Kalkulačka: Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2023

Stejně, jako skoro každý rok, i od začátku roku 2023, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. Ta je určena příslušným zákonem (a souvisejícími nařízeními). Vyplývá z toho, jaké je aktuální životní minimum a normativní náklady na bydlení.

Pokud jste v insolvenci (nebo máte exekuci), pak vám při srážkách ze mzdy (nebo i z jiného příjmu) musí zůstat nejméně toto nezabavitelné minimum. A k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části  příjmu (při insolvenci nebo exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu (u exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky).

Kalkulačka: Výpočet kolik musí zůstat v insolvenci – nezabavitelné minimum 2023

Pro výpočet nezabavitelné částky, je podstatná vaše čistá mzda/plat (nebo i jiný druh příjmu, jako je důchod, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti apod.). A také záleží na počtu dětí (ke kterým máte vyživovací povinnost) a zda máte manželku nebo manžela.

Kalkulačka splátek při oddlužení 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2023

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2023 zvyšuje. Od začátku roku, totiž dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (na 15 597 Kč), ze kterých se následně vypočítá nezabavitelné minimum. Životní minimum, které také ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky, se na začátku roku 2023 také zvyšuje (4860 Kč).

Od začátku roku 2023, ale současně došlo i ke změně výpočtu nezabavitelné částky. Namísto dosavadních 3/4 to nově jsou jenom 2/3. Obdobně se mění výpočet nezabavitelné částky za dítě či manžela/manželku. Namísto dosavadní 1/3 to nově je jenom 1/4.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2023:

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2023 zvýší na 13 638 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2023 změní na 3 409,50 Kč

Pokud má dlužník manželku nebo manžela a k tomu i nějaké děti, pak nezabavitelné minimum odpovídá součtu několika částek. Například u dlužníka, který má manželku a dvě děti, by celkové nezabavitelné minimum odpovídalo součtu: 13638 + 3409,50 + 3409,50 + 3409,50 = 23 867 Kč.

Kolik peněz mi zůstane z platu při insolvenci v roce 2023

V průběhu oddlužení (insolvence), jsou prováděny srážky z platu (nebo i z jiného příjmu). Při insolvenci vám tak z platu zůstává jen nezabavitelné minimum a dále 1/3 ze zbylé části výplaty. Srážky se provádí z čisté mzdy.

Pro příklad se můžeme podívat, kolik zůstane z platu při čisté mzdě 29 000 Kč u dlužníka, která má manželku a dvě děti. Příklad výpočtu podle toho, co říká ministerstvo spravedlnosti:

  • Čistá výplata = 29 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 23 867 Kč
  • Zbytek mzdy = 5133 Kč se rozdělí na třetiny (jedna třetina je 1711 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 3 402 Kč (dvě třetiny ze zbylé části platu)
  • Zbytek výplaty pro srážky = 25 578 Kč

Pokud by zaměstnanec dostával například cestovní náhrady (diety) nebo stravné (stravenkový paušál, který byl zaveden od 1. 1. 2021), pak by se jich srážky na insolvenci netýkaly.

Insolvenční srážky z jiných příjmů

Během insolvence je možné provádět srážky i z jiných příjmů, než je jenom výplata za zaměstnání. Výpočet srážek a nezabavitelné částky je u všech ostatních příjmů stejný.

Srážky na insolvenci je možné provádět i příjmu z nějaké brigády (DPP nebo DPČ). Insolvence se vztahuje i na důchod (invalidní, starobní, …). Může postihnout i mateřskou nebo rodičovskou. Nebo i nemocenské dávky (náhrada mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky).

V průběhu insolvence, máte také povinnost, hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy. Ať už by to byly nějaké mimořádné odměny v práci, výhra, dědictví nebo cokoliv jiného. A to jak mimořádné finanční příjmy, tak i majetkové příjmy.

Snížení srážky v průběhu insolvence

O nižší srážky (než ty určené zákonem), je při insolvenci možné požádat už v návrhu na oddlužení. A v odůvodněných případech, je možné požádat o snížení srážek i v průběhu oddlužení.

V žádosti o snížení srážek je nutné uvést, kolik by měla být nová výše srážky a vysvětlit, jaké jsou pro to důvody. Může to být třeba z důvodu změny majetkových poměru (ztráta zaměstnání apod.).

O snížení srážek rozhoduje soud a záleží tedy na jeho rozhodnutí. Váš návrh na snížení srážek může schválit nebo zamítnout.

U oddlužení (insolvence) zahájeného až po 1. 6. 2019, je také možné požádat o přerušení oddlužení až na dobu 1 roku. Opět ale jen pokud pro to existuje nějaký vážný důvod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.