Kalkulačka otcovská 2022: placené volno pro otce při narození dítěte – prodloužení na 2 týdny

Při narození dítěte má otec nárok na placené volno. Může zůstat 14 dní doma a užít si svého potomka. Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet, kolik dostanete během otcovské dovolené. Podíváme se nato, kdo má nárok na placené volno při narození dítěte a jaké jsou podmínky.

Prodloužení otcovské dovolené od 1. 1. 2022

Od zavedení otcovské dovolené, byl nárok pouze na 7 kalendářních dní, placené dovolené pro tatínky. To se ale od začátku roku 2022 mění. Od 1. 1. 2022, se prodlužuje otcovská dovolená na 14 dní.

Na prodlouženou otcovskou dovolenou, budou mít nárok i tatínci, kterým se narodí dítě ještě na konci roku 2021. Na 2 týdny otcovské je nárok, pokud se dítě narodí do 6 týdnů před koncem roku 2021. A pochopitelně u všech dětí, které se narodí už v roce 2022.

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené 2022

Výpočet otcovské vychází u zaměstnanců z hrubé mzdy:

Kalkulačka otcovská dovolená 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na placené volno při narození dítěte v roce 2022?

Na placené volno (otcovskou dovolenou), mají nárok zaměstnanci nebo také živnostníci (OSVČ). Podmínkou je, aby zaměstnanec pracoval v zaměstnání, kde za něj zaměstnavatel platí nemocenské pojištění. To je většina zaměstnání s výjimkou třeba práce na dohodu (u DPP se do 10 tisíc měsíčně naplatí pojištění a daně).

OSVČ má nárok na placené volno při narození dítěte, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně. OSVČ si nemocenské pojištění musí platit minimálně 3 měsíce před vznikem nároku na otcovskou.

Aby měl muž (otec dítěte) nárok na placené volno, pak musí být zapsán v rodném listu dítěte. Nemusí to být manžel, tato podmínka zde není.

Jaké je délka otcovské dovolené v roce 2022?

Délka otcovské dovolené je 14 kalendářních dní (prodlužuje se od 1. 1. 2022, dříve to bývalo jenom 7 dní). Musí se vyčerpat v kuse. Není možné, aby si otec bral volno třeba každý pátek, několik týdnů po sobě. To bohužel nejde.

Otcovská se nemusí vyčerpat celá. Pokud se to někomu z pracovních (nebo jiných) důvodů nehodí, může si požádat třeba jen o 5 dní (minimum je tedy 1 jeden den).

Na otcovskou dovolenou je nárok pouze během prvních 6 týdnů po narození dítěte. Nárok je hned v prvním týdnu po narození (i když je žena ještě v porodnici). A nejpozději do konce 6 týdne po porodu. Pak už nárok zaniká.

Otcovská dovolená je něco jiného než mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Muž má také právo i na mateřskou. Ta má délku 22 týdnů. Na mateřskou může jít muž od začátku 7 týdne po narození dítěte. Pak může být doma s dítětem a čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Musí se na tom ale dohodnout se ženou (matkou dítěte). Na mateřské může být jen jeden rodič. Mohou se ale na mateřské vystřídat.

Kolik je otcovská dovolená – placené volno při narození dítěte?

Výše mateřské je stejná, jako výše otcovské. I zde je to 70% z platu (z redukovaného vyměřovacího základu).

Pokud by se jednalo o zaměstnance s platem do cca 39,5 tisíc korun (hrubá mzda), pak je jak otcovská, tak i mateřská 70% z platu.

Při vyšší mzdě už ale ho hry vstupují redukční hranice. Z toho, co je nad uvedenou částku, se započítá jen část. Jen 60% nebo 30%.

Pro výpočet v roce 2022 platí tyto redukční hranice:

  • Do 1298 Kč se započítá 100%
  • Od 1298 Kč do 1946 Kč se započítá 60%
  • Od 1946 Kč do 38924 Kč se započítá 30%
  • Nad 3892 Kč se napočítá nic

Kde se vyřizuje žádost o otcovskou dovolenou?

Muž, který si chce požádat o placené volno při narození dítěte, potřebuje vyplnit příslušný formulář. Formulář s žádostí o otcovskou dovolenou je možné najít zde (PDF soubor). Tento formulář je nutné částečně vyplnit (osobní údaje) a předat zaměstnavateli. Nebo se s tímto formulářem obrátit OSSZ (pokud je OSVČ).

Je rozdíl, jestli o otcovskou žádá zaměstnanec nebo podnikatel. Zaměstnanec si musí o otcovskou dovolenou požádat předem u svého zaměstnavatele.

Podnikatel (OSVČ) si naopak žádá zpětně, až po uplynutí doby 14 dní. Důvodem je to, že zaměstnanec kromě peněz žádá i o uvolnění (dovolenou) ze zaměstnání. OSVČ žádá jen o peníze (proplacení 14 dní), o dovolenou OSVČ nikoho žádat nemusí (dovolenou si určuje sám).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.