Kalkulačka: Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2021

Stejně, jako skoro každý rok, i od začátku roku 2021, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. Ta je určena příslušným zákonem (a souvisejícími nařízeními). Vyplývá z toho, jaké je aktuální životní minimum a normativní náklady na bydlení.

Pokud jste v insolvenci (nebo máte exekuci), pak vám při srážkách ze mzdy (nebo i z jiného příjmu) musí zůstat nejméně toto nezabavitelné minimum. A k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části  příjmu (při insolvenci nebo exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu (u exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky).

Kalkulačka: Výpočet kolik musí zůstat v insolvenci – nezabavitelné minimum 2021

Pro výpočet nezabavitelné částky, je podstatná vaše čistá mzda/plat (nebo i jiný druh příjmu, jako je důchod, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti apod.). A také záleží na počtu dětí (ke kterým máte vyživovací povinnost) a zda máte manželku nebo manžela.

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v insolvenci v roce 2021

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Od začátku roku, totiž dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (na 6637 Kč), ze kterých se následně vypočítá nezabavitelné minimum.

Životní minimum, které také ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky, se na začátku roku 2021 nemění (3860 Kč). K poslednímu zvýšení došlo v dubnu 2020.

Pro rok 2021 se sice zvažovalo další zvýšení životního minima, nakonec ale nebylo schváleno. Je možné, že k nějakému zvýšení dojde ještě v průběhu roku (pak by se v průběhu roku změnilo i nezabavitelné minimum).

Nezabavitelná částka je tedy od 1. 1. 2021:

  • Nezabavitelné minimum dlužníka v roce 2021 = 7 872,75 Kč (stejné pro exekuci i insolvenci)
  • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě = 2 624,25 Kč

Pokud má dlužník manželku nebo manžela a k tomu i nějaké děti, pak nezabavitelné minimum odpovídá součtu několika částka.

U dlužníka s manželkou a dvěma dětmi, by se jednalo o součet: 7872,75 Kč (dlužník)+ 2624,25 Kč (manželka) + 2624,25 Kč (první dítě)+ 2624,25 Kč (druhé dítě) = celkem 15 746 Kč (výsledek se zaokrouhlí).

Kolik peněz mi zůstane z platu při insolvenci v roce 2021

V průběhu oddlužení (insolvence), jsou prováděny srážky z platu (nebo i z jiného příjmu). Při insolvenci vám tak z platu zůstává jen nezabavitelné minimum a dále 1/3 ze zbylé části výplaty. Srážky se provádí z čisté mzdy.

Pro příklad se můžeme podívat, kolik zůstane z platu při čisté mzdě 29 000 Kč u dlužníka, která má manželku a dvě děti:

  • Čistá výplata = 29 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 15 746 Kč
  • Zbytek mzdy = 13 254 Kč se rozdělí na třetiny (jedna třetina je 4418 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 8 836 Kč (dvě třetiny ze zbylé části platu)
  • Zbytek výplaty pro srážky = 20 164 Kč

Pokud by zaměstnanec dostával například cestovní náhrady (diety) nebo stravné (stravenkový paušál, která je nově zaveden od 1. 1. 2021), pak by se jich srážky na insolvenci netýkaly.

Insolvenční srážky z jiných příjmů

Během insolvence je možné provádět srážky i z jiných příjmů, než je jenom výplata za zaměstnání. Výpočet srážek a nezabavitelné částky je u všech ostatních příjmů stejný.

Srážky na insolvenci je možné provádět i příjmu z nějaké brigády (DPP nebo DPČ). Insolvence se vztahuje i na důchod (invalidní, starobní, …). Může postihnout i mateřskou nebo rodičovskou. Nebo i nemocenské dávky (náhrada mzdy za nemoc nebo nemocenské dávky).

V průběhu insolvence, máte také povinnost, hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy. Ať už by to byly nějaké mimořádné odměny v práci, výhra, dědictví nebo cokoliv jiného. A to jak mimořádné finanční příjmy, tak i majetkové příjmy.

Snížení srážky v průběhu insolvence

O nižší srážky (než ty určené zákonem), je při insolvenci možné požádat už v návrhu na oddlužení. A v odůvodněných případech, je možné požádat o snížení srážek i v průběhu oddlužení.

V žádosti o snížení srážek je nutné uvést, kolik by měla být nová výše srážky a vysvětlit, jaké jsou pro to důvody. Může to být třeba z důvodu změny majetkových poměru (ztráta zaměstnání apod.).

O snížení srážek rozhoduje soud a záleží tedy na jeho rozhodnutí. Váš návrh na snížení srážek může schválit nebo zamítnout.

U oddlužení (insolvence) zahájeného až po 1. 6. 2019, je také možné požádat o přerušení oddlužení až na dobu 1 roku. Opět ale jen pokud pro to existuje nějaký vážný důvod.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.