Zvýšení paušální daně pro OSVČ od 1. 1. 2024 – kdy se vyplatí přejít na paušál?

Již od roku 2021, mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost neplatit státu samostatné zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a daň. Namísto toho se platí jenom jedna měsíční platba – paušální daň.

Odpadá tím část byrokracie – není nutné podávat daňové přiznání, není nutné podávat přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Není nutné ani vést účetnictví (byť vedení alespoň základní daňové evidence, je silně doporučováno i v režimu paušální daně).

Živnostník si ale nemůže uplatňovat daňové slevy (sám za sebe, za manželku nebo za děti). Paušální daň je rozdělena do 3 pásem (podle obratu a dalších faktorů).

Někomu se vyplatí (a může ušetřit i desítky tisíc korun za rok), pro jiné to vychází +/- stejně. A pro část OSVČ, je paušální daň nevýhodná (zaplatili by více). Limitujícím faktorem může být i DPH – paušální daň mohou mít jenom neplátci DPH.

Zvýšení paušální daně pro OSVČ od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. Zvyšuje se minimální sociální i minimální zdravotní pojištění. A zvýší se i paušální daň.

Hlavním důvodem pro zvýšení paušální daně, jsou změny u sociálního pojištění. Vláda v rámci konsolidačního balíčku, prosadila postupné zvyšování sociálního pojištění.

Bude se zvyšovat minimální měsíční částka (v roce 2024 to bude 3852 Kč pro OSVČ hlavní), a bude se zvyšovat i vyměřovací základ (v roce 2024 to bude 55% ze zisku). Změny u sociálního pojištění, mají dopad i na paušální daň.

V roce 2024, se nejvíce zvýší paušální daň pro první pásmo (OSVČ s příjmy do 1 miliónu korun, resp. do 1,5 miliónu pokud si na 3/4 příjmů mohou uplatnit paušál 80% nebo 60%). V prvním pásmu, se paušální daň od 1. 1. 2024 zvýší o 1290 Kč (nově 7498 Kč měsíčně).

Tabulka: Zvýšení paušální daně od 1. 1. 2024

Pro srovnání, OSVČ který má podnikání jako hlavní činnost, a který by platil jenom minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, bude v roce 2024 platit minimálně 6 820 Kč (minimální sociální pojištění bude 3852 Kč a minimální zdravotní pojištění bude 2968 Kč).

Paušální daň 2023 Paušální daň 2024 Zvýšení
I. pásmo 6 208 Kč 7 498 Kč +1290 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 16 745 Kč +745 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 27 139 Kč +1139 Kč

Přihlášení do paušální daně je možné pouze do 10. ledna 2024

Pro vstup do režimu paušální daně, se musí podnikatel rozhodnout nejpozději do začátku ledna 2024. Posledním termínem je 10. 1. 2024.

Přihlášení je možné i dříve – klidně už na podzim 2023 (paušální daň se ale bude platit až od začátku zdaňovacího období – tj. od 1. 1. 2024).

Ten, kdo už využívá paušální daň, nikam nic hlásit nemusí. Režim paušální daně pokračuje dále, dokud nedojde k  ukončení podnikání, nebo dokud nebudou jiné důvody (např. registrace k placení DPH, překročení limitu pro obrat, apod.).

Ukončení paušální daně je možné kdykoliv – pokud OSVČ přestane během roku splňovat podmínky pro paušální daň, tak to oznámí na Finanční úřad, a provede se příslušná změna.

Paušální daň pro podnikatele – 3 pásma podle příjmů

Paušální daň je rozdělena do 3 pásem, které se odvíjí od obratu a také od toho, jaký výdajový paušál by si mohl OSVČ uplatnit.

1) I. pásmo = minimální platba 7498 Kč v roce 2024

  • Do prvního pásma spadají všichni OSVČ s příjmem do 1 miliónu korun
  • První pásmo se týká i OSVČ s příjmem do 1,5 miliónu korun, pokud je možné alespoň na 3/4 příjmu použít výdajový paušál 80% nebo 60%
  • V roce 2024 je paušální daň pro I. pásmo 7498 Kč (zvýšení o 1290 Kč)

2) II. pásmo = minimální platba 16 745 Kč v roce 2024

  • Do druhého pásma spadají všichni OSVČ s příjmy od 1 do 1,5 miliónu korun
  • Druhé pásmo se týká i OSVČ s příjmy do 2 milióny korun, pokud je možné alespoň na 3/4 příjmu použít výdajový paušál 80% nebo 60%
  • V roce 2024 je paušální daň pro II. pásmo 16 745 Kč (zvýšení o 745 Kč)

3) III. pásmo = minimální platba 27 139 Kč v roce 2024

  • Do třetího pásma spadají všichni OSVČ s příjmy od 1,5 do 2 miliónu korun
  • Při ročním příjmu nad 2 milióny korun už není možné využívat paušální daň
  • V roce 2024 je paušální daň pro III. pásmo 27 139 Kč (zvýšení o 1139 Kč)

Komu se vyplatí paušální daň?

Odpověď na otázku, komu se vyplatí paušální daň a komu ne, není zcela jednoznačná. Roli hraje větší množství faktorů. Pro každého podnikatele to může vycházet trochu jinak.

Záleží na typu podnikatelské činnosti (a jaký výdajový paušál je možné použít). Roli může hrát i počet dětí, nebo možnost uplatnění daňové slevy na manželku (u daňové slevy na manželku se ale v roce 2024 mění podmínky).

Je zde i jedno velké omezení – paušální daň mohou používat pouze neplátci DPH. Dalším omezením je i to, že podnikatel nesmí být v insolvenci. A také není možné být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

Paušální daň se také týká pouze příjmů z podnikání. Nevztahuje se na příjmy ze závislé činnosti (například příjem ze zaměstnání, nebo příjem z práce na dohodu – resp. u dohody by nevadila DPČ s příjmem do 4000 Kč nebo DPP s příjmem do 10 000 Kč).

Pro výpočet, zda se vám vyplatí přejít na paušální daň nebo ne, můžete využít oficiální kalkulačku na webu Ministerstva Financí.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.