Výpočet rodičovské dovolené 2024 – zvýšení příspěvku, zkrácení délky

Na konci listopadu 2023, bylo definitivně schváleno zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna 2024 se rodičovská zvýší o 50 000 Kč. Zvýšení se ale bude týkat jenom některých rodin. Zároveň se zvýšením, bylo schváleno zkrácení rodičovské jen na 3 roky (do 3 narozenin).

Kolik je rodičovská a jak se změní od ledna 2024?

Rodičovský příspěvek byl už od roku 2020 stále stejný. Pro jedno dítě to bylo 300 tisíc korun, pro dvojčata (nebo více současně narozených dětí), to bylo 450 tisíc korun.

Od začátku roku 2024 se rodičovský příspěvek zvýší:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovská na dvojčata (nebo vícerčata) = 525 000 Kč

Na zvýšenou rodičovskou, ale budu mít nárok jenom některé rodiny. Nárok bude jenom u dětí, narozených až v roce 2024.

Kdo bude mít nárok na vyšší rodičovskou v roce 2024?

Když se naposledy zvyšoval rodičovský příspěvek (v roce 2020), tak na zvýšenou částku měli nárok všichni. I ti, kterým už zbývalo čerpat jen poslední zbytek rodičovské. V roce 2024, je to ale se zvýšením jinak.

Na zvýšený rodičovský příspěvek, bude nárok jen u dětí, které se narodí nejdříve od 1. ledna 2024. Všechny děti, které se narodí do konce prosince – do 31. 12. 2023, budou mít nárok pouze na původních 300 tisíc korun.

O tom, jestli bude rodičovský vyšší o 50 tisíc korun, bude rozhodovat datum v rodném listu. Pokud bude datum ještě v roce 2023 (nebo dříve), tak to znamená o 50 tisíc korun méně.

Resp. pro přesnost – rozhodující není čistě jenom datum narození, ale v u některých dětí je to datum převzetí do péče nahrazující péči rodičů.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku během rodičovské dovolené 2024

Rodičovský příspěvek je sice stanoven jako pevná částka na dítě (300 tisíc korun, nebo nově 350 tisíc korun). Podle zvolené měsíční částky, se pak vypočítá doba, po kterou vám bude chodit rodičovská.

Měsíční částku, je možné měnit i v průběhu rodičovské – jednou za 3 měsíce je možné na Úřadu práce požádat o změnu (zvýšení nebo snížení)

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Rodičovský příspěvek 2024 – na co je nárok během rodičovské dovolené?

Maminky, které se starají o nejmladší dítě v rodině, si mohou zvolit, kolik jim bude stát každý měsíc vyplácet:

 • Je možné zvolit vyšší částku, a rodičovskou dostávat kratší dobu
 • Nebo může být nižší měsíčná částka, a rodičovský příspěvek brát delší dobu

Maximální délka rodičovské:

 • Pro děti které se narodí do 31. 12. 2023 = do 4 roků
 • Pro děti které se narodí od 1. 1. 2024 = do 3 roků

Maximální měsíční částka

 • Do 13 000 Kč (pokud nebyl nárok na mateřskou nebo byly jen nízké příjmy)
 • Do 19 500 Kč (1,5 násobek základní částky, nárok je u dvojčat nebo vícerčat)
 • Případně i vyšší částku do 30 násobku PPM na 1 den (podle výše příjmu v zaměstnání)
 • Maximálně 53 910 Kč (maximální částka v roce 2024 pro jedno dítě, u dvojčat to může být maximálně 80 865 Kč)

Kdy končí rodičovská:

 • Po uplynutí maximální doby (do 4 roků nebo nově do 3 roků)
 • Po vyčerpání celé částky 300 tisíc nebo nově 350 tisíc korun
 • Pokud se narodí další dítě (nebo pokud vznikne nárok na mateřskou na další dítě)

Jednorázová výplata rodičovské

 • Rodičovský příspěvek se vyplácí postupně, v měsíčních splátkách
 • Jednorázové vyplacení celé částky je možné jen při narození dalšího dítěte
 • Po narození druhého dítěte je možné Úřad práce požádat o doplacení zbytku rodičovské na první dítě

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Mateřská dovolená trvá jenom 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Během mateřské dovolené, je obvykle nárok i na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na PPM ale mohou mít jenom maminky, které byly před porodem zaměstnané (nebo si jako podnikatelky platily pojištění).

Na rodičovský příspěvek mají nárok v podstatě všechny maminky, i nezaměstnané ženy na Úřadu práce, studentky, podnikatelky, které si neplatí pojištění. Na rodičovskou může mír nárok i cizinec (pokud má bydliště v ČR).

Na rodičovskou může mít nárok i tatínek (otec dítěte). A někdy i babička (nebo dědeček), pokud by o vnouče pečovali namísto rodičů.

Rodičovská dovolená je až do 3 roků. Mateřská dovolená začíná už před porodem (8 až 6 týdnů před termínem porodu), rodičovská začíná až po porodu, nebo po skončení mateřské dovolené.

Kde se vyřizuje rodičovská a co je k tomu potřeba?

Rodičovskou dovolenou, si maminka vyřizuje v zaměstnání. Není pro to žádná speciální žádost. Stačí zaměstnavateli písemně oznámit, od jakého data bude požadovat začátek rodičovské dovolené.

Rodičovský příspěvek se vyřizuje na místním Úřadu práce. Žádost je ale možné vyřídit i přes internet, bez chození na úřad.

Příspěvek se vyřizuje buď hned po porodu, nebo cca měsíc před tím, než bude končit mateřská dovolená.

Již nějakou dobu je k dispozici online aplikace, ve které je možné požádat o rodičovskou nebo vyřídit i všechny změny (zvýšení/snížení, apod.):

Pro vyřízení rodičovské, toho není až tak moc potřeba. Při osobní návštěvě na ÚP, bude potřebovat doklady, rodný list dítěte, a případně i potvrzení o vyměřovacím základu (pro možnost volby vyšší částky než základních 13 000 Kč). Případně můžete doložit potvrzení o příjmech druhého rodiče.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.