Kalkulačka: Výpočet výše vdovský důchod od 1. 1. 2023

Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky, pro výpočet výše vdovského důchodu v roce 2023. Tak jako skoro každý rok, i od 1. 1. 2023 došlo ke  zvýšení všech důchodů v ČR. A týká se to i těch vdovských. V kalkulačce si tedy můžete spočítat, na jak vysoký důchod máte nárok po zvýšení od začátku roku 2023, nebo na jak vysoký důchod byste měli nárok v případě úmrtí svého životního partnera.

Zvýšení důchodů během roku 2023

V průběhu roku 2023, se budou všechny důchody minimálně 2x zvyšovat (včetně vdovských a vdoveckých důchodů). K prvnímu zvýšení důchodů, dochází od 1. 1. 2023. Zvyšuje se základní výměra důchodu na 4040 Kč, zvyšuje se procentní výměra důchodu o 5,1% a je nárok i na nový příplatek k důchodu ve výši 500 Kč za každé vychované dítě.

Kvůli vysoké inflaci, se důchody budou ještě jednou mimořádně valorizovat od června 2023:

  • Od června 2023 se zvýší procentní složka důchodu o 2,3%
  • Od června 2023 se všechny důchody zvýší o 400 Kč
  • Průměrný důchod by se měl zvýšit o cca 750 Kč

Aktuální kalkulačku pro výpočet důchodu od června 2023, najdete zde

Kolik je vdovský důchod a jak se počítá?

Podobně, jako i u ostatních důchodů, i ten vdovský se skládá ze dvou částí. První část tvoří základní výměra důchodu, která je spolčená pro všechny důchody v ČR. Základní výměra důchodů v roce 2023 je 4040 Kč.

Druhou částí je pak procentní výměra, která se u jednotlivých příjemců důchodu může lišit. U vdovského důchodu je procentní výměra stanovena jako 50% z procentní výměry důchodu zesnulého manžela/manželky.

Pro výpočet důchodu, je pak ještě podstatné to, zda pozůstalá žena sama dostává nějaký důchod. Pokud ne, pak jí náleží jak základní složka důchodu, tak i procentní složka. Pokud již ale sama dostává nějaký důchod, pak se její současný důchod navyšuje pouze o procentní výměru (oněch 50%). Základní složka se pak již nezapočítává, protože tu již žena dostává ve svém důchodu.

Kalkulačka pro výpočet výše vdovského důchodu v roce 2023

Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2023
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Kdo má nárok na vdovský důchod?

V případě, že u vás dojde ke smutné události v podobě úmrtí blízké osoby, pak byste měli vědět, že vám v některých případech může vznikat nárok na pozůstalostní důchod. Tedy na vdovský nebo vdovecký důchod (což je v podstatě to samé).

Nárok na vdovský (nebo vdovecký) důchod ale nevzniká automaticky, ale je nutné si o něj požádat. A to na příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), kde jsou pak řešeny i všechny ostatní důchody.

Nárok na vdovský důchod vzniká především v případě úmrtí manžela (resp., manželky u vdovského důchodu). U partnerů, kteří spolu sice žijí ve společné domácnosti, nebo v registrovaném partnerství, nebo kteří spolu dokonce mají i děti, nárok na vdovský/vdovecký důchod nevzniká.

Kdy vzniká nárok na vdovský důchod

Aby vznikl nárok na vdovský důchod, musí být splněno několik podmínek. Tu první jsme zmínili již výše – zesnulá osoba musí být manželem/manželkou.

Dále pak musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

  • Manžel/manželka pobíral/a starobní důchod nebo
  • Manžel/manželka pobíral/a invalidní důchod nebo
  • Manžel/manželka ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
  • Manžel/manželka ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo
  • Manžel/manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho se vyplácí vdovský důchod?

Základní doba výplaty vdovského důchodu je jeden rok. Tato doba pak může být i kratší – pokud by příjemce vdovského/vdoveckého důchodu uzavřel nový sňatek. Pak je výplata tohoto důchodu ukončena k datu uzavření sňatku.

Vdovský důchod ale může být vyplácen i delší dobu, která může být „neomezeně“ dlouhá (resp. do té doby, dokud trvají podmínky pro tento delší vdovský důchod). Na delší dobu výplaty vdovského důchodu je pak nárok, pokud se pozůstalá žena (resp. vdova nebo vdovec), stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě.

Nebo pokud pečuje o dítě, o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III, IV.

Nebo pokud je samotná příjemkyně vdovského důchodu invalidní ve třetím stupni závislosti.

Nakonec je pak také vdovský důchod vyplácen delší dobu, pokud žena dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

 

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.