Práce na DPP – sociální, zdravotní pojištění a daně 2024

Práce na „dohodu“ je poměrně oblíbená forma pracovně právního vztahu, pro brigády a různá krátkodobá zaměstnání. V tomto článku se podíváme na to, jak je to u práce na DPP (dohoda o provedení práce) s placením sociální, zdravotního pojištění a daní. Připravili jsme pro vás i kalkulačku pro výpočet čisté mzdy u práce na DPP.

Jaké jsou podmínky a omezení u práce na DPP

DPP neboli dohoda o provedení práce se zpravidla sjednává na provedení konkrétní práce nebo na konkrétní množství odpracovaných hodin. Omezením pro tento typ dohody je maximální limit 300 hodin v roce pro jednoho zaměstnavatele (na dlouhodobější brigády je tedy vhodnější DPČ). To ale současně nevylučuje, aby měl zaměstnanec takto uzavřeno v průběhu roku i několik různých dohod, ať už současně nebo postupně.

Při práci na DPP se sociální a zdravotní pojištění platí, jen pokud příjem nepřesáhne 10 tisíc korun za jeden měsíc. Daně se ale „platí“ vždy a to ve výši 15%. Je zde ale možnost uplatnit příslušné daňové slevy, takže daň pak reálně nemusí být stržena.

Změny u dohody DPP v roce 2024

Pro dohody (DPP a DPČ) se v roce 2024 chystá několik velkých změn. Už v minulém roce byla schválena novela zákoníku práce. Ta mimo jiné měnila i podmínky pro dohody – nově je nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve svátek. U dohody je nárok i na písemný rozpis směn, na zdůvodnění výpovědi, nebo možnost převedení na pracovní poměr na dobu neurčitou, po 180 odpracovaných dnech.

Nárok na dovolenou u dohody DPP (od 1. 1. 2024)

I u dohody DPP, bude od začátku roku 2024, nárok na dovolenou. Podmínkou bude odpracovat minimálně 80 hodin za rok. Pak bude nárok na 1,54 hodiny dovolené, za každých 20 odpracovaných hodin (tj. až na 24 hodin dovolené za rok, po 300 odpracovaných hodinách). Dovolenou bude muset zaměstnavatel zaplatit – buď při jejím čerpání během roku, nebo nejpozději při skončení smlouvy.

Povinná evidence smluv u ČSSZ – placení pojištění (od 1. 7. 2024)

Další změna, už ale pro dohody není tak pozitivní. Od začátku července 2024, budou muset být všechny dohody evidovány u ČSSZ. Pokud příjem z dohody překročí 25% průměrné mzdy (nad 10 500 Kč) u jednoho zaměstnavatele, nebo 40% z průměrné mzdy (nad 17 500 Kč) u více zaměstnavatelů, tak již bude povinnost platit pojištění.

Od roku 2024, tedy budou dohody méně výhodné. Jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Ti budou zřejmě omezovat počty lidí, které zaměstnají na dohodu.

Kalkulačka: výpočet čisté mzdy u práce na DPP v roce 2024

V první polovině roku 2024, se zatím podmínky pro výpočet výplaty u dohody DPP nijak výrazně nemění. Do 10 000 Kč se platí jenom daň 15%. Sociální a zdravotní pojištění, se platí až nad 10 000 Kč. V roce 2024, se zvyšuje sociální pojištění – nově je to 7,1% (zahrnuje i nemocenské pojištění).

Další změna bude až od začátku července 2024 – to se budou měnit podmínky pro placení sociálního pojištění.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2024
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Kdy se platí zdravotní pojištění u DPP v roce 2024

Při dohodě o provedení práce, záleží především na výši příjmu. Pokud v jednom měsíci příjem nepřesáhne 10 000 Kč, pak se zdravotní pojištění neplatí (a to ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel).

Pozor ale na to, že pokud je DPP vaším jediným příjmem, pak vám v určitých případech může vznikat povinnost, abyste si zdravotní pojištění zaplatili sami. U zdravotního pojištění je to totiž tak, že se musí platit „pořád“. V podstatě od narození až do smrti by za vás někdo měl platit zdravotní pojištění (stát, zaměstnavatel nebo vy sami).

Za koho platí zdravotní pojištění stát?

Například za studenty, nezaměstnané, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, důchodce, dlouhodobě nemocenské apod., platí zdravotní pojištění stát. Takže třeba student, který o prázdninách pracuje na nějaké brigádě, a má uzavřenu dohodou o provedení práce, na částku pod 10 000 Kč měsíčně, pak zdravotní pojištění nemusí „řešit“. Z dohody se mu nic nestrhává, a zdravotní pojištění za něj platí stát.

Kdy si musíte zdravotní pojištění platit sami?

Něco jiného by byl případ, kdyby někdo pracoval na DPP, a přitom nespadal do žádné z výše uvedených kategorií, za které platí pojištění stát. A ani by neměl nějaké jiné zaměstnání, kde by za něj zdravotní pojištění platit zaměstnavatel. Pak by měl povinnost uhradit minimální zdravotní pojištění ve výši 2 552 Kč měsíčně.

Kdy se platí zdravotní pojištění i u DPP

Pokud je příjem u DPP vyšší než 10 000 Kč, pak se platí zdravotní pojištění. Zaměstnanci se v takovém případě strhne 4,5% z hrubé mzdy. Zaměstnavatel pak platí dalších 9%. Pokud je příjem vyšší než 10 tisíc korun, ale nižší než minimální mzda, pak se doplácí ještě 13,5% z rozdílu. Velmi zjednodušeně, pokud budete mít příjem 10001 Kč, pak kromě 450 Kč (4,5%) doplatíte ještě 1152 Kč, tak aby součet vámi zaplaceného zdravotního pojištění, a toho, co zaplatí zaměstnavatel (950 Kč), dával dohromady nejméně 2552 Kč.

Kdy se u DPP platí sociální pojištění

U sociálního pojištění je to o něco málo jednodušší. Tady se už nějaké doplácení neřeší. Pokud je příjem nižší než 10 tisíc korun, pak se nic nestrhává a ani není povinnost si něco doplácet (je ale možnost si případně platit dobrovolné důchodové pojištění, to je už ale něco jiného). Pokud je příjem vyšší, pak se strhává 7,1% (z hrubé mzdy) a současně zaměstnavatel doplácí dalších 24,8%.

Jaké se platí daně u DPP

Příjem z dohody o provedení práce se daní ve výši 15%. Jsou zde dvě možnosti. Buď se daň srazí, a odvede, a zaměstnanec tento příjem již nemusí dále nikde uvádět. Nebo může tento příjem uvést v daňovém přiznání, a v případě nízkých příjmů si vyžádat vrácení zaplacené daně.

Alternativou je pak to, že zaměstnanec u svého zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka daně z příjmů, a na základě toho je možné uplatnit příslušné daňové slevy již při měsíčním zúčtování mzdy. Většina zaměstnanců má nárok například na slevu na poplatníka studenti pak také na slevu na studenta, nebo jsou i další daňové slevy a zvýhodnění – viz tento přehled.

Daňové slevy je ale možné v jednom měsíci uplatnit pouze z jednoho zaměstnavatele. Pokud je to navíc daňová sleva na dítě, tak tu může uplatňovat pouze jeden z rodičů.

Práce na DPP a podpora v nezaměstnanosti 2024

Pokud jste nezaměstnaní na Úřadu práce a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak si za jeden měsíc můžete přivydělat jednu polovinu minimální mzdy. To je v roce 2024 částka 9450 Kč (hrubá mzda) měsíčně.

Pozor ale na to, že na Úřadu práce, nesmíte mít takovou brigádu nebo přivýdělek, sjednanou na DPP. Jako nezaměstnaný na Úřadu práce, můžete pracovat jen na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

To se změnilo poměrně nedávno, ještě před několika lety bylo běžné, že si řada lidí přivydělávala na ÚP, právě formou práce na DPP. Protože má výhodné podmínky (zůstane vám nejvíce peněz). Nyní to už ale možné není.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.