Formulář: Sociální dávky – příspěvek na péči

Formuláře sociální dávky online 2024

Aktuální formuláře pro sociální dávky, můžete najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Všechny formuláře jsou zde

Některé sociální dávky je možné vyřídit online – klientská zóna Jenda.

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění – minimálně na začátku roku, platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Stejné jsou i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Příspěvek na péči je sociální dávka určená pro lidi, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu odkázání na pomoc jiné osoby. Tato sociální dávka náleží tomu, kdo potřebuje péči (tedy ne tomu kdo tuto péči poskytuje).

Výše příspěvku je závislá na věku žadatele a na stupni jeho závislosti:

  • stupeň I (lehká závislost) do 18 roků = 3 000 Kč (800 Kč nad 18 roků)
  • stupeň II (středně těžká závislost) do 18 roků = 8 000 Kč (4 000 Kč nad 18 roků)
  • stupeň III (těžká závislost) do 18 roků = 9000 Kč (8 000 Kč nad 18 roků)
  • stupeň IV (úplná závislost) do 18 roků = 12 000 Kč (12 000 Kč nad 18 roků)

Pokud je rozhodný příjem rodiny (okruhu společně posuzovaných osob nižší než dvojnásobek životního minima (viz kalkulačka životní minimum 2014), pak může být příspěvek na péči zvýšen až od 2000 Kč měsíčně. U dětí ve věku 4 – 7 roků, které spadají do III, nebo IV stupně závislosti se příspěvek na péči navyšuje automaticky bez ohledu na příjem rodiny.

Formulář příspěvek na péči ke stažení v PDF

Formulář: Sociální dávky 2013 - příspěvek na péči

Formulář: Sociální dávky 2014 – příspěvek na péči

Formulář příspěvek na péči 2014 si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Jedná se o aktuální verzi formuláře pro rok 2014 přímo ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poznámka: K otevření staženého souboru budete potřebovat prohlížeč Acrobat reader (doporučená je verze 7.0.8 nebo vyšší). Tento prohlížeč PDF dokumentů si můžete stáhnout přímo ze stránek výrobce Adobe Systems Inc. Prohlížeč PDF dokumentů je zdarma.

Formulář příspěvek na péči online

Žádost příspěvek na péči se podává prostřednictvím určeného formuláře. Formulář si můžete stáhnout přímo z webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Na stránkách ministerstva si můžete formulář vyplnit online a následně vytisknout. Formuláře jsou také k dispozici na všech kontaktních pracovištích.

Co potřebujete k vyřízení příspěvku na péči

O příspěvek na péči je možné žádat na příslušném úřadu (úřad práce v místě trvalého bydliště žadatele. Kromě formuláře s žádostí, se dále předkládají osobní doklady a také potvrzení o zdravotním stavu. Při posuzování nároku na dávky pak pověřený sociální pracovník provádí šetření v místě bydliště žadatele a je také posuzován aktuální zdravotní stav.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.