Peněžitá pomoc v mateřství 2024 pro OSVČ – kalkulačka, podmínky

Na peněžitou pomoc v mateřství, mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ. V následujícím článku, najdete informace, jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou pro podnikatelky (OSVČ). A také kalkulačku pro výpočet PPM (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2024.

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

U podnikatelek (OSVČ) se nedá hovořit o mateřské dovolené v pravém slova smyslu. Mateřská dovolená, je podle zákoníku práce, pracovní volno, které musí zaměstnavatel poskytnout v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.

Vzhledem k tomu, že podnikatelé nejsou zaměstnancem (nemají zaměstnavatele), tak nemají ani nárok na žádný typ dovolené (v tom smyslu, jak tento termín chápe zákon).

OSVČ ale určitě mohou mít nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) ve smyslu finanční dávky, poskytované těhotným ženám, a těm kdo pečují o dítě po porodu.

Aby měla OSVČ nárok na „mateřskou“ (PPM), musí si ale platit nemocenské pojištění. To je něco jiného než povinné platby na sociální a zdravotní pojištění (viz dále).

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ v roce 2024

Výpočet mateřské pro OSVČ se provádí na základě vyměřovacího základu. Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění (v roce 2024 je to 216 Kč), pak má vyměřovací základ 8000 Kč. Mateřská pak bude vycházet podobně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně.

Pokud si OSVČ platí vyšší nemocenské pojištění, pak má i vyšší vyměřovací základ a tím pádem i vyšší peněžitou pomoc v mateřství).

Pro zjednodušení se při výpočtu PPM pro OSVČ, tedy dá vycházet z toho, jak vysoké nemocenské pojištění je placeno:

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jaké jsou podmínky, pro nárok na mateřskou u OSVČ?

Základní podmínkou je placení nemocenského pojištění. Bez toho nemůže být nárok na PPM vůbec:

 • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění alespoň 180 dní, za poslední rok, před začátkem PPM
 • Současně musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • V době začátku PPM (6-8 týdnů) před porodem, musí být OSVČ účastníkem nemocenského pojištění nebo v ochranné době (až 180 dní od skončení poslední pojištění činnosti)
 • Během čerpání PPM nesmí OSVČ osobně vykonávat pojištěnou činnost
 • Minimální nemocenské pojištění je od 1. 1. 2024 = 216 Kč
 • Maximálně si OSVČ může platit částku 2,7% z vyměřovacího základu

Délka mateřské pro OSVČ – jsou dlouho je nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Doba, po kterou je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je pevně dána. Odvíjí se od počtu narozených dětí a případně od toho, kdo PPM čerpá (matka x otec apod.):

 • 28 týdnů (196 dní) při narození jednoho dítěte
 • 37 týdnů (259 dní) při narození dvojčat (nebo vícerčat)
 • 22 týdnů (154 dní) pokud se jedná o převzetí dítěte od péče
 • 22 týdnů (154 dní) pokud bude PPM čerpat muž (otec dítěte)

Kolik je peněžitá pomoc v mateřství v roce 2024?

Podmínky pro výpočet mateřské se v roce 2024, nijak významně nemění. Od začátku roku (od 1. 1. 2024), dochází pouze k pravidelnému zvýšení redukčních hranic, které se používají pro výpočet. Tím se lehce zvýší maximální možná mateřská (to se ale velké většiny OSVČ netýká).

Peněžitá pomoc v mateřství je ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Pokud má někdo vysoké příjmy (a jako OSVČ si platí adekvátně vysoké nemocenské pojištění), pak má i vyšší mateřskou. Pro OSVČ ale obecně platí, že jejich mateřská je zpravidla jen nízká. Viz následující dva příklady:

Příklad výpočtu minimální mateřské pro OSVČ v roce 2024

Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění (v roce 2024 je o 216 Kč měsíčně), pak má mateřskou také jen minimální:

 • Minimální nemocenské pojištění 216 Kč odpovídá vyměřovacímu základu 8000 Kč měsíčně
 • Zjednodušený výpočet denního vyměřovacího základu = 263,01 Kč
 • Do částky 1345 Kč se započítá 100%
 • Výsledná mateřská je 70% = 185 Kč za jeden den

Minimální PPM pro OSVČ je tedy 185 Kč za jeden kalendářní den. Což vychází na 5 550 Kč za měsíc (30 dní). Celkem na 36 260 Kč, které budou vyplaceny v průběhu 28 týdnů.

Příklad výpočtu PPM pro OSVČ – obrat 1,5 miliónu korun za rok

Pokud bychom měli OSVČ s obratem 1,5 miliónu korun za rok, a tato OSVČ si uplatnila náklady paušálem 60%, pak je zisk z podnikání 600 tisíc korun. Vyměřovací základ pro sociální pojištění je tedy 330 tisíc korun (jedna polovina zisku), tj. 27 500 Kč měsíčně

Nemocenské pojištění je 2,7% z vyměřovacího základu, tj. tato OSVČ by si moha platit nemocenské pojištění ve výši 743 Kč měsíčně (maximální částka při tomto obratu/zisku).

Výpočet PPM na základě nemocenského pojištění 743 Kč by vycházel takto:

 • Nemocenské pojištění 743 Kč měsíčně odpovídá vyměřovacímu základu 27 500 Kč
 • Zjednodušený výpočet denního vyměřovacího základu = 904,72 Kč
 • Do částky 1466 Kč se započítá 100% = 905 Kč
 • Výsledná mateřská je 634 Kč za jeden den

Peněžitá pomoc v mateřství by v tomto případě vycházela na 634 Kč za jeden kalendářní den. Což vychází na 19 020 Kč za měsíc. Nebo na 124 264 Kč za dobu 28 týdnů.

Jak je vidět, i OSVČ, která má poměrně velký zisk z podnikání (obrat 125 000 Kč měsíčně, zisk 50 000 Kč měsíčně), má stále poměrně nízkou mateřskou.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.