinnost podávat daňové přiznání (například z důvodu nulového nebo příliš nízkého příjmu), tak je to trochu jinak.

Celkově jsou 4 termíny pro přehledy. Uvedená data, ale platí jen pro případ, že bylo daňové přiznání podáno v poslední možný termín (viz výše). Je-li DPFO podáno dříve, pak je i jiný termín pro přehledy.

Termíny pro přehledy 2024:

  • Čtvrtek 8. duben 2024 – termín pro přehledy, které musí (!) podat OSVČ, i kdy nemá povinnost podávat daňové přiznání
  • Čtvrtek 2. květen 2024 – poslední termín pro přehledy, pokud bylo DPFO podáno v papírové podobě, bez daňového poradce
  • Pondělí 3. červen 2024 – poslední termín pro přehledy, pokud bylo DP podáno přes internet (elektronické přiznání, což se týká většiny OSVČ)
  • Čtvrtek 1. srpen 2024 – poslední termín pro přehledy, pokud bylo daňové přiznání podáno s daňovým poradcem

Kdo musí podávat přehledy o příjmech pro VZP a ČSSZ?

Na rozdíl od daňového přiznání, které se někdy podávat nemusí, přehledy o příjmech z podnikání musí živnostníci podat vždy. I když mají nulové příjmy. Papír je prostě papír, a státní byrokracie se musí krmit.

Přehledy o příjmech při zahájení podnikání

Přehled o příjmech se tedy týká úplně všech podnikatelů, co zahájili podnikání v minulém roce (2023).

Pouze ti OSVČ, co začali s podnikáním až v roce 2024, zatím přehledy řešit nemusí, a čeká je to až v roce 2025.

Daňové přiznání a přehledy o příjmech při úmrtí OSVČ

Další výjimku mají podnikatelé, kteří zemřou – ani oni, už nemusí podávat přehledy o příjmech (daňové přiznání, se ale musí podat i při úmrtí OSVČ).

Někdy ale může mít smysl podat o příjmech z podnikání pro ČSSZ i po úmrtí podnikatele – to v případě, že by vznikl nárok na přeplatek, nebo že by to mohlo mít vliv na výpočet pozůstalostního důchodu. Pak podává přehled dědic (správce pozůstalosti).

Daňové přiznání se musí při úmrtí OSVČ podávat vždy. Existují dokonce 3 různé typy daňových přiznání pro tuto situaci. Celá problematika je ale komplikovanější, takže ji zde nebudeme podrobněji popisovat – podrobnější informace je možné najít například zde.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.