Kalkulačka čisté mzdy: Výpočet výplaty od ledna 2024 (změny, zvýšení platů)

Od začátku roku 2024, se budou měnit některé podmínky pro výpočet výplaty. Některým zaměstnancům se může zvýšit čistá mzda (díky zvýšení minimální mzdy, nebo díky zvýšení platů u státních zaměstnanců). Jiným zaměstnancům se čistá mzda sníží (bude se platit nové nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy).

Jak se bude měnit výpočet výplaty v roce 2024 (a další změny)

Od začátku roku 2024, by mělo začít platit velké množství změn. A mnoho z nich se bude týkat i zaměstnanců a jejich výplaty. Od 1. ledna 2024, by měly začít platit velké změny, které navrhla vláda v roce 2023, jako součást úsporného balíčku.

Kromě běžných změn, které probíhají každý rok na začátku roku (zvýšení minimální mzdy, zvýšení minimálního zdravotního pojištění, zvýšení platů u státních zaměstnanců, apod.), je zde i řada dalších novinek:

 • Zaměstnancům se z výplaty začne strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Někteří zaměstnanci, budou platit vyšší daně (sníží se limit pro zvýšenou daň 23% – bude se platit už od trojnásobku průměrné mzdy)
 • Může dojít k omezení nebo úplnému zrušení některých daňových slev
 • Může dojít k omezení zaměstnaneckých benefitů (původně hrozilo úplné zrušení všech příspěvků od zaměstnavatele, nakonec dojde jenom k omezení)
 • Pro dohodáře, začnou platit přísnější podmínky (častěji budou muset státu platit povinné odvody)

Celkově bude změn ale podstatně více – v rámci vládního konsolidačního balíčku, se mění přes 60 různých zákonů. Bude se měnit DPH, bude se zvyšovat daň z nemovitostí, měl by se zvýšit rodičovský příspěvek, u dohody DPP a DPČ bude nárok na dovolenou, budou se měnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, plánuje se i zvýšení příspěvku na péči, a mnoho a mnoho dalšího.

Mzdová kalkulačka pro rok 2024: Výpočet výplaty od začátku ledna 2024

Od 1. 1. 2024 by mělo začít platit několik změn, které se dotknou zaměstnanců a jejich výplaty.

Některé změny se mohou projevit hned na začátku roku (od 1. 1. 2024). Další se projeví až v únoru (kdy se vyplácí výplata za leden).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik bude vaše čistá mzda v roce 2024. Pro výpočet stačí zadat vaši hrubou mzdu, a zvolit si parametry pro výpočet.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Výpočet čisté mzdy v roce 2024 – sociální pojištění (a nové nemocenské pojištění)

Při výpočtu čisté mzdy, se strhnou povinné odvody, mezi které patří i sociální pojištění. To platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Sociální pojištění pro zaměstnance, se má od 1. 1. 2024 zvýšit o 0,6%.

Sociální pojištění z výplaty zaměstnance:

 • V roce 2023 se strhává 6,5% z hrubé mzdy na důchodové pojištění
 • V roce 2024 se bude strhávat 7,1% z hrubé mzdy (6,5% na důchodové pojištění a 0,6% na nemocenské pojištění)
 • Zaměstnavatel platí dalších 24,8% z hrubé mzdy (2,1% na nemocenské pojištění, 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)
 • Sociální pojištění pro zaměstnance se zvýší o 0,6%
 • Při průměrné hrubé mzdě 44 tisíc korun, se z výplaty strhne o cca 250 Kč více, než v roce 2023

Výpočet čisté mzdy v roce 2024 – zdravotní pojištění (zvýšení minimální částky)

Z výplaty se zaměstnancům strhává i zdravotní pojištění. Povinné odvody na zdravotní, platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. U zdravotního pojištění, může někdy vznikat povinnost zaplatit i doplatek do minimální částky.

Zdravotní pojištění z výplaty zaměstnance:

 • Zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec je 4,5%
 • Zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel je 9%

Součet částky, kterou zaplatí zaměstnanec a zaměstnavatel, musí být minimálně 13,5% z minimální mzdy (netýká se těch zaměstnanců, za které platí minimální ZP stát – tj. pracující důchodci, maminky na mateřské nebo rodičovské, studenti, invalidní důchodci, apod.).

Výpočet čisté mzdy v roce 2024 – daň z výplaty (15% a 23%)

Kromě sociálního a zdravotního pojištění, si z výplaty bere stát podíl ještě ve formě zálohy na daň z příjmu.

Kolik je daň z výplaty?

 • Základní daň z příjmu je 15%
 • V roce 2023 platí, že pokud je příjem nad čtyřnásobek průměrné mzdy (nad 161 296 Kč hrubého měsíčně), tak se platí daň 23%
 • V roce 2024 by mělo platit, že pokud je příjem nad trojnásobek průměrné mzdy (cca 130 000 Kč hrubého měsíčně), tak se bude platit daň 23%

Daňové slevy pro zaměstnance a daňové zvýhodnění na dítě v roce 2024

Základní daňové slevy (za poplatníka, na dítě, apod.) by se v roce 2024 měnit neměly. Plánuje se pouze několik změn:

 • v roce 2024 se ruší daňová sleva školkovné (uplatňuje se jen v daňovém přiznání, u výplaty nehraje roli)
 • v roce 2024 se mění podmínky daňovou slevu za manželku (uplatňuje se jen v daňovém přiznání, u výplaty nehraje roli)
 • v roce 2024 se ruší daňová sleva  za studenta (v roce 2023 to je 4020 Kč za rok, tj. 335 Kč za měsíc)

Další změnou, která bude platit od začátku roku, bude zvýšení minimálního příjmu, pro nárok na daňový bonus za dítě:

 • Na daňový bonus za dítě je nárok, pokud je roční příjem minimálně šestinásobek minimální mzdy
 • V roce 2023 je na daňový bonus nárok, pokud je příjem alespoň 103 800 Kč
 • V roce 2024, bude na daňový bonus nárok až při vyšším příjmu (minimální mzda zvýší na 18 900 Kč)
 • V roce 2024, je minimální příjem pro nárok na daňový bonus alespoň 113 400 Kč za rok (9 450 Kč měsíčně)

Tabulka: Daňové slevy pro zaměstnance v roce 2024

Daňové slevy 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě (*) 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě (*) 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (*) (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč

(*) Daňové zvýhodnění na dítě ZTP/P, je vždy dvojnásobkem základní daňové slevy na dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.