Kalkulačka: Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2022

Stejně, jako skoro každý rok, i od začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. Ta je určena příslušným zákonem (a souvisejícími nařízeními). Vyplývá z toho, jaké je aktuální životní minimum a normativní náklady na bydlení. K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, pak dojde ještě jednou, od začátku dubna 2022 (od 1. 4. 2022).

Pokud jste v insolvenci (nebo máte exekuci), pak vám při srážkách ze mzdy (nebo i z jiného příjmu) musí zůstat nejméně toto nezabavitelné minimum. A k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části  příjmu (při insolvenci nebo exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu (u exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky).

Kalkulačka: Výpočet kolik musí zůstat v insolvenci – nezabavitelné minimum 2022

Pro výpočet nezabavitelné částky, je podstatná vaše čistá mzda/plat (nebo i jiný druh příjmu, jako je důchod, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti apod.). A také záleží na počtu dětí (ke kterým máte vyživovací povinnost) a zda máte manželku nebo manžela.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2022

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2022 zvyšuje. Od začátku roku, totiž dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (na 6815Kč), ze kterých se následně vypočítá nezabavitelné minimum.

Životní minimum, které také ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky, se na začátku roku 2022 nemění (3860 Kč). Ke zvýšení dochází až od začátku dubna 2022, kdy se životní minimum jednotlivce zvýší o 390 Kč na 4250 Kč.

Na konci ledna, bylo také schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, kvůli vysoké ceně elektřiny a plynu. Zde je ale problém, protože se kvůli tomu měnil zákon, a Ministerstvo spravedlnosti a soudy se nyní neshodnou, jak by se mělo počítat nezabavitelné minimum. Zda i včetně mimořádného zvýšení nebo bez něj. Ministerstvo má jeden názor, některé soudy zase jiný. Takže je v tom zmatek

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

  • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Pokud má dlužník manželku nebo manžela a k tomu i nějaké děti, pak nezabavitelné minimum odpovídá součtu několika částka.

U dlužníka s manželkou a dvěma dětmi, by se podle jedné verze jednalo o součet: 9138,75 Kč (dlužník)+ 3046,25 Kč (manželka) + 3046,25 Kč (první dítě)+ 3046,25 Kč (druhé dítě) = celkem 18 278 Kč (výsledek se zaokrouhlí).

Nebo podle některých soudů, by to mělo být takto: 8 298,75 Kč (dlužník)+ 2 766,25 Kč (manželka) + 2766,25 Kč (první dítě)+ 2766,25 Kč (druhé dítě) = celkem 16 598 Kč (výsledek se zaokrouhlí).

Nejvyšší soud rozhodl o nezabavitelné částce v roce 2022

Na začátku června 2022, vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, že nezabavitelné minimum má být vyšší.

Aktuálně (od 1. 4. 2022), má být nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci 9138,75 Kč (za manžela, manželku či dítě to má být 3046,25 Kč)

Více informací najdete zde

Kolik peněz mi zůstane z platu při insolvenci v roce 2022

V průběhu oddlužení (insolvence), jsou prováděny srážky z platu (nebo i z jiného příjmu). Při insolvenci vám tak z platu zůstává jen nezabavitelné minimum a dále 1/3 ze zbylé části výplaty. Srážky se provádí z čisté mzdy.

Pro příklad se můžeme podívat, kolik zůstane z platu při čisté mzdě 29 000 Kč u dlužníka, která má manželku a dvě děti. Příklad výpočtu podle toho, co říká ministerstvo spravedlnosti:

  • Čistá výplata = 29 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 18 278 Kč
  • Zbytek mzdy = 10722 Kč se rozdělí na třetiny (jedna třetina je 3574 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 7148 Kč (dvě třetiny ze zbylé části platu)
  • Zbytek výplaty pro srážky = 21 852 Kč

Pokud by zaměstnanec dostával například cestovní náhrady (diety) nebo stravné (stravenkový paušál, který byl zaveden od 1. 1. 2021), pak by se jich srážky na insolvenci netýkaly.

Insolvenční srážky z jiných příjmů

Během insolvence je možné provádět srážky i z jiných příjmů, než je jenom výplata za zaměstnání. Výpočet srážek a nezabavitelné částky je u všech ostatních příjmů stejný.

Srážky na insolvenci je možné provádět i příjmu z nějaké brigády (DPP nebo DPČ). Insolvence se vztahuje i na důchod (invalidní, starobní, …). Může postihnout i mateřskou nebo rodičovskou. Nebo i nemocenské dávky (náhrada mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky).

V průběhu insolvence, máte také povinnost, hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy. Ať už by to byly nějaké mimořádné odměny v práci, výhra, dědictví nebo cokoliv jiného. A to jak mimořádné finanční příjmy, tak i majetkové příjmy.

Snížení srážky v průběhu insolvence

O nižší srážky (než ty určené zákonem), je při insolvenci možné požádat už v návrhu na oddlužení. A v odůvodněných případech, je možné požádat o snížení srážek i v průběhu oddlužení.

V žádosti o snížení srážek je nutné uvést, kolik by měla být nová výše srážky a vysvětlit, jaké jsou pro to důvody. Může to být třeba z důvodu změny majetkových poměru (ztráta zaměstnání apod.).

O snížení srážek rozhoduje soud a záleží tedy na jeho rozhodnutí. Váš návrh na snížení srážek může schválit nebo zamítnout.

U oddlužení (insolvence) zahájeného až po 1. 6. 2019, je také možné požádat o přerušení oddlužení až na dobu 1 roku. Opět ale jen pokud pro to existuje nějaký vážný důvod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.