Výpočet podpory v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání nebo podnikání 2024

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024. Sami si můžete spočítat, na jak vysokou podporu máte nárok při ukončení zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání jako OSVČ). Podíváme se na to, jaká je maximální podpora pro nezaměstnané a jaké jsou podmínky, abyste měli na podporu nárok.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024

Nárok na podporu v nezaměstnanosti je podmíněn především tím, že musíte splnit podmínku „minimální doby v zaměstnání“ 12 měsíců za poslední dva roky.

Nejedná se nezbytně nutně o „odpracovanou“ dobu. Přesnou podmínkou je doba účasti na důchodovém pojištění. Na podporu tedy má nárok třeba i živnostník (OSVČ), který si platí sociální (důchodové) pojištění.

Nárok na podporu má i žena, po skončení rodičovské. U ní, se do minimální doby 12 měsíců, započítává doba péče o dítě (až do 4 roků). Je to tzv. náhradní doba. Podobným způsobem by se započítala třeba i doba invalidního důchodu, výkon dobrovolnické činnosti aj.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí především na to, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v posledním zaměstnání. Pak dostáváte:

 • 65% za první dva měsíce
 • 50% za druhé dva měsíce
 • 45% za zbytek doby

Pokud je zaměstnání ukončeno tím, že dá výpověď zaměstnanec, bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora po celou dobu jen 45%.

Pokud by byl pracovní poměr ukončen okamžitou výpovědí od zaměstnavatele, kvůli hrubému porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu není.

V některých případech, kdy není možné určit vaši průměrnou čistou mzdu, se podpora vypočítá na základě průměrné mzdy v ČR. To se týká třeba žen, po skončení rodičovské. V takovém případě je ale podpora hodně nízká:

 • 1 – 2 měsíc je to 15% z průměrné mzdy v ČR, v roce 2024 = 6 365 Kč
 • 3 – 4 měsíc je to 12% z průměrné mzdy v ČR, v roce 2024 = 5 092 Kč
 • Zbytek doby je to 11% z průměrné mzdy v ČR, v roce 2024 = 4 667 Kč

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Délka doby, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, se liší podle vašeho věku. Čím jste starší, tím delší dobu máte nárok na podporu:

 • Do 50 roků = 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků = 8 měsíců
 • Nad 55 roků = 11 měsíců

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

I když se podpora v nezaměstnanosti počítá z vaší průměrné mzdy a je ve výši 65%, 50% nebo 45% z platu, neznamená to automaticky, že by podpora mohla být libovolně vysoká. Je nastavena maximální hranice. Pokud máte vysoký plat, tak vaše podpora stejně nemůže být vyšší než:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 = 24 608 Kč měsíčně
 • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2024 = 27 578 Kč měsíčně

Nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení podnikání

Nárok na podporu má i živnostník (OSVČ), který ukončí (nebo jen dočasně přeruší) podnikání. Pokud splňuje příslušné podmínky (minimální doba 12 měsíců placení sociálního pojištění za poslední dva roky), pak má nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti je pro živnostníky (OSVČ), podobný jako pro zaměstnance.

Výpočet se provádí na základě vyměřovacího základu. Ten se určuje jako jedna polovina ze zisku OSVČ. Vychází se tedy z posledního daňového přiznání. Pokud měl OSVČ v daňovém přiznání jen nízké příjmy (nebo naopak vysoké náklady), pak je i jeho podpora jen velmi nízká.

Minimální sociální pojištění je v roce 2024 pro OSVČ ve výši 3 852 Kč měsíčně. Pokud si živnostník platí jen toto minimální pojištění, pak má i velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení studia

Student, po ukončení studia, obvykle nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Během studia za studenty stát hradí pouze zdravotní pojištění. Studium tedy nezakládá účast na důchodovém pojištění a student tak nemá splněnou podmínku minimálně 12 měsíců za poslední dva roky. Na podporu tedy po skončení školy nárok není.

Nárok na podporu by mohl mít student jen v případě, že by během studia pracoval (nebo podnikal). A muselo by se jednat o nějaké zaměstnání, kde za něj zaměstnavatel odvádí důchodové pojištění. Nemohla by to tedy být jen nějaká brigáda na dohodu (u DPP do 10 tisíc korun měsíčně se neplatí sociální pojištění).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.