Kalkulačka neschopenky 2024: Zvýšení nemocenské během pracovní neschopnosti

Od začátku roku 2024, mohou mít někteří lidé nárok na vyšší nemocenskou během neschopenky. Od 1. 1. 2024 se zvyšuji redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Zvyšuje se jak náhrada mzdy za nemoc za prvních 14 dní, tak i nemocenské dávky od státu.

Od ledna 2024, by se také zaměstnanci měli začít podílet na placení nemocenského pojištění. Doposud nemocenské pojištění platil jenom zaměstnavatel (nebo si ho OSVČ platili sami). Od ledna 2024, se bude z výplaty strhávat 0,6% hrubé mzdy na nemocenské pojištění.

Kalkulačka pro výpočet neschopenky od ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude nemocenská od 1. ledna 2024. Díky zvýšení redukčních hranic, může být nárok na vyšší nemocenské dávky (spíše ale jenom u zaměstnanců s vyšší výplatou).

Prvních 14 dní neschopenky platí nemocenskou firma (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Výpočet nemocenské do zaměstnavatele, se provádí z průměrného výdělku (odvíjí se od hrubé mzdy v předchozím kalendářním čtvrtletí).

Od 15 dne, platí nemocenskou stát (nemocenské dávky od ČSSZ). Výpočet nemocenské od státu, se provádí z denního vyměřovacího základu (odvíjí se od hrubé mzdy v posledním zaměstnání, obvykle posledních 12 měsíců).

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Výpočet neschopenky: Zvýšení nemocenské v roce 2024

Od 1. ledna 2024, se mění redukční hranice pro výpočet nemocenské. Změna se týká jak náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, tak i nemocenských dávek od státu (redukční hranice se uplatní i při výpočtu mateřské, při výpočtu ošetřovného nebo otcovské).

Redukční hranice pro výpočet nemocenské 2024

 • 1 redukční hranice 2024 = 1466 Kč
 • 2 redukční hranice 2024 = 2199 Kč
 • 3 redukční hranice 2024 = 4397 Kč

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc 2024

 • 1 redukční hranice 2024 = 256,55 Kč
 • 2 redukční hranice 2024 = 384,83 Kč
 • 3 redukční hranice 2024 = 769,48 Kč

Jak se zvýší nemocenská za první měsíc neschopenky v roce 2024?

V následující tabulce se můžete podívat, jak se u některých zaměstnanců zvyšuje nemocenská v roce 2024. Pokud má někdo průměrnou nebo nadprůměrnou mzdu, pak může mít během neschopenky nárok na více peněz.

Prvních 14 dní je nárok na náhradu mzdy za nemoc. Od 15 dne je nárok na nemocenské dávky. U prvního měsíce neschopenky, se v našem modelovém výpočtu předpokládá 30 kalendářních dní (pokud by měl měsíc 31 dní nebo 28 či 29, pak by výpočet vycházel jinak).

V tabulce je pouze modelový výpočet – u náhrady mzdy, se předpokládá týdenní pracovní doba 40 hodin (80 zameškaných hodin během neschopenky). A následně dalších 16 kalendářních dní, kdy je nemocenská vyplácena za každý den (včetně víkendu, soboty i neděle, nebo i za státní svátky).

Tabulka: Výpočet nemocenské za prvních 30 dní na neschopence v roce 2024

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská 2023 (první měsíc) Nemocenská 2024 (první měsíc) Zvýšení 2024
20 000 Kč 10 880 Kč 10 880 Kč 0 Kč
24 000 Kč 13 043 Kč 13 043 Kč 0 Kč
28 000 Kč 15 226 Kč 15 226 Kč 0 Kč
32 000 Kč 17 399 Kč 17 399 Kč 0 Kč
40 000 Kč 21 630 Kč 21 744 Kč +114 Kč
48 000 Kč 24 660 Kč 25 317 Kč +657 Kč
56 000 Kč 27 563 Kč 28 204 Kč +641 Kč
64 000 Kč 29 746 Kč 31 106 Kč +1360 Kč
72 000 Kč 31 206 Kč 32 833 Kč +1627 Kč
80 000 Kč 32 649 Kč 34 292 Kč +1643 Kč
96 000 Kč 35 551 Kč 37 195 Kč +1644 Kč
112 000 Kč 38 454 Kč 40 081 Kč +1627 Kč
120 000 Kč 39 692 Kč 41 540 Kč +1848 Kč
130 000 Kč 39 948 Kč 43 197 Kč +3249 Kč
140 000 Kč 39 948 Kč 43 549 Kč +3601 Kč
150 000 Kč 39 948 Kč 43 549 Kč +3601 Kč

Jak se zvýší nemocenská za druhý měsíc neschopenky v roce 2024

Nemocenské dávky, na které je, nárok od 15 dne na neschopence se postupně zvyšují. Od 15 do 30 dne je nárok na 60% (z redukovaného vyměřovacího základu). Od 31 do 60 dne je nárok na 66% (z redukovaného vyměřovacího základu). A od 61 dne je nemocenská 72% (z redukovaného vyměřovacího základu).

Tabulka: Výpočet neschopenky od 31 do 60 dne v roce 2024

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská 2023 (druhý měsíc) Nemocenská 2024 (druhý měsíc) Zvýšení 2024
20 000 Kč 11 730 Kč 11 730 Kč 0 Kč
24 000 Kč 14 100 Kč 14 100 Kč 0 Kč
28 000 Kč 16 440 Kč 16 440 Kč 0 Kč
32 000 Kč 18 780 Kč 18 780 Kč 0 Kč
40 000 Kč 23 460 Kč 23 460 Kč 0 Kč
48 000 Kč 26 760 Kč 27 480 Kč +720 Kč
56 000 Kč 29 880 Kč 30 600 Kč +720 Kč
64 000 Kč 32 490 Kč 33 720 Kč +1230 Kč
72 000 Kč 34 050 Kč 35 850 Kč +1800 Kč
80 000 Kč 35 610 Kč 37 410 Kč +1800 Kč
96 000 Kč 38 730 Kč 40 560 Kč +1830 Kč
112 000 Kč 41 880 Kč 43 680 Kč +1800 Kč
120 000 Kč 43 440 Kč 45 240 Kč +1800 Kč
130 000 Kč 43 950 Kč 47 190 Kč +3240 Kč
140 000 Kč 43 950 Kč 47 910 Kč +3960 Kč
150 000 Kč 43 950 Kč 47 910 Kč +3960 Kč

Jak se zvýší nemocenská za třetí měsíc neschopenky v roce 2024

Od 61 dne na neschopence je nemocenská 72% a dále se už nezvyšuje (za všechny další měsíce na neschopence, bude výpočet nemocenské vycházet stejně). Na nemocenské dávky může být nárok až 380 dní, od začátku neschopenky. Neplatí to ale vždy:

 • Neschopenka může být ukončena už po 180 dnech (pokud je zdravotní stav stabilizovaný, a pokud by bylo možné vykonávat případně i nějakou jinou práci, než bylo původní zaměstnání)
 • Maximální délka podpůrčí doby nemocenské je 380 kalendářních dní (od začátku neschopenky)
 • U pracujícího důchodce je nárok maximálně na 70 dní nemocenské (resp. na 84 dní, pokud je započítáno i prvních 14 dní), na nemocenskou je nárok jenom během zaměstnání
 • Nemocenská může být prodloužena o 3 měsíce (o 90 dní), a to i opakovaně – maximálně ale o dalších 350 dní
 • Na druhou neschopenku může být nárok ihned po skončení první neschopenky (na dalších 380 dní, je ale nárok až po odpracování minimálně 190 dnů, po skončení předchozí neschopenky)

Tabulka: Výpočet neschopenky od 61 dne (3 měsíc) od ledna 2024

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská 2023 (třetí měsíc) Nemocenská 2024 (třetí měsíc) Zvýšení 2024
20 000 Kč 12 810 Kč 12 810 Kč 0 Kč
24 000 Kč 15 360 Kč 15 360 Kč 0 Kč
28 000 Kč 17 910 Kč 17 910 Kč 0 Kč
32 000 Kč 20 460 Kč 20 460 Kč 0 Kč
40 000 Kč 25 590 Kč 25 590 Kč 0 Kč
48 000 Kč 29 190 Kč 29 970 Kč +780 Kč
56 000 Kč 32 610 Kč 33 390 Kč +780 Kč
64 000 Kč 35 430 Kč 36 810 Kč +1380 Kč
72 000 Kč 37 140 Kč 39 120 Kč +1980 Kč
80 000 Kč 38 850 Kč 40 830 Kč +1980 Kč
96 000 Kč 42 270 Kč 44 220 Kč +1950 Kč
112 000 Kč 45 690 Kč 47 640 Kč +1950 Kč
120 000 Kč 47 370 Kč 49 350 Kč +1980 Kč
130 000 Kč 47 940 Kč 51 480 Kč +3540 Kč
140 000 Kč 47 940 Kč 52 260 Kč +4320 Kč
150 000 Kč 47 940 Kč 52 260 Kč +4320 Kč

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.