Kalkulačka: Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024 (přerušení nebo ukončení živnosti)

Při přerušení nebo ukončení podnikání, může mít OSVČ (živnostník) nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak jako zaměstnanci při výpovědi ze zaměstnání. Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu pro OSVČ? A kolik je podpora od Úřadu práce pro živnostníky po skončení podnikání?

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak vysokou podporu v nezaměstnanosti byste mohli dostat, po ukončení nebo přerušení podnikání OSVČ.

Kalkulačka: Výpočet podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, se u OSVČ odvíjí z vyměřovacího základu. Potvrzení o vyměřovacím základu, vám vydá ČSSZ (OSSZ) po přerušení nebo ukončení podnikání. Pro zjednodušený výpočet, je možné vycházet z toho, jak vysokou platíte měsíční zálohu na sociální pojištění.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ (živnostníky) v roce 2024?

Výše podpory v nezaměstnanosti, je po ukončení nebo přerušení podnikání stejná, jako u zaměstnanců. Výše podpory je stanovena, jako procento z vyměřovacího základu:

 • První dva měsíce je to 65% z vyměřovacího základu
 • Druhé dva měsíce je to 50% z vyměřovacího základu
 • Zbytek doby je to 45% z vyměřovacího základu

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok 5 – 11 měsíců (podle věku, do 50 roků je to 5 měsíců, 50 až 55 roků je to 8 měsíců, nad 55 roků je to 11 měsíců).

Z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti u OSVČ

Zatímco u zaměstnanců se při výpočtu podpory v nezaměstnanosti vychází z průměrné čisté mzdy (resp. průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání) u OSVČ se vychází z vyměřovacího základu.

Z vyměřovacího základu se platí sociální pojištění. To je 29,2% z vyměřovacího základu. Pokud si platíte jen minimální sociální pojištění (v roce 2024 je to 3852 Kč pro OSVČ hlavní), pak je váš vyměřovací základ 13 191 Kč.

Vyměřovací základ je obecně jedna polovina ze zisku. Tj. pokud máte obrat třeba 1 milión korun a uplatníte si náklady paušálem 60%, pak je váš roční zisk z podnikání 400 tisíc korun. Vyměřovací základ pro sociální pojištění, je pak 220 tisíc korun za rok, tj. cca 18 334 Kč měsíčně.

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z toho vyměřovacího základu. Při minimálním sociálním pojištění, by, to bylo z částky 13 191 Kč. Za první dva měsíce by pak podpora pro OSVČ byla jen 8 575 Kč.

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024?

Žádná minimální podpora v nezaměstnanosti není přímo stanovena. Každý OSVČ, který má podnikání jako hlavní činnost, má ale povinnost platit minimální sociální pojištění – v roce 2024 to je 3852 Kč. To odpovídá minimální vyměřovacímu základu – v roce 2024 je to 13 191 Kč měsíčně.

Podpora vypočítaná z této minimální částky (vyměřovací základ 13 191 Kč měsíčně), by byla opravdu nízká:

 • První dva měsíce = 8 575 Kč
 • Druhé dva měsíce = 6 596 Kč
 • Zbytek doby = 5 936 Kč

Toto je ale pouze zjednodušující příklad. Konkrétní výši vyměřovacího základu, vám vypočítá ČSSZ po přerušení podnikání.

Může nastat i situace, kdy OSVČ nemůže doložit vyměřovací základ. Například v situaci, kdy mu nárok na podporu vzniká po dlouhodobé pracovní neschopnosti.

V takovém případě se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí na základě průměrné mzdy v ČR. A i tato podpora v nezaměstnanosti, je jen minimální. Výše průměrné mzdy, je v roce 2024, stanovena na 42 427 Kč:

 • Podpora za první dva měsíce je 15% z průměrné mzdy = 6 365 Kč
 • Podpora za druhé dva měsíce je 12% z průměrné mzdy = 5 092 Kč
 • Podpora za zbytek doby je 11% z průměrné mzdy = 4 667 Kč

Kdy je možné přerušení nebo ukončení podnikání OSVČ

Pro přerušení nebo ukončení podnikání OSVČ (živnosti), není potřeba nějaký speciální důvod. Můžete tak učinit kdykoliv – vždy ale až od data nahlášení na Živnostenský úřad (a další úřady). Nejde to udělat zpětně.

Krátkodobější přerušení podnikání, ani nemusíte hlásit na Živnostenský úřad. Na ČSSZ, zdravotní pojišťovnu a Finanční úřad to ale musíte nahlásit vždy. Je ale nejjednodušší se obracet na živnostenský úřad, protože jen to předá i na další instituce.

Přerušení živnosti je možné provést jak elektronicky, tak případně i poštou či osobním doručením na podatelnu.

Kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti po přerušení nebo ukončení podnikání?

Podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce, jsou pro OSVČ obdobné, jako pro zaměstnance.

I OSVČ (živnostník), musí splňovat minimální dobu účasti na důchodovém pojištění – alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.

Těchto 12 měsíců nemusí být splněno jenom v průběhu samotného podnikání, ale může se jednat i o předchozí zaměstnání (pokud je to v období posledních dvou let).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti může vznikat, i započítáním náhradní doby zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění). To je například doba péče o dítě do 4 roků, dobrovolnická činnost, doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání, doba pobírání invalidního důchodu (pro invaliditu 3 stupně), apod. Pak je ale podpora jen velmi nízká.

Jaké doklady a potvrzení potřebuje OSVČ na Úřadu práce?

Před tím, než půjdete na Úřad práce, požádat si o podporu v nezaměstnanosti, tak musíte přerušit nebo ukončit podnikání (nedá se provést zpětně).

Následně je potřeba zajít na ČSSZ (resp. místní OSSZ – Okresní správu sociálního zabezpečení) a nechat si vystavit potvrzení o vyměřovacím základu a době účasti na důchodovém pojištění.

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti, je možné podat i elektronicky (datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem). Nebo zaslat na Úřad práce i poštou.

Online formuláře – žádost o podporu v nezaměstnanosti

Příslušné formuláře pro Úřad práce, je možné najít online, přímo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

 • Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání najdete zde
 • Žádost o podporu v nezaměstnanosti najdete zde

Podporu je také možné vyřídit na kterémkoliv Úřadu práce (nemusí to být jen ten v místě vašeho trvalého bydliště).

O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, není možné žádat v době, kdy jste v pracovní neschopnosti, pokud máte nějaké jiné zaměstnání (s příjmem nad 8650 Kč). Nebo v době, kdy máte například nárok na starobní důchod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.