Kalkulačka: Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2024

Stejně, jako skoro každý rok, i od začátku roku 2024, dochází ke změně u nezabavitelné částky. Ta je určena příslušným zákonem (a souvisejícími nařízeními). Vyplývá z toho, jaké je aktuální životní minimum a normativní náklady na bydlení.

Pokud jste v insolvenci (nebo máte exekuci), pak vám při srážkách ze mzdy (nebo i z jiného příjmu) musí zůstat nejméně toto nezabavitelné minimum. A k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části  příjmu (při insolvenci nebo exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu (u exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky).

Kalkulačka: Výpočet kolik musí zůstat v insolvenci – nezabavitelné minimum 2024

Pro výpočet nezabavitelné částky, je podstatná vaše čistá mzda/plat (nebo i jiný druh příjmu, jako je důchod, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti apod.). A také záleží na počtu dětí (ke kterým máte vyživovací povinnost) a zda máte manželku nebo manžela.

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2024

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2024 snižuje (bude to méně, než v předchozím roce). Od začátku roku, totiž dochází ke snížení normativních nákladů na bydlení ( v roce 2024 je to 14 197 Kč, o 1400 Kč méně než v minulém roce), ze kterých se následně vypočítá nezabavitelné minimum. Životní minimum, které také ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky, se na začátku roku 2024 nemění a zůstává stejné (4860 Kč).

V roce 2024 se nemění ani vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum jsou jenom 2/3. Nezabavitelná částka za dítě či manžela/manželku je jenom 1/4.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2024:

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2024 sníží na 12 705 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2024 změní na 3 176 Kč

Pokud má dlužník manželku nebo manžela a k tomu i nějaké děti, pak nezabavitelné minimum odpovídá součtu několika částek. Například u dlužníka, který má manželku a dvě děti, by celkové nezabavitelné minimum odpovídalo součtu: 12704,67 + 3176,17 + 3176,17 + 3176,17 = 22 234 Kč.

Kolik peněz mi zůstane z platu při insolvenci v roce 2024

V průběhu oddlužení (insolvence), jsou prováděny srážky z platu (nebo i z jiného příjmu). Při insolvenci vám tak z platu zůstává jen nezabavitelné minimum a dále 1/3 ze zbylé části výplaty. Srážky se provádí z čisté mzdy.

Pro příklad se můžeme podívat, kolik zůstane z platu při čisté mzdě 29 000 Kč u dlužníka, která má manželku a dvě děti. Příklad výpočtu podle toho, co říká ministerstvo spravedlnosti:

  • Čistá výplata = 29 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 22 234 Kč
  • Zbytek mzdy = 6 766 Kč se rozdělí na třetiny (jedna třetina je 2 255 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 4 510 Kč (dvě třetiny ze zbylé části platu)
  • Zbytek výplaty pro srážky = 24 490 Kč

Pokud by zaměstnanec dostával například cestovní náhrady (diety) nebo stravné ( nebo stravenkový paušál), pak by se jich srážky na insolvenci netýkaly.

Insolvenční srážky z jiných příjmů

Během insolvence je možné provádět srážky i z jiných příjmů, než je jenom výplata za zaměstnání. Výpočet srážek a nezabavitelné částky je u všech ostatních příjmů stejný.

Srážky na insolvenci je možné provádět i příjmu z nějaké brigády (DPP nebo DPČ). Insolvence se vztahuje i na důchod (invalidní, starobní, …). Může postihnout i mateřskou nebo rodičovskou. Nebo i nemocenské dávky (náhrada mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky).

V průběhu insolvence, máte také povinnost, hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy. Ať už by to byly nějaké mimořádné odměny v práci, výhra, dědictví nebo cokoliv jiného. A to jak mimořádné finanční příjmy, tak i majetkové příjmy.

Snížení srážky v průběhu insolvence

O nižší srážky (než ty určené zákonem), je při insolvenci možné požádat už v návrhu na oddlužení. A v odůvodněných případech, je možné požádat o snížení srážek i v průběhu oddlužení.

V žádosti o snížení srážek je nutné uvést, kolik by měla být nová výše srážky a vysvětlit, jaké jsou pro to důvody. Může to být třeba z důvodu změny majetkových poměru (ztráta zaměstnání apod.).

O snížení srážek rozhoduje soud a záleží tedy na jeho rozhodnutí. Váš návrh na snížení srážek může schválit nebo zamítnout.

U oddlužení (insolvence) zahájeného až po 1. 6. 2019, je také možné požádat o přerušení oddlužení až na dobu 1 roku. Opět ale jen pokud pro to existuje nějaký vážný důvod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.