Formulář: Sociální dávky – pohřebné

Formuláře sociální dávky online 2024

Aktuální formuláře pro sociální dávky, můžete najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Všechny formuláře jsou zde

Některé sociální dávky je možné vyřídit online – klientská zóna Jenda.

Kolik je vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2024?

Při úmrtí manžela nebo manželky, může vznikat nárok na vdovský důchod. Aktuální kalkulačku pro výpočet vdovského důchodu v roce 2024, najdete zde. Na sirotčí důchod má zase nárok dítě, kterému zemře jeden z rodičů. Aktuální kalkulačku pro výpočet sirotčího důchodu v roce 2024, najdete zde.

Od začátku roku 2024, se budou všechny důchody zvyšovat (včetně vdovských a vdoveckých důchodů). K pravidelnému zvýšení důchodů, dochází od 1. 1. 2024. Zvyšuje se základní výměra důchodu na 4400 Kč, procentní složka důchodu se nemění.

Aktuální kalkulačku pro výpočet důchodu od ledna 2024, najdete zde

Pohřebné je sociální dávka určená na úhradu nákladů spojených s úhradou pohřbu nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Nárok na dávku má ten, kdo vypraví pohřeb. O sociální dávku se žádá zpětně.

Výše této sociální dávky je stanovena jednotně na 5000 Kč. Více informací o sociální dávce pohřebné.

Formulář pohřebné ke stažení v PDF

Formulář: Sociální dávky - pohřebné 2013

Formulář: Sociální dávky – pohřebné 2014

Formulář pohřebné 2014 si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Jedná se o aktuální verzi formuláře pro rok 2014 přímo ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poznámka: K otevření staženého souboru budete potřebovat prohlížeč Acrobat reader (doporučená je verze 7.0.8 nebo vyšší). Tento prohlížeč PDF dokumentů si můžete stáhnout přímo ze stránek výrobce Adobe Systems Inc. Prohlížeč PDF dokumentů je zdarma.

Formulář pohřebné online

Žádost o pohřebné se podává prostřednictvím určeného formuláře. Formulář si můžete stáhnout přímo z webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Na stránkách ministerstva si můžete formulář vyplnit online a následně vytisknout. Formuláře jsou také k dispozici na všech kontaktních pracovištích.

Co potřebujete k vyřízení příspěvku na pohřeb

Žádost o pohřebné je možné (podobně jako další sociální dávky) vyřídit na příslušném pracovišti úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Žádost o pohřebné se předkládá na příslušném formuláři (viz výše). K vyřízení žádosti budete potřebovat osobní doklady, úmrtní list, doložit náklady na provedený pohřeb.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.