Kolik je příspěvek na péči 2024: Zvýšení příspěvku od 1. července 2024

Příspěvek na péči, je jednou ze sociálních dávek, které se vyřizují na Úřadu práce. Na rozdíl od „klasických“ sociálních dávek, které jsou určeny všem, kdo splní příslušné podmínky (obvykle se posuzuje výše příjmu + u každé sociální dávky jsou i další podmínky), příspěvek na péči je určen pouze pro osoby, které mají nějaké zdravotní omezení či postižení (krátkodobě/dlouhodobě zhoršený zdravotní stav, omezená schopnost nebo částečná či úplná neschopnost se o sebe postarat).

Nový návrh na zvýšení příspěvku od 1. července 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo zřejmě již finální návrh, jak se zvýší příspěvek na péči od 1. července 2024.

Zvýšení příspěvku na péči 2024:

 • příspěvek pro stupeň I. se nebude zvyšovat (zůstane 880 Kč / 3 300 Kč)
 • příspěvek pro stupeň II. se zvýší o cca 12% (nově 4 900 Kč / 7 400 Kč)
 • příspěvek pro stupeň III. se zvýší o cca 16% (nově 14 800 Kč / 16 100 Kč)
 • příspěvek pro stupeň IV. se zvýší o cca 20% (nově 23 000 Kč / 23 000 Kč)
 • nově bude i stupeň IV+ pro osoby s úplnou závislostí v domácí péči, příspěvek bude 27 000 Kč (o 40% více)

Viz: Návrh na zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Na příspěvek na péči mohou mít nárok všechny osoby, které z důvodu svého zdravotního stavu, potřebují pomoc (péči jiné osoby).

Typickým příjemcem příspěvku na péči, můžete být například osoba, se zdravotním postižením. Nebo to může být například i nemohoucí babička, nebo dědeček, který se o sebe již nedokáže postarat sám v plném rozsahu.

Lidé se někdy pletou v tom, komu je určen příspěvek na péči. Domnívají se, že tato dávka je určena těm, kdo poskytují pomoc nemohoucím osobám (tzv. pečující osoby).

Nárok na tuto dávku, a tedy jejím příjemcem je ale ten, kdo péči potřebuje. A tato osoba následně rozhoduje, jak použít příspěvek na péči (jestli jej použije na zjištění péče v rámci rodiny – podělí se o něj s pečující osobou, nebo příspěvek použije na financování péče od nějaké externí/profesionální služby – viz dále).

U příspěvku na péči, se posuzuje aktuální stav osoby, která vyžaduje péči. Není to čistě jenom o aktuálním zdravotním stavu, ale posuzuje se celková schopnost se o sebe postarat (stravování, oblékání, mobilita, hygiena, schopnost orientace a komunikace, péče o domáckost, atd.).

Podle toho, kolik schopností daná osoba má (nebo spíše nemá), se rozlišují 4 stupně „závislosti na péči“:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = neschopnost zvládat 3 základní životní potřeby
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = neschopnost zvládat 4 – 5 základních životních potřeb
 • Stupeň III. (těžká závislost) = neschopnost zvládat 6 – 7 základních životních potřeb
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = neschopnost zvládat 8 – 9 základních životních potřeb

Od stupně závislosti na pomoci jiné osoby, se pak odvíjí i výše příspěvku (viz dále – roli hraje i věk).

Kolik je příspěvek na péči v roce 2024?

Výše příspěvku na péči je stanovena paušálně (všechny osoby, se stejným stupněm závislosti dostanou stejnou částku).

Na rozdíl od některých jiných sociálních dávek, se výše příspěvku neodvíjí o příjmů dané osoby. Roli hraje pouze stupeň závislosti na pomoci jiné osoby a věk. V některých případech je tak příspěvek jen poměrně hodně nízký.

Problém je i v tom, že pro příspěvek na péči není stanoven žádný mechanismus nějaké pravidelné valorizace (jako mají například starobní nebo invalidní důchody). Pak bohužel nastávají situace jako nyní.

Příspěvek na péči se již delší dobu nezvyšoval, a jeho aktuální hodnota, často nestačí k zajištění adekvátní péče.

Vysoká inflace (v minulém i současném roce), razantně snížila reálnou hodnotu příspěvku (za stejnou částku, je aktuálně možné pořídit až o 30% méně služeb).

Příspěvek na péči v roce 2024

Příspěvek na péči pro osoby do 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 3 300 Kč
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 6 600 Kč
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 13 900 Kč
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 19 200 Kč

Příspěvek na péči pro osoby od 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 880 Kč
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 4 400 Kč
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 12 800 Kč
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 19 200 Kč

Zvýšení příspěvku na péči od července 2024?

Jak již bylo zmíněno výše, vysoká inflace, která byla v minulém roce (a která pokračuje i v roce 2024) způsobila, že aktuální výše příspěvku na péči, už zdaleka nestačí na zajištění potřebné péče. Proto měl být příspěvek zvýšen už v minulém roce.

V minulém roce byla navrhováno zvýšení alespoň o 10%. To ale nakonec po dlouhých jednáních nebylo schváleno. Na konci roku 2023, předložilo MPSV nový návrh na zvýšení od 1. 7. 2024.

Návrh na zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Příspěvek na péči pro osoby do 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 3 300 Kč nebo 4 100 Kč (zde jsou dvě různé varianty)
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 8 200 Kč (zvýšení o 1600 Kč)
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 16 700 Kč (zvýšení o 2800 Kč)
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 23 100 Kč (zvýšení o 3900 Kč)

Příspěvek na péči pro osoby od 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 880 Kč nebo 2 000 Kč (zde jsou dvě různé varianty)
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 5 500 Kč (zvýšení o 1100 Kč)
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 15 400 Kč (zvýšení o 2600 Kč)
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 23 100 Kč (zvýšení o 3900 Kč)

Tento návrh na zvýšení příspěvku na péči, se bude projednávat – zatím je to jenom návrh od MPSV, který musí projít připomínkovým řízením, pak jej musí schválit vláda, a pak musí projít Parlamentem a Senátem.

Na co se může použít příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen pro zajištění potřebné péče (u příspěvku se předpokládá, že jeho příjemce potřebuje každodenní pomoc, dohled nebo péči od jiné osoby).

Zákon ale neurčuje, jak přesně musí být příspěvek použit. Je to na rozhodnutí příjemce dávky.

 • Příspěvek na péči je možné použít na zjištění péče v rámci rodiny (pokud o nemohoucí osobu pečuje jiný člen rodiny).
 • Nebo je možné příspěvek použít i k financování nezbytné péče, poskytnuté nějakou externí službou (profesionální sociální služby, apod.).

Poznámka: Během roku 2023, se objevil návrh, aby se změnily podmínky příspěvku na péči. Aby byla alespoň část příspěvku (když už ne úplně celý), určena pouze na platby pro externí (profesionální) sociální služby. Podle poměrně necitlivého prohlášení, prý údajně nyní není žádná kontrola nad tím, jak jsou prostředky využívány, a je riziko, že část příspěvků je vyplácena „zbytečně“.

Kdo může podat žádost o příspěvek na péči?

Příspěvek na péči, je určen pro ty, kdo péči potřebují (pro osoby se zdravotním omezením/postižením). Příspěvek na péči by si tedy měla vyřizovat přímo daná osoba.

V mnoha případech, toho ale nemusí být schopná. Pak je možné udělit plnou moc někomu jinému, kdo pak vyřizuje vše potřebné na úřadech v zastoupení.

Kde se vyřizuje příspěvek na péči?

Příspěvek na péči (stejně jako i další sociální dávky), se vyřizuje na Úřadu práce (v místě trvalého bydliště osoby, která žádá o příspěvek).

Na rozdíl o některých jiných sociálních dávek (přídavky na bydlení, rodičovský příspěvek nebo přídavky na dítě), se příspěvek na péči nedá vyřídit jednoduše přes internet. Žádost je nutné podat osobně, na pobočce Úřadu práce (popřípadě je možnost i elektronického podání – je ale nutná datová schránka nebo alespoň elektronický podpis).

U příspěvku pak následně probíhá i sociální šetření – kdy se posuzuje zdravotní stav, resp. míra závislosti na péči. Vyřízení příspěvku, tedy trvá i delší dobu (zvláště nyní, kdy jsou Úřady práce přetížené a nestíhají vyřizovat ani běžné sociální dávky). Není výjimkou, že vyřízení příspěvku na péči, trvá i několik měsíců.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.