Rodičovský příspěvek 2024 – kdo má nárok na rodičovskou (žádost, podmínky, zvýšení)

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaká je jeho výše v roce 2024? Jaké jsou podmínky a na co si dát pozor až si budete vyřizovat rodičovské dávky? Podívejte se, na co máte nárok a sami si můžete spočítat, jaká varianta rodičovského příspěvku se vám nejvíce vyplatí.

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024?

Od 1. ledna 2024 se zvýšil rodičovský příspěvek o 50 000 Kč. Změna se ale týká jenom dětí, které se narodí od začátku roku (pro děti narození do 31. 12. 2023 platí ještě původní podmínky).

Maximální rodičovská se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 53 910 Kč. Jsou zde i další změny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte (otec i matka, ale pouze jeden z nich), na nejmladší dítě v rodině (pokud má rodina více děti, dávka se čerpá jen na nejmladší dítě), maximálně do 3 let věku tohoto dítěte (pro děti narozené do 31. 12. 2023 je to do 4 roků).

Nárok na rodičovský příspěvek má také pouze ten žadatel, který má bydliště na území ČR. U dětí které jsou mladší než dva roky je pak ještě jedno omezení, a to že rodiče nesmí dávat dítě do školy na dobu delší než 92 hodin měsíčně.

Kolik je rodičovský příspěvek

Výše rodičovského příspěvku je v roce 2024 jednotná pro všechny varianty jeho čerpání. Maximální výše této sociální dávky je 350 tisíc korun (u dvojčat je to 525 00 Kč).

Žadatel nebo žadatelka o rodičovský příspěvek si pak může sám/sama zvolit, jestli se rozhodne pro rychlejší nebo pomalejší variantu vyčerpání dávky. Rodičovskou je možné pobírat maximálně 3 roky (pouze u dětí narozených do konce roku 2023 jsou to až 4 roky).

Pro měsíční částky rodičovské platí v roce 2024 tyto aktuální limity:

Rodičovská na 1 dítě:

  • maximálně do 13 000 Kč měsíčně (platí, i když nebyl nárok na PPM, nebo když je nízký vyměřovací základ)
  • maximálně do 53 910 Kč měsíčně (pouze pokud byl nárok na PPM a je dostatečně vysoký vyměřovací základ)

Rodičovská na dvojčata:

  • maximálně do 19 500 Kč měsíčně (platí, i když nebyl nárok na PPM, nebo když je nízký vyměřovací základ)
  • maximálně do 80 865 Kč měsíčně (pouze pokud byl nárok na PPM a je dostatečně vysoký vyměřovací základ)

Rozhodující je tzv. vyměřovací základ. Pokud nebyl nárok na PPM, nebo byl nízký vyměřovací základ, tak můře být rodičovská jenom 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u dvojčat). Při vyšším vyměřovacím základu (stačí případně doložit příjem otce dítěte), je možné mít i vyšší měsíční rodičovskou – maximálně 30 násobek denního vyměřovacího základu pro PPM (maximálně 53 910 Kč v roce 2024).

Délka rodičovského příspěvku

Nejčastější situací při čerpání rodičovské je, že žena (matka dítěte) nastupuje před porodem na mateřskou dovolenou a pobírá dávku „peněžitá pomoc v mateřství“. Tato dávka je vyplácena na základě nemocenského pojištění. Mají na ni tedy nárok jenom ty ženy, které před porodem pracovali a/nebo si platili nemocenské pojištění.

Po skončení čerpání mateřské, si může jeden z rodičů podat žádost o rodičovskou. Délka rodičovské je variabilní (maximálně ale 3 nebo 4 roky). Délku je možné měnit (téměř libovolně) i v průběhu čerpání. To znamená, že pokud se na začátku rozhodnete pro rychlejší čerpání, můžete si v průběhu rodičovské dovolené změnit na pomalejší variantu.

Pokud ale ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění (například jsou oba nezaměstnaní, nebo oba pracují jako OSVČ a neplatí si dobrovolné zálohy na nemocenské pojištění), pak jim nevzniká nárok na mateřské dávky (peněžitá pomoc v mateřství). A následně mají automaticky nárok jen na základní variantu rodičovské dovolené (maximálně do 13 000 Kč měsíčně). Nemohou si tedy zvolit rychlejší čerpání rodičovských dávek.

Žádost a formulář pro rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek žádáte na příslušném úřadu práce. K vyřízení je potřeba předložit vyplněnou žádost. K tomu slouží tento formulář: Formulář rodičovský příspěvek.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2024

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.