Změny u sociálních dávek od ledna 2024 – jak se mění podmínky, co je nového?

Na začátku každého roku, začínají platit různé změny. Rok 2024 je v tom trochu výjimečný. V minulém roce, byl schválen velký konsolidační balíček. Změn, které platí od ledna, je násobně více, než v jiné roky.

Od 1. 1. 2024, se mění i řada věcí v oblasti sociálních dávek. Zvyšuje se rodičovská nebo důchody. Změnily se podmínky pro přídavky na bydlení nebo pro dávky pro Ukrajince. Plánuje se zvýšení příspěvku na péči.

A připravuje se i reforma sociálních dávek – budou se rušit některé dávky (zruší se například přídavky na dítě, přídavky na bydlení, nebo i některé dávky hmotné nouze) – a od roku 2025 bude nová sociální dávka.

Zvýšení důchodů v roce 2024 a důchodová reforma

Na začátku roku se zvyšují všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí).

Jedná se o pravidelnou valorizaci. Všechny důchody se zvýšily o stejnou částku – o 360 Kč (od 1. 1. 2024 se zvyšuje základní složka na 4400 Kč, procentní část důchodu se nemění).

V průběhu ledna 2024, začne Ústavní soud projednávat stížnost na omezenou valorizaci důchodů v minulém roce.

Pokud by se soud rozhodl vyhovět stížnosti, pak by stát musel důchodcům vracet minimálně 7000 Kč (průměrná částka). A dost možná by ČSSZ musela přepočítat všechny důchody.

Během roku, se bude projednávat velká důchodová reforma. Změny, by se údajně neměly týkat současných důchodců. Měly by se týkat až těch, kdo nyní ještě pracují a důchod je teprve čeká.

Mezi hlavní změny patří:

  • Zvýšení důchodového věku (věk pro odchod do důchodu se bude posouvat nad 65 roků – až o 2 měsíce pro každý ročník)
  • Snížení důchodů – pravidla pro výpočet důchodů se zpřísní, důchody se budou „nenápadně“ snižovat, budoucí důchodci budou postupně dostávat méně (než na kolik by jim vycházel výpočet důchodu podle současných podmínek)
  • Platí nové podmínky pro valorizace důchodů (schváleno v minulém roce)
  • Platí nové podmínky pro předčasné důchody (schváleno v minulém roce)
  • Budou se měnit výplatní termíny pro důchody (změna je schválena, výplatní termíny se budou měnit do poloviny roku 2025)
  • Vyřízení důchodu online (změna je schválena, důchody je nově možné vyřizovat přes internet)

Zvýšení rodičovského příspěvku a zkrácení maximální délky rodičovské

Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská bude nově o 50 000 Kč vyšší (u dvojčat se zvyšuje o 75 000 Kč). Na zvýšený rodičovský příspěvek, ale mají nárok jenom některé maminky.

Rodičovský příspěvek od 1. 1. 2024:

  • 350 000 Kč pro jedno dítě
  • 525 000 Kč pro dvojčata

Zvýšení rodičovské platí až pro děti, které se narodí v roce 2024 (datum narození od 1. 1. 2024), nebo pro děti převzaté do náhradní péče od začátku ledna 2024.

Pro tyto děti, dochází i ke zkrácení maximální délky rodičovské. Podle dosavadních podmínek, bylo možné rozložit čerpání rodičovského příspěvku až do 4 roků dítěte (do 4 narozenin).

U dětí narozených od 1. 1. 2024, už je ale možné čerpání rodičovského příspěvku jenom do 3 roků (do 3 narozenin).

Snížení příspěvku na bydlení – část domácností přijde o dávky na bydlení

Od začátku roku 2024, se mění podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení. Byl zrušen paragraf 26a (mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení).

Pro část domácností to znamená snížení dávek (MPSV odhaduje, že dávky na bydlení se sníží až pro 20% domácností). Pro některé domácnosti (cca 2 tisíce) to znamená, že v roce 2024 už nebudou mít nárok na dávky.

Snížení příspěvku na bydlení ale nemusí být definitivní. Aktuálně se řeší návrh na změnu zákona, který by mohl vrátit zpět mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Jestli ale bude tato změna chválena, zatím není jisté.

Přídavky na bydlení se budou snižovat od února 2024 (resp. v únoru chodí lidem příspěvek za leden, pro který už platí nové podmínky pro výpočet).

Zvýšení dávek na bydlení pro Ukrajince

Dávky na bydlení pro Ukrajince se ale v roce 2024 naopak mohou zvýšit. Bylo schváleno zvýšení započitatelných nákladů na bydlení, které platí pro zranitelné osoby (pro seniory, děti, maminky malých dětí, těhotné ženy, apod.).

V některých případech, může od ledna 2024 dojít ke zdvojnásobení dávek pro Ukrajince (u zranitelných osob, je nárok na dvojnásobné započitatelné náklady na bydlení).

Zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Od poloviny roku (od 1. 7. 2024), by mělo dojít ke zvýšení příspěvku na péči. Příspěvek pro stupeň II., III. a IV. by se mohl zvýšit o 20% – 25%. Jestli se bude zvyšovat i příspěvek pro stupeň I., ještě nebylo definitivě potvrzeno (existují dvě varianty).

Kromě zvýšení příspěvku, se bude schvalovat i pravidelná valorizace (příspěvek by se zvyšoval vždy od června). A dále se projednává i zavedení dalšího – pátého stupně.

Zvýšení nemocenské, mateřské nebo ošetřovného od 1. 1. 2024

Od začátku roku, platí nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Pro některé zaměstnance, to znamená zvýšení nemocenské (během neschopenky).

Může dojít i ke zvýšení peněžité pomoci v mateřství (na kterou je nárok během mateřské dovolené). Nebo může být nárok i na zvýšené ošetřovné (krátkodobé OČR i dlouhodobé ošetřovné).

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti a zpřísnění podmínek

Od začátku roku, může být nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti (maximálně to může být až 24 608 Kč), nebo i na vyšší podporu při rekvalifikaci (maximálně až 25 7578 Kč).

Od ledna 2024, ale platí i přísnější podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce. Týká se to těch, kdo si půjdou o podporu požádat opakovaně (měli nárok na podporu někdy během posledních 2 roků).

Při opakované žádosti o podporu, je nově požadována delší odpracovaná doba v novém zaměstnání (minimálně 5 měsíců v nové práci, nebo minimálně 9 měsíců – podle toho, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá nebo ne).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.