Kalkulačka ošetřovné 2024: Kolik dostanu při OČR (paragraf na dítě)?

Když máte nemocné dítě, se kterým potřebujete zůstat doma, pak můžete mít nárok na „paragraf“ – ošetřovné na dítě. U dětí do 10 roků, je na OČR nárok téměř „automaticky“. U starších dětí, je nárok na paragraf, jen pokud to schválí lékař.

Na ošetřovné, ale mohou mít nárok jenom zaměstnanci (pracovní nebo služební poměr). Při práci na dohodu (provedení práce nebo pracovní činnost), na OČR nárok není.

Nárok na ošetřovné (krátkodobé) nemají ani živnostníci. Pro OSVČ, DPP a DPČ by se měl schvalovat nárok na ošetřovné během roku 2024 (nárok na OČR ale bude až od 1. 1. 2025).

Na paragraf (krátkodobé ošetřovné), je podle aktuálních podmínek nárok jenom 9 dní. Delší dobu, mohou být doma s dítětem jenom samoživitelky (osamělí rodiče mají nárok až 16 dní). Při závažnějších nemocech, ale může vznikat nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Kalkulačka OČR 2024 – Kolik je za paragraf na dítě v roce 2024?

Při paragrafu na dítě, je nárok na 60% z hrubé mzdy. Výpočet OČR, se provádí z hrubé mzdy (obvykle z posledních 12 měsíců – může to ale být i jiné období).

Při hrubé mzdě do cca 45 tisíc korun, se pro výpočet ošetřovného započítá 90%. Při vyšší výplatě, je to méně (dochází k postupné redukci, a započítává se jenom 60% nebo jenom 30% – redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, se od 1. 1. 2024 zvyšují).

Ošetřovné je vypláceno stejně, jako nemocenské dávky, které platí OSSZ (od 15 dne na neschopence). Peníze dostanete na účet v bance do 30 dnů. Jedná se o „čistý příjem“, ze kterého se už nic nestrhává.

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Nárok na paragraf v roce 2024 (na dítě, na manželku nebo na manžela, na další členy rodiny)

Na ošetřovné, může být nárok i na další osoby v rodině. Například i na manželku nebo manžela. Nebo i na další členy společné domácnosti.

Nárok je i na nemocenskou babičku, nebo jiné blízké příbuzné, které s vámi nesdílí společnou domácnost. A babička má stejně tak nárok na OČR, na nemocnou vnučku nebo vnuka.

Na ošetřovné, je nárok i u dalších osob ve společné domácnosti, i když to nejsou „blízcí příbuzní“. Nárok může být tedy i u druha/družky, nebo jiných osob, které společně bydlí.

U dětí do 10 roků, je na ošetřovné nárok, i když jsou zdravé. Například pokud je zavřená škola nebo školka (na ošetřovné ale není nárok o prázdninách). Nebo i v případě, že například manželka (která pečuje o dítě), bude v nemocnici nebo v porodnici.

U starších dětí, je na paragraf nárok jenom někdy. U zdravých dětí (nad 10 roků) není nárok na OČR nikdy. U nemocných dětí (nad 10 roků), je nárok jen v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování (rozhoduje lékař).

Nárok na paragraf na dítě u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Při práci na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, platí řada omezení. Práce na dohodu, je tak v některých ohledech méně výhodná, než práce na pracovní poměr.

Některé nevýhody práce na dohodu, odstranila novela zákoníku práce, která začala platit na podzim 2023. Další změnou bude i nárok na placenou dovolenou u dohody, od 1. 1. 2024.

Na ošetřovné (paragraf na dítě), ale u dohody DPP a DPČ, i nadále nebude nárok. Již během schvalování novely zákoníku práce se mluvilo o tom, že by na krátkodobé OČR byl nárok i u dohody. Tato změna ale byla odložena.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, už ale navrhlo novelu zákona o nemocenském pojištění. Tato změna by se měla projednávat během roku 2024. A na ošetřovné by mohl být nárok u dohody od začátku roku 2025.

Při práci na dohodu (DPP a DPČ), může ale být v některých případech nárok na dlouhodobé ošetřovné. To je až na 90 dní, ale jen při vážnějších nemocech (podmínkou je hospitalizace nemocné osoby v nemocnici).

Nárok na ošetřovné u živnostníků (OSVČ) v roce 2024

Podnikatelé (OSVČ), také podle aktuálních podmínek nemohou mít nárok na paragraf na dítě (krátkodobé ošetřovné).

Pokud by si živnostník platil nemocenské pojištění (minimálně 3 měsíce), tak může mít nárok pouze na dlouhodobé ošetřovné. Na běžné OČR (na nemocné dítě nebo jiného člena rodiny), ale v roce 2024 nárok není.

Změnit by se to mělo, až od roku 2025. Stejně jako u dohodářů, i u OSVČ, by měl být nárok na OČR od 1. 1. 2025.

Kolik dostanu při OČR na dítě (kolik je ošetřovné v roce 2024)?

Ošetřovné na dítě, se vypočítá z hrubé mzdy. Vyměřovací základ (který je stejný pro výpočet všech nemocenských dávek), se vypočítá z posledních 12 měsíců (z posledního zaměstnání).

Při výpočtu OČR, se uplatňují redukční hranice. Do 1466 Kč se započítá 90% z hrubé mzdy, do 2199 Kč se započítá 60% a do 4397 Kč se započítá 30% (redukční hranice se zvyšují od 1. 1. 2024).

Ošetřovné je následně 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Na OČR je nárok za všechny kalendářní dny (9 nebo 16 dní), včetně víkendu (sobota i neděle) nebo i za státní svátek.

Tabulka: Kolik je paragraf za dítě 2024

Od 1. 1. 2024, dochází ke zvýšení redukčních hranic, pro výpočet ošetřovného. Pro některé zaměstnance, to může znamenat více peněz, na které bude nárok při paragrafu na dítě.

V následující tabulce se můžete podívat na srovnání výpočtu OČR v roce 2023 a 2024:

Hrubá mzda (měsíc) Ošetřovné (9 dní) 2023 Ošetřovné (9 dní) 2024
20 000 Kč 3 204 Kč 3 204 Kč
24 000 Kč 3 843 Kč 3 843 Kč
28 000 Kč 4 482 Kč 4 482 Kč
32 000 Kč 5 121 Kč 5 121 Kč
40 000 Kč 6 372 Kč 6 399 Kč
48 000 Kč 7 299 Kč 7 497 Kč
56 000 Kč 8 154 Kč 8 343 Kč
64 000 Kč 8 856 Kč 9 198 Kč
72 000 Kč 9 288 Kč 9 774 Kč

Kontrola během OČR – musím být doma s dítětem celou dobu?

Během OČR, je to trochu jiné, než když jste sami nemocní, a máte neschopenku. Při neschopence, je nutné dodržovat vycházky, a jinak být doma, protože může přijít kontrola.

Při paragrafu na dítě, je ale nemocné jenom dítě (někdy může být i dítě zdravé). Protože vy sami nejste nemocní, tak není žádné omezení v podobě vycházek. I během OČR, si tedy může zařídit vše, co potřebujete, jako nákupy, apod.

Práce v zaměstnání během OČR – mohu během paragrafu pracovat?

Při paragrafu na dítě, není možné pracovat v zaměstnání, pro které je vystavena „ošetřovačka“. Není tedy možné mít OČR, a přitom chodit třeba na část dne do práce.

Bylo by ale možné případně pracovat v nějakém jiném zaměstnání. Pokud by měl někdo například druhou práci, která se dá vykonávat z domu, i během ošetřování dítě, tak to ničemu nevadí.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.