Kalkulačka otcovská 2024: 2 týdny placeného volna pro otce při narození dítěte

Při narození dítěte má otec nárok na placené volno. Může zůstat 14 dní doma a užít si svého potomka. Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet, kolik dostanete během otcovské dovolené. Podíváme se nato, kdo má nárok na placené volno při narození dítěte a jaké jsou podmínky.

Prodloužení otcovské dovolené na 14 dní

Od zavedení otcovské dovolené, byl nárok pouze na 7 kalendářních dní, placené dovolené pro tatínky. To se ale od začátku roku 2022 změnilo. Od 1. 1. 2022, se prodloužila otcovská dovolená na 14 dní. Aktuálně je tedy nárok na 2 týdny placené dovolené pro tatínky.

O dalším prodloužení otcovské, se nyní neuvažuje. Otec dítěte, má ale nárok na rodičovskou dovolenou (stejně jako matka dítěte) a může tak být doma až do 3 roků dítěte.

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené 2024

Výpočet otcovské vychází u zaměstnanců z hrubé mzdy:

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na placené volno při narození dítěte v roce 2024?

Na placené volno (otcovskou dovolenou), mají nárok zaměstnanci nebo také živnostníci (OSVČ). Podmínkou je, aby zaměstnanec pracoval v zaměstnání, kde za něj zaměstnavatel platí nemocenské pojištění. To je většina zaměstnání s výjimkou třeba práce na dohodu (u DPP se do 10 tisíc měsíčně naplatí pojištění a daně).

OSVČ má nárok na placené volno při narození dítěte, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně. OSVČ si nemocenské pojištění musí platit minimálně 3 měsíce před vznikem nároku na otcovskou.

Aby měl muž (otec dítěte) nárok na placené volno, pak musí být zapsán v rodném listu dítěte. Nemusí to být manžel, tato podmínka zde není.

Jaké je délka otcovské dovolené v roce 2024?

Délka otcovské dovolené je 14 kalendářních dní (prodloužila se v minulém roce, dříve to bývalo jenom 7 dní). Musí se vyčerpat v kuse. Není možné, aby si otec bral volno třeba každý pátek, několik týdnů po sobě. To bohužel nejde.

Otcovská se nemusí vyčerpat celá. Pokud se to někomu z pracovních (nebo jiných) důvodů nehodí, může si požádat třeba jen o 5 dní (minimum je tedy 1 jeden den).

Na otcovskou dovolenou je nárok pouze během prvních 6 týdnů po narození dítěte. Nárok je hned v prvním týdnu po narození (i když je žena ještě v porodnici). A nejpozději do konce 6 týdne po porodu. Pak už nárok zaniká.

Otcovská dovolená je něco jiného než mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Muž má také právo i na mateřskou. Ta má délku 22 týdnů. Na mateřskou může jít muž od začátku 7 týdne po narození dítěte. Pak může být doma s dítětem a čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Musí se na tom ale dohodnout se ženou (matkou dítěte). Na mateřské může být jen jeden rodič. Mohou se ale na mateřské vystřídat.

Kolik je otcovská dovolená – placené volno při narození dítěte?

Výše mateřské je stejná, jako výše otcovské. I zde je to 70% z platu (z redukovaného vyměřovacího základu).

Pokud by se jednalo o zaměstnance s platem do cca 40,9 tisíc korun (hrubá mzda), pak je jak otcovská, tak i mateřská 70% z platu.

Při vyšší mzdě už ale ho hry vstupují redukční hranice. Z toho, co je nad uvedenou částku, se započítá jen část. Jen 60% nebo 30%.

Pro výpočet v roce 2024 platí tyto redukční hranice:

  • Do 1466 Kč se započítá 100%
  • Od 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60%
  • Od 2199 Kč do 4397 Kč se započítá 30%
  • Nad 4397 Kč se napočítá nic

Kde se vyřizuje žádost o otcovskou dovolenou?

Muž, který si chce požádat o placené volno při narození dítěte, potřebuje vyplnit příslušný formulář. Formulář s žádostí o otcovskou dovolenou je možné najít zde (PDF soubor nebo elektronická žádost). Tento formulář je nutné částečně vyplnit (osobní údaje) a předat zaměstnavateli. Nebo se s tímto formulářem obrátit OSSZ (pokud je OSVČ).

Je rozdíl, jestli o otcovskou žádá zaměstnanec nebo podnikatel. Zaměstnanec si musí o otcovskou dovolenou požádat předem u svého zaměstnavatele.

Podnikatel (OSVČ) si naopak žádá zpětně, až po uplynutí doby 14 dní. Důvodem je to, že zaměstnanec kromě peněz žádá i o uvolnění (dovolenou) ze zaměstnání. OSVČ žádá jen o peníze (proplacení 14 dní), o dovolenou OSVČ nikoho žádat nemusí (dovolenou si určuje sám).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.