Exekuce 2024 – co vám exekutor nesmí zabavit při exekuci na mzdu, na účet nebo na majetek

Hrozí vám exekuce, máte nějaké nevyřešené dluhy nebo pohledávky a teď by vás zajímalo, co vám exekutor nesmí zabavit a co vám musí nechat. I když hlavním cílem exekučního řízení, je především uspokojit požadavky věřitelů, přesto zákon pamatuje i na ochranu dlužníka. Podívejte se, co vám exekutor nesmí zabavit.

Při exekuci na účet v bance, máte nárok na 14 580 Kč (trojnásobek životního minima). Při exekuci na majetek, vám exekutor musí nechat 9 720 Kč (dvojnásobek životního minima). Při exekuci na plat, je nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu nebo dvě třetiny ze zbylé částky výplaty.

Exekuce na mzdu v roce 2024

V případě, že je nařízena exekuce formou provádění exekučních srážek ze mzdy (resp. z platu), pak se nemusíte bát, že by vám nezůstala ani koruna. Zákon na tyto situace pamatuje. Při exekučních srážkách ze mzdy tak dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum. Kromě nezabavitelné částky, máte nárok i na jednu třetinu zbylé částky (přednostní exekuce) nebo na dvě třetiny zbylé částky.

Nezabavitelné minimum (při exekuci i při insolvenci) se od 1. 1. 2024 snižuje. Základní nezabavitelná částka je 12 705 Kč (což je o 933 Kč méně, než v minulém roce). Pokud má dlužník i manželku (nebo manžela) či nějaké dítě, pak se připočítává dalších 3 176 Kč.

Viz: Kalkulačka nezabavitelné minimum 2024

Exekuce na bankovní účet 2024

V případě, že exekutor zablokuje účet v bance, kde máte uloženy všechny peníze, pak je situace složitější. Zde platí pouze to, že banka má povinnost umožnit vám výběr ve výši trojnásobku životního minima (tedy aktuálně 3x 4860 Kč = 14 580 Kč). Pochopitelně pouze v případě, že na účtu takovou částku skutečně máte.

Do skončení exekuce se už ale k dalším penězům na účtu v bance nedostanete. Pokud vám tedy exekutor zablokuje účet v bance a vám tam chodí výplata, pak máte možnost, požádat v bance a založení chráněného účtu.

Chráněný účet při exekuce, je novinka od minulého roku. Při exekuci na účet, můžete požádat banku o chráněný účet. A na ten už exekutor nemůže. Na chráněný účet, vám pak může chodit například výplata, nebo různé sociální dávky, apod. Více informací o chráněném účtu při exekuci najdete zde.

Exekuce na sociální dávky 2024

Tabu pro exekutora nejsou ani sociální dávky. Netýká se to sice úplně všech sociálních dávek, ale některé z nich jsou považovány za běžný příjem, a vztahují se na ně stejná pravidla, jako když je prováděna exekuce na plat. Tedy dlužníkovi opět musí zůstat nezabavitelné minimum a cokoliv je navíc si exekutor může zabavit.

Týká se to především sociálních dávek, jako je například rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, mateřská. To samé pak platí třeba i pro podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, starobní důchod, různá stipendia apod.

Exekuce na majetek (vybavení bytu) 2024

V případě že je nařízena exekuce formou zabavení majetku, pak exekutor může zabavit téměř vše kromě několika výjimek, které jsou přesně popsány zákonem – jedná se především o:

  • věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů
  • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly

Příklady věcí z vybavení bytu, které nesmí exekutor zabavit:

  • běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • hotové peníze do částky 9 720 Kč (dvojnásobek životního minima)

V případě exekuce na vybavení bytu je ale situace složitější, protože v zákoně chybí přesný výpis toho co je a co není možné zabavit. Takže v případě, že byste měli pocit, že vám chce exekutor zabavit něco, na co nemá právo, pak je nutné obracet se na soud, který o tom rozhodne. Podobných případů již soudy řešily desítky.

Obecně platí, že třeba televize se rozhodně nepovažuje za nezbytné vybavení bytu. Stejně tak jako třeba počítač (výjimkou by bylo, kdyby byl dlužník podnikatel a počítač nutně potřeboval k práci). Naopak třeba taková lednička, pračka, kuchyňský sporák, postel, stůl, židle ložní prádlo, topení, rádio nebo běžné kuchyňské nádobí se považuje za nezabavitelné věci.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.