Kalkulačka: Odměna notáře – poplatky za dědictví od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2021, platí nová vyhláška (číslo 341/2020 Sb.), která zvýšila odměnu notáře (poplatky), za vyřízení dědictví. Minimální částka, kterou u notáře zaplatíte, se zvyšuje na 2000 Kč (dříve to bylo jen 600 Kč). Podle hodnoty dědictví, se pak celková částka může zvýšit i o několik tisíc korun.

V roce 2023 začala platit další změna (vyhláška č. 460/2022 Sb.), která přinesla další zvýšení poplatků. Nově se platí poplatky, až do 100 miliónů korun (dříve to bylo maximálně do 20 miliónů korun). A změnily se i některé další poplatky.

Pokud by vás zajímalo, kolik peněz zaplatíte u notáře, za vyřízení pozůstalosti (dědictví), tak si to můžete spočítat v této kalkulačce. Výpočet je aktualizován, podle změn v nové vyhlášce a je aktuální pro rok 2024 (letos se v této oblasti nic nemění, poplatky u notáře jsou stejné, jako v minulém roce).

Dědická daň a poplatky u notáře v roce 2024

Z dědictví se neplatí žádná daň. Dědická daň byla zrušena již před delší dobou (od roku 2014). Dědictví je považováno za příjem, který je osvobozen od placení daní.

I přes to, ale není dědictví „zadarmo“. Vyřízení pozůstalosti, je nutné řešit u notáře. A ten jaksi nebude pracovat zadarmo. I kdyby dědictví nemělo žádnou hodnotu, nebo mělo jen zanedbatelnou cenu, zaplatíte poplatek minimálně 1000 Kč (při zastavení dědického řízení) nebo minimálně 2000 Kč (pokud je děděn nějaký majetek).

Celková odměna notáře za vyřízení dědictví, se ale může vyšplhat i na několik desítek tisíc korun. Notářský poplatek z dědictví je určité % z celkové hodnoty. A kromě toho, může notář naúčtovat i další poplatky (viz dále).

Kalkulačka: Kolik jsou poplatky u notáře za vyřízení dědictví (pozůstalosti) v roce 2024

Pro výpočet odměny notáře (poplatku za vyřízení dědictví), je rozhodující celková hodnota zděděného majetku (movitého i nemovitého). Výše poplatku je odstupňována podle celkové částky (viz podrobněji dále).

Kalkulačka notářské poplatky 2024
Zadejte hodnotu dědictví

Výpočet

Výpočet poplatků z dědictví u notáře v roce 2024

Vše odměny notáře je minimálně 2000 Kč (vloni to bylo jen 600 Kč). Pouze pokud by dědické řízení bylo zastaveno, pak je poplatek nižší – jenom 1000 Kč (vloni to bylo 400 Kč).

Jinak se ale výše celkové odměny notáře (zaplacených poplatků), odvíjí od hodnoty dědictví:

  • Z prvních 500 000 Kč se platí 2% (minimálně 2000 Kč v roce 2024)
  • Z další částky do 1 miliónu korun se platí 0,9%
  • Z další částky do 3 miliónů korun se platí 0,5%
  • Z další částky do 30 miliónů korun se platí 0,1%
  • Z další částky do 100 miliónů korun se platí 0,05%
  • Z hodnoty nad 100 miliónů korun se už nic neplatí

Tabulka: Kolik zaplatím za dědictví u notáře v roce 2024

V následující tabulce je výpočet odměny notáře z dědictví v roce 2024. Jedná se jen o základní odměnu – nejsou zahrnuty další poplatky, které může notář požadovat (viz dále). Platí se i DPH ve výši 21%.

Hodnota dědictví Notářský poplatek 2024 DPH 21% Celkem
10 000 Kč 2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč
100 000 Kč 2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč
200 000 Kč 4 000 Kč 840 Kč 4 840 Kč
500 000 Kč 10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč
1 000 000 Kč 14 500 Kč 3 045 Kč 17 545 Kč
3 000 000 Kč 24 500 Kč 5 145 Kč 29 645 Kč
10 000 000 Kč 31 500 Kč 6 615 Kč 38 115 Kč
30 000 000 Kč 51 500 Kč 10 815 Kč 62 315 Kč
100 000 000 Kč 86 500 Kč 18 165 Kč 104 665 Kč
nad 100 000 000 Kč 86 500 Kč 18 165 Kč 104 665 Kč

Jaké další poplatky se platí u notáře při dědictví v roce 2024

Kromě základní odměny je notář oprávněn požadovat úhradu i dalších poplatků (viz příslušná vyhláška).

Jedná se především o náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie dokumentů, apod. Tento poplatek je ve výši 300 Kč.

Dále je notář oprávněn požadovat náhradu hotových výdajů, které byl nucen vynaložit na záležitosti spojené s vyřizováním pozůstalosti – soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje atd.

Jak dlouho trvá vyřízení dědictví u notáře

Rychlost vyřízení pozůstalostního řízení (dědictví) může být různá. Záleží na rozsahu děděného majetku, a zda s dědictvím nejsou spojeny nějaké komplikace. Podle údajů Notářské komory:

  • Standardní doba vyřízení dědictví je cca 4 měsíce
  • Téměř 88% dědických, je řízení vyřízeno do 1 roku
  • Pouze cca 10% pozůstalostních řízení, trvá 1 až 3 roky
  • Pouze asi 2% dědictví, se řeší déle než 3 roky

Poznámka: V souvislosti s epidemií COVID, došlo v poslední době, k prodloužení dědických řízení. COVID již sice skončil, u dědických řízení se ale situace zlepší až se zpožděním. Může za to několik různých faktorů. V některých lokalitách, se snížil počet notářů (jsou zpravidla vyššího věku). V dalších lokalitách zase hraje roli vyšší počet zahájených pozůstalostních řízení (například v Karlovarském kraji se zvýšil počet zemřelých o 13% v meziročním srovnání) – viz například zde.

Mohu si vybrat notáře, který bude řešit dědictví?

Pozůstalostní řízení (dědictví), je asi jediný případ, kdy si nemůžete notáře zvolit sami. Vyřízením dědictví, je notář pověřen z rozhodnutí soudu.

Soud přiděluje jednotlivá dědická řízení, podle předem připraveného rozvrhu, tak aby nebylo možné ovlivnit, kdo bude dědictví řešit. Je to z důvodu zachování nestrannosti.

Je možné vyřízení dědictví i bez notáře?

Bez notáře se při vyřizování dědictví neobejdete. I když dědictví nemá žádnou hodnotu, nebo jen minimální, notář je vždy potřeba. Alespoň „na chvíli“.

V případě, že součástí dědictví není žádný majetek, nebo jen majetek nepatrné hodnoty (odpovídající přibližně nákladům na pohřeb), pak notář může rozhodnout o zastavení řízení o dědictví. Majetek pak notář vydá tomu, kdo vypravil pohřeb, pokud s tím vysloví souhlas. Případné dluhy se takto „nezdědí“.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.