Kalkulačka: Ošetřovné (OČR) na dítě od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, dochází ke změnám v oblasti ošetřovného (OČR). Na ošetřovné, bude mít v roce 2022, nárok více osob. Od 1. 1. 2022, se také zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Díky tomu, se řadě zaměstnanců, může zvýšit i ošetřovné na dítě, či jiného člena rodiny.

Zvýšení ošetřovného na 80% na začátku roku 2022 (od listopadu 2021)

V listopadu 2021, schválila vláda návrh zákona, na znovuzavedení krizového ošetřovného, z důvodu pokračující epidemie COVID. Podobně, jako v roce 2020 a na jaře 2021, by opět měl být nárok na 80% vyměřovacího základu (minimálně 400 Kč za den).

Toto zvýšené ošetřovné by mělo platit od listopadu 2021 až do konce února 2022. Viz podrobnější informace zde.

Změna podmínek pro nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2022

Od 1. 1. 2022, začíná platit novela zákona o nemocenském pojištění. Ta přináší řadu změn. Patří mezi ně například prodloužení otcovské dovolené na dva týdny, změna podmínek pro dlouhodobé ošetřovné nebo i rozšíření okruhu příjemců ošetřovného (OČR).

Od začátku roku 2022, bude mít na ošetřovné nárok více osob. Týká se to nejenom péče o nemocné dítě, ale i o další členy rodiny (i té „širší“).

V roce 2022, bude mít na OČR nárok i ten člen rodiny, který s dítětem (nebo jinou osobou), nebydlí ve společné domácnosti. Až doposud bylo jednou z podmínek, právě společné bydliště. Což vylučovalo z nároku na OČR například babičky, či jiné „širší“ příbuzenstvo.

Nově bude nárok na ošetřovné, u všech příbuzných přímé linii. Tj. u rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat apod. Takže i dospělá vnučka si může vzít ošetřovné třeba na babičku, nebo babička na vnouče.

Ošetřovné bude možné čerpat i na sourozence (i poloviční), na registrovaného partnera/partnerku nebo i na rodiče manžela/manželky či registrovaného partnera/partnerky.

U dalších osob (mimo tuto „širší“ rodinu), zůstává podmínkou společné bydliště (musí se jednat o člena společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) v roce 2022

Pokud v průběhu roku 2022 nedojde k nějakým změnám (například v souvislosti s epidemií COVID), tak je nárok na 9 kalendářních dní ošetřovného (nebo 16 kalendářních dní u samoživitelů či samoživitelek – osamělých rodičů).

Ošetřovné, se podobně, jako i další nemocenské dávky, odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání. Pro výpočet OČR v této kalkulačce, vám stačí zadat vaši průměrnou hrubou mzdu v zaměstnání a zvolit počet dní (maximum je 9 nebo 16 dní).

Kalkulačka ošetřovné 2022
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Maximum je 9 dní (u samoživitelů až 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné (OČR) v roce 2022

Pro výpočet výše OČR, je určující hrubá mzda v zaměstnání (resp. z ní vyplývající vyměřovací základ). A dále hrají roli redukční hranice – z denního vyměřovacího základu, se pro výpočet OČR, použije jen určitá část.

Výsledné ošetřovné, je 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Tj., stejná částka, jako dostáváte během neschopenky od 15 dne.

Poznámka: V roce 2021, se během epidemie COVID (kdy byla plošně omezena výuka ve školách/školkách), zvyšovalo ošetřovné na 70% a následně i na 80%. Aktuálně ale platí standardní podmínky pro nárok na OČR. Pokud by se ale epidemie COVID opět rozšířila, je pravděpodobné, že by došlo ke změně podmínek pro OČR a pravděpodobně i k jeho zvýšení.

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet ošetřovného od 1. 1. 2022

Redukční hranice se aplikují na denní vyměřovací základ (což je zjednodušeně řečeno hrubá mzda, vydělená počtem kalendářních dní). Do každé hranice se započítá jen část z vyměřovacího základu. Při DVZ nad 3 892 Kč, se v roce 2022 už nic dalšího nezapočítá

 • 1 redukční hranice (započítá se 90%) = 1 298 Kč
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) = 1 946 Kč
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) = 3 892 Kč

Zvýšení ošetřovného (OČR) v roce 2022

Díky tomu, jak se od 1. 1. 2022 zvyšují redukční hranice, se adekvátně zvyšuje i částka, kterou během OČR dostanete. Toto zvýšení ošetřovného se ale týká jen zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou. Ti, kdo mají podprůměrnou hrubou mzdu, by během OČR dostali stejnou částku, jako v roce 2021.

V následující tabulce můžete vidět porovnání výpočtu ošetřovného v roce 2021 a 2022. Výpočet OČR je proveden pro 9 kalendářních dní, při sazbě 60% (v roce 2021, během epidemie COVID, bylo ošetřovné i 70% nebo 80%).

Zaměstnancům s hrubou mzdou cca 39 000 Kč (a vyšší) se ošetřovné zvýší. U těch s nižší hrubou mzdou, se ale výše ošetřovného v roce 2022 nijak nemění.

Hrubá mzda (měsíc) Ošetřovné (9 dní) 2021 Ošetřovné (9 dní) 2022 Zvýšení
16 000 Kč 2 565 Kč 2 565 Kč 0 Kč
24 000 Kč 3 843 Kč 3 843 Kč 0 Kč
32 000 Kč 5 121 Kč 5 121 Kč 0 Kč
40 000 Kč 6 183 Kč 6 372 Kč 336 Kč
48 000 Kč 7 038 Kč 7 227 Kč 336 Kč
56 000 Kč 7 776 Kč 8 073 Kč 528 Kč
64 000 Kč 8 199 Kč 8 667 Kč 832 Kč
72 000 Kč 8 631 Kč 9 099 Kč 832 Kč
80 000 Kč 9 054 Kč 9 522 Kč 832 Kč
96 000 Kč 9 909 Kč 10 377 Kč 832 Kč
112 000 Kč 10 530 Kč 11 223 Kč 1 232 Kč

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2022?

Výše bylo uvedeno, že v roce 2022 se rozšiřuje okruh možných příjemců OČR. Jinak se ale podmínky pro nárok na ošetřovné příliš nemění.

V roce 2022 tedy platí tyto základní podmínky:

 • Na ošetřovné mají nárok pouze zaměstnanci (OSVČ, nebo ti kdo pracují na dohodu, nárok nemají – v roce 2021 platila výjimka během epidemie, která již v roce 2022 není)
 • Na ošetřovné je nárok po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní
 • Na ošetřovné je nárok na nemocné/zraněné dítě do 10 roků
 • Nárok na OČR je i u dalších osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči (rozhoduje ošetřující lékař, podle závažnosti zdravotního stavu)
 • U dětí mladších než 10 roků, je na OČR nárok i v případě uzavření školy/školky z důvodu karantény, havárie apod.
 • Na ošetřovné mohou mít nárok příbuzní v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnuci), sourozenci, registrovaní partneři, manželé (i na jejich rodiče), i když nemají společné bydliště
 • U ostatních osob je podmínkou nároku na ošetřovné to, že mají s ošetřovanou osobou stejné bydliště (sdílí společnou domácnost)
 • Během OČR se mohou rodiče (nebo jiné osoby) vystřídat, to ale nemá vliv na celkovou délku OČR

Kdy není nárok na ošetřovné

 • Na ošetřovné na dítě, není nárok, pokud má někdo jiný na toto dítě nárok na rodičovský příspěvek, nebo pokud je nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)
 • Na ošetřovné nemají nárok ani domáčtí zaměstnanci (ti kdo mají místo výkonu práce doma)
 • Na ošetřovné není nárok při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) nebo na DPP (dohoda o provedení práce)
 • Na ošetřovné nemají nárok nezaměstnaní
 • Na ošetřovné není nárok, pokud jste vy sami v pracovní neschopnosti (vaše neschopenka má přednost)
 • Nárok na ošetřovné se pozastaví po dobu, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizována v lůžkové péči
 • Na ošetřovné nemají nárok OSVČ (ani když si platí nemocenské pojištění)

Nárok na ošetřovné během epidemie COVID při karanténě či izolaci v roce 2022

Aktuálně platí pro ošetřovné běžné podmínky, stanovené zákonem o nemocenském pojištění.

Speciální zákon, který v roce 2021, přinesl tzv. „krizové ošetřovné“ (prodloužení a zvýšení OČR), měl omezenou platnost, jen do konce školního roku 2020/2021 (do 30. 6. 2021).

Pokud by se v roce 2022, opakovala stejná (podobná) situace s epidemií COVID, pak by s vysokou pravděpodobností opět došlo k nějakým změnám v nároku na ošetřovné. Nebo i ke zvýšení OČR. Zatím tomu tak ale není.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.