Kalkulačka: Ošetřovné (OČR) na dítě od 1. 1. 2024

V roce 2024, platí jen běžné podmínky pro nárok na ošetřovné. Je nárok na krátkodobé („klasické“) ošetřovné po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní. Pouze u dlouhodobého ošetřovného (jiné podmínky, než „klasické“ OČR), je nárok na ošetřovné až 90 kalendářních dní.

Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu). Nárok na OČR mají jenom zaměstnanci.

U dohody DPP a DPČ, nebo u OSVČ není nárok na krátkodobé ošetřovné. Při splnění podmínek, ale může být nárok na dlouhodobé ošetřovné. Během roku 2024, se bude projednávat změna zákona – DPP, DPČ a OSVČ, by mohli mít nárok na ošetřovné od 1. 1. 2025.

Na ošetřovné má nárok více lidí (týká se příbuzných z širší rodiny)

V minulém roce, začala platit novela zákona o nemocenském pojištění. Došlo ke změně podmínek pro dlouhodobé ošetřovné nebo i rozšíření okruhu příjemců ošetřovného (OČR).

Od začátku minulého roku má na ošetřovné nárok více osob. Týká se to nejenom péče o nemocné dítě, ale i o další členy rodiny (i té „širší“).

Aktuálně má na OČR nárok i ten člen rodiny, který s dítětem (nebo jinou osobou), nebydlí ve společné domácnosti. Dříve bylo jednou z podmínek, právě společné bydliště. Což vylučovalo z nároku na OČR například babičky, či jiné „širší“ příbuzenstvo.

Od minulého roku je nárok na ošetřovné, u všech příbuzných přímé linii. Tj. u rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat apod. Takže i dospělá vnučka si může vzít ošetřovné třeba na babičku, nebo babička na vnouče.

Ošetřovné je možné čerpat i na sourozence (i poloviční), na registrovaného partnera/partnerku nebo i na rodiče manžela/manželky či registrovaného partnera/partnerky.

U dalších osob (mimo tuto „širší“ rodinu), zůstává podmínkou společné bydliště (musí se jednat o člena společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) v roce 2024

Na ošetřovné je nárok jen podle původních („klasických“) podmínek. Na OČR je nárok na 9 kalendářních dní (nebo 16 kalendářních dní u samoživitelů či samoživitelek – osamělých rodičů).

Ošetřovné, se podobně, jako i další nemocenské dávky, odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání. Pro výpočet OČR v této kalkulačce, vám stačí zadat vaši průměrnou hrubou mzdu v zaměstnání a zvolit počet dní (maximum je 9 nebo 16 dní).

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné (OČR) v roce 2024

Pro výpočet výše OČR, je určující hrubá mzda v zaměstnání (resp. z ní vyplývající vyměřovací základ). A dále hrají roli redukční hranice – z denního vyměřovacího základu, se pro výpočet OČR, použije jen určitá část.

Výsledné ošetřovné, je 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Tj., stejná částka, jako dostáváte během neschopenky od 15 dne.

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet ošetřovného od 1. 1. 2024

Redukční hranice se aplikují na denní vyměřovací základ (což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda, vydělená počtem kalendářních dní). Do každé hranice se započítá jen část z vyměřovacího základu. Při DVZ nad 4397 Kč, se v roce 2024 už nic dalšího nezapočítá

 • 1 redukční hranice (započítá se 90%) = 1 466 Kč
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) = 2 199Kč
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) = 4 397 Kč

Zvýšení ošetřovného (OČR) v roce 2024

Díky tomu, jak se od 1. 1. 2024 zvyšují redukční hranice, se adekvátně zvyšuje i částka, kterou během OČR dostanete. Toto zvýšení ošetřovného se ale týká jen zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou. Ti, kdo mají podprůměrnou hrubou mzdu, by během OČR dostali stejnou částku, jako v minulém roce.

V následující tabulce můžete vidět porovnání výpočtu ošetřovného v roce 2023 a 2024. Výpočet OČR je proveden pro 9 kalendářních dní, při sazbě 60%.

Zaměstnancům s hrubou mzdou cca 40 000 Kč (a vyšší) se ošetřovné zvýší. U těch s nižší hrubou mzdou, se ale výše ošetřovného v roce 2024 nijak nemění.

Hrubá mzda Ošetřovné (9 dní) 2023 Ošetřovné (9 dní) 2024 Zvýšení OČR 2024
20 000 Kč 3 204 Kč 3 204 Kč 0 Kč
24 000 Kč 3 843 Kč 3 843 Kč 0 Kč
28 000 Kč 4 482 Kč 4 482 Kč 0 Kč
32 000 Kč 5 121 Kč 5 121 Kč 0 Kč
40 000 Kč 6 372 Kč 6 399 Kč 27 Kč
48 000 Kč 7 299 Kč 7 497 Kč 198 Kč
56 000 Kč 8 154 Kč 8 343 Kč 189 Kč
64 000 Kč 8 856 Kč 9 198 Kč 342 Kč
72 000 Kč 9 288 Kč 9 774 Kč 486 Kč
80 000 Kč 9 711 Kč 10 206 Kč 495 Kč
96 000 Kč 10 566 Kč 11 061 Kč 495 Kč
112 000 Kč 11 421 Kč 11 907 Kč 486 Kč
120 000 Kč 11 844 Kč 12 339 Kč 495 Kč
130 000 Kč 11 988 Kč 12 870 Kč 882 Kč
140 000 Kč 11 988 Kč 13 068 Kč 1 080 Kč

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2024?

Výše bylo uvedeno, že  okruh možných příjemců OČR se rozšířil v minulém roce. Jinak se ale podmínky pro nárok na ošetřovné příliš nemění.

V roce 2024 tedy platí tyto základní podmínky:

 • Na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci (OSVČ, nebo ti kdo pracují na dohodu, nárok nemají – nárok budou mít až od začátku roku 2025)
 • Na ošetřovné je nárok po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní
 • Na ošetřovné je nárok na nemocné/zraněné dítě do 10 roků
 • Nárok na OČR je i u dalších osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči (rozhoduje ošetřující lékař, podle závažnosti zdravotního stavu)
 • U dětí mladších než 10 roků, je na OČR nárok i v případě uzavření školy/školky z důvodu karantény, havárie apod.
 • Na ošetřovné mohou mít nárok příbuzní v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnuci), sourozenci, registrovaní partneři, manželé (i na jejich rodiče), i když nemají společné bydliště
 • U ostatních osob je podmínkou nároku na ošetřovné to, že mají s ošetřovanou osobou stejné bydliště (sdílí společnou domácnost)
 • Během OČR se mohou rodiče (nebo jiné osoby) vystřídat, to ale nemá vliv na celkovou délku OČR

Kdy není nárok na ošetřovné

 • Na ošetřovné na dítě, není nárok, pokud má někdo jiný na toto dítě nárok na rodičovský příspěvek, nebo pokud je nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)
 • Na ošetřovné nemají nárok ani domáčtí zaměstnanci (ti kdo mají místo výkonu práce doma)
 • Na ošetřovné není nárok při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) nebo na DPP (dohoda o provedení práce)
 • Na ošetřovné nemají nárok nezaměstnaní
 • Na ošetřovné není nárok, pokud jste vy sami v pracovní neschopnosti (vaše neschopenka má přednost)
 • Nárok na ošetřovné se pozastaví po dobu, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizována v lůžkové péči
 • Na ošetřovné nemají nárok OSVČ (ani když si platí nemocenské pojištění)

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.