Výpočet podpory od Úřadu práce 2024 (změna podmínek od ledna 2024)

Při výpovědi ze zaměstnání, máte nárok na podporu pro nezaměstnané od Úřadu práce. Na podporu je nárok 5 až 11 měsíců (podle věku). Podpora se vypočítá z průměrného výdělku v posledním zaměstnání a je to 65% – 45%.

Od začátku roku 2024, se zvýší maximální možná podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč (zvyšuje se i podpora při rekvalifikaci). Nezaměstnaní si také mohou na Úřadu práce přivydělat více peněz (maximální příjem z brigády je 9 450 Kč).

Nejenom nezaměstnaní, ale obecně všichni mohou požádat Úřad práce o zaplacení rekvalifikačních (vzdělávacích) kurů. Úřad práce vám může zaplatit 85% – 100% z ceny kurzu (maximálně 50 000 Kč).

Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn – mělo by dojít ke zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (bude se týkat opakovaných žádostí o podporu). Měly by se změnit i podmínky pro vyplácení podpory, pokud byl nárok na odstupné (viz dále).

Kalkulačka: Výpočet podpory pro nezaměstnané v roce 2024

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je podstatný údaj o průměrném čistém měsíčním výdělku, v posledním skončeném zaměstnání (příslušné potvrzení pro Úřad práce, vystavuje zaměstnavatel při ukončení zaměstnání).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti 2024

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok po skončení zaměstnání, nebo případně i po skončení jiné činnosti, která se započítává jako „náhradní doba zaměstnání“ (například rodičovská či dlouhodobá neschopenka, a jiné).

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok, pokud je splněna podmínka minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění („minimální odpracovaná doba“) za poslední 2 roky.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti 2024

 • 65% z průměrné čisté mzdy během prvního a druhého měsíce
 • 50% z průměrné čisté mzdy během třetího a čtvrtého měsíce
 • 45% z průměrné čisté mzdy po zbytek doby
 • 45% z průměrné čisté mzdy po celou dobu (ukončení zaměstnání dohodou nebo výpovědí od zaměstnance, bez vážného důvodu)

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti 2024

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku do 55 roků
 • 11 měsíců při věku nad 55 roků

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti 2024

V roce 2024 se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti 2024

Po skončení rodičovské (resp. péče o dítě do 4 roků) nebo po skončení neschopenky (nemocenská po skončení zaměstnání) a v dalších případech, se podpora počítá jinak. Výpočet podpory vychází z průměrné mzdy v ČR a podpora je jen minimální:

 • 6 365 Kč za první a druhý měsíc (15% z průměrné mzdy v ČR)
 • 5 092 Kč za třetí a čtvrtý měsíce (12% z průměrné mzdy v ČR)
 • 4 667 Kč za zbytek doby (11% z průměrné mzdy v ČR)

Maximální přivýdělek – brigáda na Úřadu práce 2024

Nezaměstnaní na Úřadu práce, si mohou přivydělat na nějaké brigádě (DPČ) nebo v nějakém zaměstnání, až jednu polovinu minimální mzdy:

 • Maximální přivýdělek pro nezaměstnané 2024 = 9 450 Kč

Na Úřadu práce, ale není možné podnikat jako OSVČ nebo pracovat na dohodu o provedení práce (DPP).

Pokud je zahájena nějaká práce, tak se přeruší výplata podpory (bez ohledu na výši příjmu z brigády).

Přivýdělek na Úřadu práce, tak má smysl především pro ty nezaměstnané, kterým již skončila podpora v nezaměstnanosti.

Dotace 50 000 Kč na rekvalifikaci (či vzdělávání)

Úřad práce, nabízí možnost absolvovat řadu vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzů. Některé kurzy a rekvalifikace mohou být úplně zdarma (Úřad práce zaplatí 100%).

U jiných je vyžadována spoluúčast (Úřad práce zaplatí 85%). Maximální příspěvek od Úřadu práce je 50 000 Kč (u dražších kurzů může být spoluúčast vyšší – vše nad 50 tisíc si platíte sami).

Pro účast na vzdělávacím kurzu nejsou žádné zvláštní podmínky. O příspěvek na vzdělání či rekvalifikaci, si mohou požádat i ti, kdo jsou zaměstnání. Přesné podmínky je možné najít na webu MPSV.

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024

V roce 2023, představila vláda několik velkých změn – jedná se o důchodovou reformu, daňovou reformu a konsolidační balíček úsporných opatření.

Jednou ze schválených změn, je i zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti.

Vzhledem k dlouhodobě velmi nízké nezaměstnanosti (v ČR je aktuálně druhá nejnižší nezaměstnanost v EU), se zpřísní podmínky, při kterých je možné dostávat podporu opakovaně, jen krátce po sobě.

Kdy je nárok na podporu opakovaně:

 • Podle dříve platných podmínek, byl na další podporu nárok, už po odpracování minimálně 3 měsíců v novém zaměstnání (resp. po odpracování minimálně 6 měsíců v novém zaměstnání, pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá).
 • Od roku 2024, se podmínky zpřísní. Na další podporu, bude nárok až po odpracování minimálně 5 měsíců v novém zaměstnání (resp. minimálně 9 měsíců, pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Změna podmínek pro výplatu podpory v nezaměstnanosti při nároku na odstupné v roce 2024

Od roku 2024, se změní i podmínky, pro výplatu podpory v nezaměstnanosti v situacích, kdy je nárok na odstupné.

Podle dříve platných podmínek, se při nároku na odstupné nevyplácí podpora v nezaměstnanosti po dobu, za kterou byl nárok na odstupné.

Pokud při výpovědi dostanete odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, tak následně 3 měsíce nedostáváte podporu v nezaměstnanosti. Na podporu je nárok až následně, až od 4 měsíce. Podpora se tím ale nijak nesnižuje ani nezkracuje.

Podle nových podmínek (od roku 2024), se ale podpora bude vyplácena hned od začátku evidence na Úřadu práce, i když byl nárok na odstupné (tak to bývalo i dříve, než se to měnilo).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.