Kolik je příspěvek na péči 2023? Zvýšení příspěvku od 1. července 2024?

Příspěvek na péči, je jednou ze sociálních dávek, které se vyřizují na Úřadu práce. Na rozdíl od „klasických“ sociálních dávek, které jsou určeny všem, kdo splní příslušné podmínky (obvykle se posuzuje výše příjmu + u každé sociální dávky jsou i další podmínky), příspěvek na péči je určen pouze pro osoby, které mají nějaké zdravotní omezení či postižení (krátkodobě/dlouhodobě zhoršený zdravotní stav, omezená schopnost nebo částečná či úplná neschopnost se o sebe postarat).

Příspěvek na péči se bude zvyšovat až od poloviny roku 2024

Aktualizace září 2023: MPSV zveřejnilo informace, ohledně plánovaného zvýšení příspěvku na péči. Podle všeho, se již podařilo dohodnout zvýšení této sociální dávky. Ke zvýšení ale dojde až od poloviny roku 2024 (více informací zde).

MPSV by dále chtělo nechat schválit i nový doplatek k příspěvku na péči. Na tento doplatek by byl nárok v případech, kdy standardní příspěvek nedostačuje na úhradu všech nákladů za péči.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Na příspěvek na péči mohou mít nárok všechny osoby, které z důvodu svého zdravotního stavu, potřebují pomoc (péči jiné osoby).

Typickým příjemcem příspěvku na péči, můžete být například osoba, se zdravotním postižením. Nebo to může být například i nemohoucí babička, nebo dědeček, který se o sebe již nedokáže postarat sám v plném rozsahu.

Lidé se někdy pletou v tom, komu je určen příspěvek na péči. Domnívají se, že tato dávka je určena těm, kdo poskytují pomoc nemohoucím osobám (tzv. pečující osoby).

Nárok na tuto dávku, a tedy jejím příjemcem je ale ten, kdo péči potřebuje. A tato osoba následně rozhoduje, jak použít příspěvek na péči (jestli jej použije na zjištění péče v rámci rodiny – podělí se o něj s pečující osobou, nebo příspěvek použije na financování péče od nějaké externí/profesionální služby – viz dále).

U příspěvku na péči, se posuzuje aktuální stav osoby, která vyžaduje péči. Není to čistě jenom o aktuálním zdravotním stavu, ale posuzuje se celková schopnost se o sebe postarat (stravování, oblékání, mobilita, hygiena, schopnost orientace a komunikace, péče o domáckost, atd.).

Podle toho, kolik schopností daná osoba má (nebo spíše nemá), se rozlišují 4 stupně „závislosti na péči“:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = neschopnost zvládat 3 základní životní potřeby
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = neschopnost zvládat 4 – 5 základních životních potřeb
 • Stupeň III. (těžká závislost) = neschopnost zvládat 6 – 7 základních životních potřeb
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = neschopnost zvládat 8 – 9 základních životních potřeb

Od stupně závislosti na pomoci jiné osoby, se pak odvíjí i výše příspěvku (viz dále – roli hraje i věk).

Kolik je příspěvek na péči v roce 2023?

Výše příspěvku na péči je stanovena paušálně (všechny osoby, se stejným stupněm závislosti dostanou stejnou částku).

Na rozdíl od některých jiných sociálních dávek, se výše příspěvku neodvíjí o příjmů dané osoby. Roli hraje pouze stupeň závislosti na pomoci jiné osoby a věk. V některých případech je tak příspěvek jen poměrně hodně nízký.

Problém je i v tom, že pro příspěvek na péči není stanoven žádný mechanismus nějaké pravidelné valorizace (jako mají například starobní nebo invalidní důchody). Pak bohužel nastávají situace jako nyní.

Příspěvek na péči se již delší dobu nezvyšoval, a jeho aktuální hodnota, často nestačí k zajištění adekvátní péče.

Vysoká inflace (v minulém i současném roce), razantně snížila reálnou hodnotu příspěvku (za stejnou částku, je aktuálně možné pořídit až o 30% méně služeb).

Příspěvek na péči v roce 2023

Příspěvek na péči pro osoby do 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 3 300 Kč
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 6 600 Kč
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 13 900 Kč
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 19 200 Kč

Příspěvek na péči pro osoby od 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 880 Kč
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 4 400 Kč
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 12 800 Kč
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 19 200 Kč

Zvýšení příspěvku na péči od července 2023?

Jak již bylo zmíněno výše, vysoká inflace, která byla v minulém roce (a která pokračuje i v roce 2023) způsobila, že aktuální výše příspěvku na péči, už zdaleka nestačí na zajištění potřebné péče. Proto měl být příspěvek zvýšen už od začátku července 2023.

To byl alespoň původní návrh. Příspěvek na péči se měl zvýšit o cca 10%. Příspěvek na péči pro I. a II. stupeň u osoby od 18 roků, se měl paušálně zvýšit na 2 000 Kč (resp. o 2 000 Kč).

Návrh na zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2023

Příspěvek na péči pro osoby do 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 3 630 Kč
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 7 260 Kč
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 15 290 Kč
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 21 120 Kč

Příspěvek na péči pro osoby od 18 roků:

 • Stupeň I. (lehká závislost) = 2 000 Kč
 • Stupeň II. (středně těžká závislosti) = 6 400 Kč
 • Stupeň III. (těžká závislost) = 14 080 Kč
 • Stupeň IV. (úplná závislosti) = 21 290 Kč

Tento návrh na zvýšení příspěvku na péči, se ale bohužel nepodařilo prosadit. Ministerstvo financí (a potažmo i vláda), se odmítla zabývat možností zvýšení příspěvku na péči.

Zvýšení příspěvku na péči od 1. ledna 2024?

Při jednáních o možném zvýšení příspěvku na péči od července 2023, ale zazněla informace, že by ke zvýšení mohlo dojít od začátku roku 2024 (od 1. ledna 2024).

Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí, i nadále probíhají jednání a řeší se připomínky k návrhu na změnu zákona.

Ke zvýšení by tedy mohlo dojít od ledna 2024. Příspěvek by se mohl zvýšit tak, jak bylo původně navrhováno zvýšení již během roku 2023.

Současně je i nadále ve hře možnost, že by se pro příspěvek na péči uzákonil nějaký valorizační mechanismus, aby ke zvyšování nedocházelo jen nahodile.

Zatím ale není nic finálně schváleno a potvrzeno. Aktuálně je pouze jisté to, že během roku 2023, se už příspěvek na péči zřejmě zvyšovat nebude.

Na co se může použít příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen pro zajištění potřebné péče (u příspěvku se předpokládá, že jeho příjemce potřebuje každodenní pomoc, dohled nebo péči od jiné osoby).

Zákon ale neurčuje, jak přesně musí být příspěvek použit. Je to na rozhodnutí příjemce dávky.

 • Příspěvek na péči je možné použít na zjištění péče v rámci rodiny (pokud o nemohoucí osobu pečuje jiný člen rodiny).
 • Nebo je možné příspěvek použít i k financování nezbytné péče, poskytnuté nějakou externí službou (profesionální sociální služby, apod.).

Poznámka: Během roku 2023, se objevil návrh, aby se změnily podmínky příspěvku na péči. Aby byla alespoň část příspěvku (když už ne úplně celý), určena pouze na platby pro externí (profesionální) sociální služby. Podle poměrně necitlivého prohlášení, prý údajně nyní není žádná kontrola nad tím, jak jsou prostředky využívány, a je riziko, že část příspěvků je vyplácena „zbytečně“.

Kdo může podat žádost o příspěvek na péči?

Příspěvek na péči, je určen pro ty, kdo péči potřebují (pro osoby se zdravotním omezením/postižením). Příspěvek na péči by si tedy měla vyřizovat přímo daná osoba.

V mnoha případech, toho ale nemusí být schopná. Pak je možné udělit plnou moc někomu jinému, kdo pak vyřizuje vše potřebné na úřadech v zastoupení.

Kde se vyřizuje příspěvek na péči?

Příspěvek na péči (stejně jako i další sociální dávky), se vyřizuje na Úřadu práce (v místě trvalého bydliště osoby, která žádá o příspěvek).

Na rozdíl o některých jiných sociálních dávek (přídavky na bydlení, rodičovský příspěvek nebo přídavky na dítě), se příspěvek na péči nedá vyřídit jednoduše přes internet. Žádost je nutné podat osobně, na pobočce Úřadu práce (popřípadě je možnost i elektronického podání – je ale nutná datová schránka nebo alespoň elektronický podpis).

U příspěvku pak následně probíhá i sociální šetření – kdy se posuzuje zdravotní stav, resp. míra závislosti na péči. Vyřízení příspěvku, tedy trvá i delší dobu (zvláště nyní, kdy jsou Úřady práce přetížené a nestíhají vyřizovat ani běžné sociální dávky). Není výjimkou, že vyřízení příspěvku na péči, trvá i několik měsíců.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.