Kalkulačka přídavky na bydlení 2024 – kolik bude příspěvek od ledna 2024?

Příspěvek na bydlení, je jedna z hlavních sociálních dávek. Je určen pro rodiny (domácnosti), které mají vysoké náklady na bydlení. Na přídavky je nárok, pokud jsou náklady vyšší, než 30% čistého příjmu.

Aktuálně pobírá tuto sociální dávku asi 270 tisíc domácností. A průměrná částka, je cca 6400 Kč měsíčně. Kromě příspěvku na bydlení, existuje i doplatek na bydlení (který je určen pro osoby ve hmotné nouzi), nebo příspěvek na bydlení pro Ukrajince. To jsou ale jiné sociální dávky.

Pokud by vás zajímalo, kolik budou přídavky na bydlení v roce 2024, tak si to můžete spočítat v následující kalkulačce pro výpočet příspěvku od ledna. Od nového roku, začíná platit několik změn, v oblasti sociálních dávek. Očekává se i větší zdražení.

Kalkulačka: Výpočet kolik bude příspěvek na bydlení od ledna 2024?

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik budu přídavky na bydlení v roce 2024. Od ledna platí nové normativní náklady na bydlení. V roce 2024, už nebude nárok na mimořádné zvýšení (na které byl nárok během posledních 2 roků). Což může mít docela velký vliv na výpočet dávky.

Obecné podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, jsou ale stejné jako v předchozích letech. I nadále platí, že na přídavky je nárok v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě nebo při bydlení ve vlastním bytě či domě.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Normativní náklady na bydlení – snížení až o 2800 Kč od 1. 1. 2024

Jedním z důležitých údajů pro výpočet příspěvku a bydlení, jsou normativní náklady. Jedná se o tabulky, které určují maximální částky, kolik mohou být přídavky na bydlení. Od toho, kolik jsou normativní náklady, se odvíjí, kdo bude mít nárok na přídavky a kolik může dostat.

Od 1. 1. 2024, začínají platit nové tabulky pro rok 2024. A je zde jedna velmi významná změna:

  • Normativní náklady na bydlení pro rok 2024 se nebudou valorizovat (základní tabulky zůstanou stejné jako v předchozím roce)
  • Od ledna 2024 už nebude nárok na mimořádné zvýšení (1400 – 1800 Kč pro nájmy a 2000 – 2800 Kč pro vlastní a družstevní byty)
  • Normativní náklady na bydlení se reálně snižují až o 2800 Kč

Snížení normativních nákladů na bydlení v roce 2024 znamená, že na přídavky může mít nárok méně domácností (některé rodiny už nemusí od ledna splnit podmínky pro nárok na tuto sociální dávku). Pro další domácnosti, může snížení normativů znamenat, že se sníží i výše vyplácených dávek.

Snížení normativních nákladů na bydlení, ale nemusí mít až tak dramatické dopady. Pro většinu domácností, zůstanou dávky zhruba stejné, jako v předchozím roce. Pro někoho se mohou i zvýšit (pokud dojde ke zvýšení reálných nákladů na bydlení).

Zvýšení nákladů na bydlení v roce 2024

Od ledna 2024, se očekává velké zdražení. Budou se zvyšovat ceny elektřiny a plynu (regulovaná složka ceny elektřiny se zvýší o 65,7%, u plynu je to zvýšení o 38,8%). Od ledna 2024 se také mění sazby DPH (což může vést ke zdražení vodného a stočného nebo tepla). Bude se také zvyšovat daň z nemovitostí, poplatky za odvoz odpadu, a řada dalších nákladů na živobytí.

Vyřízení žádosti o přídavky na bydlení bude v roce 2024 jednodušší

Od ledna 2024, začíná platit změna zákona o sociálních dávkách. Vyřízení některých sociálních dávek (včetně příspěvku na bydlení), by mělo být jednodušší a rychlejší.

Úřad práce, bude mít nově možnost, zjistit si sám další informace. Od dodavatele plynu nebo elektřiny, si může vyžádat informace o nákladech za energie.

Od zaměstnavatele si zase může vyžádat informace o příjmu. V případě dávek hmotné nouze, bude moci Úřad práce nahlížet i na zůstatek na bankovním účtu.

Úřad práce chce zjednodušit, i celé vyřízení přídavků na bydlení. Vše by se mělo dát vyřešit jenom elektronicky (přes internet), prostřednictvím aplikace JENDA (podobně, jako už to je u rodičovského příspěvku).

Kdo má nárok na přídavky na bydlení v roce 2024?

Na příspěvek na bydlení mohou mít nárok rodiny (domácnosti), kde jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu.

Na přídavky může být nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, při bydlení ve vlastním bytě či domě.

Nárok je i při trvalém bydlení na chatě nebo chalupě. Nebo při užívání bytu (či domu) na základě věcného břemene.

Na přídavky může mít nárok i cizinec, pokud má bydliště v ČR, a pokud zde pobývá alespoň 1 rok. Něco trochu jiného, je ale příspěvek na bydlení pro Ukrajince – tam platí odlišné podmínky.

Na přídavky na bydlení, ale není nárok při bydlení na ubytovně, v azylovém domě, v domově důchodců, v domě na půl cesty, apod. V těchto případech, může být nárok na doplatek na bydlení.

Výpočet příspěvku – kolik jsou přídavky na bydlení v roce 2024?

Konkrétní částka, kterou je možné získat od Úřadu práce, závisí především na tom, jaké jsou skutečné náklady na bydlení (nájem, platby za služby a energie).

Příspěvek na bydlení může být i jenom několik stokorun, nebo i deset tisíc korun (či více). Aktuální průměrná částka je cca 6400 Kč měsíčně.

Maximální částka, kterou může být příspěvek na bydlení, je omezena tím, kolik jsou normativní náklady na bydlení (záleží i na velikosti města/obce, na formě bydlení a na počtu osob).

Od skutečných nákladů na bydlení, se při výpočtu příspěvku odečítá 30% příjmu.

Pokud by měl někdo průměrný příjem 30 000 Kč a náklady na bydlení 15 000 Kč, tak může dostat příspěvek 6000 Kč (od nákladů 15 000 Kč se odečte 30% z 30 tisíc, tj. 9000 Kč a výsledek bude 6 tisíc korun – je to ale jen velmi zjednodušený příklad).

Přídavky na bydlení a trvalé bydliště

U příspěvku na bydlení, není až tak důležité, kde máte trvalé bydliště. Pro nárok na přídavky, se společně posuzují všechny osoby, které v bytě společně bydlí. Členové jedné rodiny (například rodiče a děti) se započítají automaticky. A dále i všichni další, kdo v bytě skutečně bydlí.

Příspěvek na bydlení pro studenty

Na přídavky na bydlení může mít nárok i student (stejně jako kterýkoliv jiný pracující či nepracující dospělý). Student ale musí být zletilý a nemělo by se jednat o nezaopatřené dítě (z nezletilých nebo nezaopatřených dětí, mají povinnost bydlení zajistit rodiče). I u studentů, jsou podmínky pro nárok na přídavky stejné, jako pro všechny ostatní – rozhodují příjmy a skutečné náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení pro důchodce

I pro důchodce platí, že náklady spojené s bydlením, by měly být vyšší než třetina příjmu (30%). Důchodci obvykle ani nemusí dokládat příjmy. Výši důchodu si Úřad práce může zjistit sám, přímo od ČSSZ. Výpočet přídavků na bydlení pro důchodce, nebo i všechny podmínky jsou stejné, jako pro všechny ostatní.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.