Exekuce – co vám exekutor nesmí zabavit

Hrozí vám exekuce, máte nějaké nevyřešené dluhy nebo pohledávky a teď by vás zajímalo, co vám exekutor nesmí zabavit a co vám musí nechat. I když hlavním cílem exekučního řízení, je především uspokojit požadavky věřitelů, přesto zákon pamatuje i na ochranu dlužníka. Podívejte se, co vám exekutor nesmí zabavit.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka exekuce na mzdu a nezabavitelné minimum 2020.

Exekuce na mzdu

V případě, že je nařízena exekuce formou provádění exekučních srážek ze mzdy (resp. z platu), pak se nemusíte bát, že by vám nezůstala ani koruna. Zákon na tyto situace pamatuje. Při exekučních srážkách ze mzdy tak dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum. Základní nezabavitelné minimum je 6118 Kč (a zvyšuje se dále o 1529,5 za každé vyživované dítě nebo manželku).

Viz: Kalkulačka nezabavitelné minimum

Vše nad nezabavitelné minimum se pak podle typu pohledávky dělí mezi exekutora a dlužníka. Pokud by tedy bezdětný zaměstnanec měl měsíční mzdu 15 000 Kč čistého, pak mu exekutor může zabavit pouze 2961 Kč a musí mu nechat 12 039 Kč. S vyšším platem, ale ona nezabavitelná částka významně neroste, od určité hranice již může exekutor zabavit vše.

Exekuce na bankovní účet

V případě, že exekutor zablokuje účet v bance, kde máte uloženy všechny peníze, pak je situace složitější. Zde platí pouze to, že banka má povinnost umožnit vám výběr ve výši dvojnásobku životního minima (tedy aktuálně 2x 3410 Kč = 6820 Kč). Pochopitelně pouze v případě, že na účtu takovou částku skutečně máte.

Do skončení exekuce se už ale k dalším penězům na účtu v bance nedostanete. Pokud vám tedy exekutor zablokuje účet v bance a vám tam chodí výplata, pak je nutné domluvit se v zaměstnání na výplatě v hotovosti nebo jiné formě výplaty mzdy.

Exekuce na sociální dávky

Tabu pro exekutora nejsou ani sociální dávky. Netýká se to sice úplně všech sociálních dávek, ale některé z nich jsou považovány za běžný příjem, a vztahují se na ně stejná pravidla, jako když je prováděna exekuce na plat. Tedy dlužníkovi opět musí zůstat nezabavitelné minimum a cokoliv je navíc si exekutor může zabavit.

Týká se to především sociálních dávek, jako je například rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, mateřská. To samé pak platí třeba i pro podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, starobní důchod, různá stipendia apod.

Exekuce na majetek (vybavení bytu)

V případě že je nařízena exekuce formou zabavení majetku, pak exekutor může zabavit téměř vše kromě několika výjimek, které jsou přesně popsány zákonem – jedná se především o:

  • věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů
  • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly

Příklady věcí z vybavení bytu, které nesmí exekutor zabavit:

  • běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • hotové peníze do částky 1 000 Kč

V případě exekuce na vybavení bytu je ale situace složitější, protože v zákoně chybí přesný výpis toho co je a co není možné zabavit. Takže v případě, že byste měli pocit, že vám chce exekutor zabavit něco, na co nemá právo, pak je nutné obracet se na soud, který o tom rozhodne. Podobných případů již soudy řešily desítky.

Obecně platí, že třeba televize se rozhodně nepovažuje za nezbytné vybavení bytu. Stejně tak jako třeba počítač (výjimkou by bylo, kdyby byl dlužník podnikatel a počítač nutně potřeboval k práci). Naopak třeba taková lednička, pračka, kuchyňský sporák, postel, stůl, židle ložní prádlo, topení, rádio nebo běžné kuchyňské nádobí se považuje za nezabavitelné věci.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.