Kalkulačka: Výpočet kolik je vdovský důchod od 1. 1. 2024

Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky, pro výpočet výše vdovského důchodu v roce 2024. Tak jako skoro každý rok, i od 1. 1. 2024 došlo ke  zvýšení všech důchodů v ČR. A týká se to i těch vdovských. V kalkulačce si tedy můžete spočítat, na jak vysoký důchod máte nárok po zvýšení od začátku roku 2024, nebo na jak vysoký důchod byste měli nárok v případě úmrtí svého životního partnera.

Zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

Kolik je vdovský důchod a jak se počítá?

Podobně, jako i u ostatních důchodů, i ten vdovský se skládá ze dvou částí. První část tvoří základní výměra důchodu, která je spolčená pro všechny důchody v ČR. Základní výměra důchodů v roce 2024 je 4400 Kč.

Druhou částí je pak procentní výměra, která se u jednotlivých příjemců důchodu může lišit. U vdovského důchodu je procentní výměra stanovena jako 50% z procentní výměry důchodu zesnulého manžela/manželky.

Pro výpočet důchodu, je pak ještě podstatné to, zda pozůstalá žena sama dostává nějaký důchod. Pokud ne, pak jí náleží jak základní složka důchodu, tak i procentní složka. Pokud již ale sama dostává nějaký důchod, pak se její současný důchod navyšuje pouze o procentní výměru (oněch 50%). Základní složka se pak již nezapočítává, protože tu již žena dostává ve svém důchodu.

Kalkulačka pro výpočet výše vdovského důchodu v roce 2024

Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2024
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Kdo má nárok na vdovský důchod?

V případě, že u vás dojde ke smutné události v podobě úmrtí blízké osoby, pak byste měli vědět, že vám v některých případech může vznikat nárok na pozůstalostní důchod. Tedy na vdovský nebo vdovecký důchod (což je v podstatě to samé).

Nárok na vdovský (nebo vdovecký) důchod ale nevzniká automaticky, ale je nutné si o něj požádat. A to na příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), kde jsou pak řešeny i všechny ostatní důchody.

Nárok na vdovský důchod vzniká především v případě úmrtí manžela (resp., manželky u vdovského důchodu). U partnerů, kteří spolu sice žijí ve společné domácnosti, nebo v registrovaném partnerství, nebo kteří spolu dokonce mají i děti, nárok na vdovský/vdovecký důchod nevzniká.

Kdy vzniká nárok na vdovský důchod

Aby vznikl nárok na vdovský důchod, musí být splněno několik podmínek. Tu první jsme zmínili již výše – zesnulá osoba musí být manželem/manželkou.

Dále pak musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

  • Manžel/manželka pobíral/a starobní důchod nebo
  • Manžel/manželka pobíral/a invalidní důchod nebo
  • Manžel/manželka ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
  • Manžel/manželka ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo
  • Manžel/manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho se vyplácí vdovský důchod?

Základní doba výplaty vdovského důchodu je jeden rok. Tato doba pak může být i kratší – pokud by příjemce vdovského/vdoveckého důchodu uzavřel nový sňatek. Pak je výplata tohoto důchodu ukončena k datu uzavření sňatku.

Vdovský důchod ale může být vyplácen i delší dobu, která může být „neomezeně“ dlouhá (resp. do té doby, dokud trvají podmínky pro tento delší vdovský důchod). Na delší dobu výplaty vdovského důchodu je pak nárok, pokud se pozůstalá žena (resp. vdova nebo vdovec), stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě.

Nebo pokud pečuje o dítě, o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III, IV.

Nebo pokud je samotná příjemkyně vdovského důchodu invalidní ve třetím stupni závislosti.

Nakonec je pak také vdovský důchod vyplácen delší dobu, pokud žena dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

 

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.