Přídavky na dítě 2024 – jaká je výše příspěvku na dítě?

Jakou výši mají přídavky na dítě v roce 2024? Kdo má nárok na tyto sociální dávky? Jaké musíte splnit podmínky? Kde se podává žádost o přídavky na děti a jaký k tomu potřebujete formulář? Na tyto otázky se vám pokusíme odpovědět v následujícím textu.

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024?

V roce 2024 se přídavky na dítě nemění. Může být nárok na 1330 Kč až 1580 Kč (podle věku).

Nezměnily se ani podmínky – na přídavky je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Aktuální kalkulačku pro výpočet příspěvku na dítě v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024?

Pravidla pro nárok na příspěvek na děti jsou v roce 2024 stejná jako v předchozím roce. Na dávky na děti má nárok rodina, jejíž čistý měsíční příjem nepřesáhne částku 3,4 násobek životního minima. Jak zjistit životní minimum rodiny vám pomůže spočítat tato kalkulačka životní minimum.

Pro nárok na přídavky na děti je tedy rozhodující celkový příjem rodiny. Zohledňují se tedy jak příjmy otce a matky, tak i případné příjmy dalších osob ve společné domácnosti (výjimkou mohou být příjmy dětí).

Jaká je výše přídavku na dítě v roce 2024?

Výše dávky na dítě se odvíjí od věku dítěte. Tato sociální dávka je vyplácena ve 3 různých částkách. Jedná se o:

  • dítě do 6 let má nárok na příspěvek 1330 Kč měsíčně
  • dítě do 15 let má nárok na příspěvek 1470 Kč měsíčně
  • dítě do 26 let má nárok na příspěvek 1580 měsíčně

Přídavky mohou být o 500 Kč nižší, pokud ani jedna osoba v rodině, nemá příjem alespoň ve výši životního minima (4860 Kč v roce 2024) ze zaměstnání, z podnikání, z nějaké brigády, mateřské, rodičovské, nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, apod.

U dětí dále platí, že se musí jednat o nezaopatřené dítě. To se týká především dětí nad 18 roků. Jako nezaopatřené dítě je bráno především to, které navštěvuje nějakou školu (střední, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu). Aby vznikal nárok na přídavky, musí se jednat o pravidelné denní studium. Při dálkovém studiu nebo při různých kurzech (jazykové kurzy) nemusí nárok vznikat.

Kalkulačka přídavky na dítě 2024

Pokud vás zajímá, jestli vaše rodina má nárok na výplatu této sociální podpory a jaká je přesně výše částky, můžete si ji sami spočítat. Pomůže vám s tím naše kalkulačka přídavky na dítě.

Žádost o přídavky na dítě

Žádost o přídavky na dítě se podává na příslušném úřadu práce. Žádost se podává na určeném formuláři. Tento formulář přídavky na dítě najdete i v příslušné sekci na našem webu.

K vyřízení žádosti dále budete potřebovat doložit průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list. Dále může být požadováno předložení potvrzení o studiu (u dětí které navštěvují nějakou školu), potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost z důvodu nemoci či úrazu. Případně potvrzení o zařazení evidence uchazečů o práci, pokud dítě ukončilo povinnou školní docházku.

Žádost o přídavky na dítě stačí zpravidla vyřizovat jednou ročně. Zažádat o dávku můžete kdykoliv v průběhu roku. Dávka se ale nevyplácí zpětně. Začne vám být vyplácena až po schválení žádosti.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.