Platy státních zaměstnanců 2024 – výpočet čisté mzdy, platové tabulky, zvýšení platových tarifů

Začátek roku 2024, přinese velké množství změn. Budou se zvyšovat daně (zvýší se daň z nemovitosti, mění se sazby DPH, zvýší se daně pro firmy nebo pro některé zaměstnance).

Očekává se i poměrně velké zdražení (zdraží elektřina, plyn, vodné a stočné, …. atd.). A je zde i mnoho dalších „úsporných“ opatření z vládního konsolidačního balíčku, které „provětrají“ peněženku.

Změny se nevyhnou ani státním zaměstnancům. Pro některé státní zaměstnance, se sice plánuje zvýšení platů (například pro učitele by se měly platy zvyšovat o 2500 Kč). Platové tarify (tabulky) se ale příliš měnit nebudou.

Bude se zvyšovat i minimální a zaručená mzda. Vláda ale současně plánuje škrtat úřednická místa (v roce 2024 by údajně měl klesnout počet státních zaměstnanců o 11 388 míst).

Pro zaměstnance (nejenom ty, co pracují pro stát), jsou i další změny – od roku 2024, budou platit nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Ruší se některé daňové slevy. Budou se omezovat různé benefity pro zaměstnance. A některým zaměstnancům se zvýší i daň z výplaty, nebo další povinné odvody.

Platová kalkulačka 2024 – výpočet čisté výplaty od ledna 2024

Mezi hlavní změny, které budou mít vliv na výpočet výplaty (čisté mzdy) v roce 2024 patří především:

  • Nemocenské pojištění pro zaměstnance – 0,6% z hrubé mzdy
  • Daň z výplaty 23% se bude platit od trojnásobku minimální mzdy (nad 131 901 Kč)
  • Ruší se daňová sleva na studenta, školkovné, mění se podmínky pro daňovou slevu na manželku
  • Omezí se benefity pro zaměstnance (v roce 2024 bude limit 21 984 Kč), ruší se osvobození nadlimitních stravenek
  • Mění se podmínky zdanění služebního auta, používaného pro soukromé účely

Kromě toho, jsou i další změny, které ovlivňují výpočet čisté výplaty – zvýšení minimální a zručné mzdy, zvýšení minimálního zdravotního pojištění, změny odvodů na sociální pojištění u dohody DPP, a další.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Zvýšení platů u státních zaměstnanců od 1. 1. 2024

Pro rok 2024, se neplánuje žádné velké zvyšování platů ve státní správě. Průměrný plat státního zaměstnance, by se měl od ledna 2024 zvýšit na 44 059 Kč. Státní zaměstnanci tedy dostanou v průměru přidáno 1181 Kč.

To je ale jenom průměr. Například pro učitele se budou zvyšovat platy o 2500 Kč. Nebude to ale zvýšení platových tarifů (platové tabulky se moc nezmění). Peníze navíc budou v odměnách.

Podobné to bude i v dalších oblastech státní správy. Žádné plošné zvyšování platů pro státní zaměstnance se nechystá. Průměrné zvýšení platů o 1181 Kč rozhodně neznamená, že by se všechny platové tarify zvýšily o 1000 Kč.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Od začátku roku se bude zvyšovat minimální mzda. To se netýká jenom soukromého sektoru, ale i státní sféry.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktuálně je v připomínkovém řízení návrh nařízení vlády, který obsahuje dvě varianty:

  • Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 18 900 Kč měsíčně (112,50 Kč za hodinu)
  • Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 19 400 Kč měsíčně (115,50 Kč za hodinu)

Předpokládá se i zvyšování zaručené mzdy. V roce 2024, by se mohla zvýšit zaručená mzda pro první, druhou a osmou platovou třídu (varianta 1) nebo pro první, druhou, třetí a osmou platovou třídu. Viz následující tabulka.

Platová tabulka: Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Typ Zaručená mzda 2023 Zaručená mzda 2024 (varianta 1) Zaručená mzda 2024 (varianta 2)
1 17 300 Kč 18 900 Kč 19 400 Kč
2 17 900 Kč 19 400 Kč 19 900 Kč
3 19 700 Kč 19 700 Kč 20 200 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč
8 36 600 Kč 37 800 Kč 38 800 Kč

Platová tabulka 2024: Platové třídy a platové stupně u státních zaměstnanců

Pro stát je možné pracovat ve služebním poměru (státní úředníci, apod.), nebo i na základě klasického pracovního poměru.

Rozdíl je v tom, že služební poměr státních zaměstnanců se řídí služebním zákonem, klasický pracovní poměr se řídí zákoníkem práce. Rozdíl je i v platových tarifech (platí jiné tabulky).

Pro většinu státních zaměstnanců se jejich výplata odvíjí od platové třídy (podle profese, oboru činnosti nebo zodpovědnosti dané pozice). A roli hraje i platový stupeň (který závisí na dosaženém vzdělání a délce praxe). Platových tabulek je více – podle jednotlivých oblastí státní správy.

Platová tabulka úředníci 2024: Státní úředníci ve služebním poměru

Pod pojmem „státní zaměstnanec“ si asi většina lidí představí „státního úředníka“. Tedy někoho, kdo sedí v kanceláři, vydává různá nařízení, vyhlášky nebo zákony. Také vybírá daně, schvaluje nebo zakazuje stavby, a mnoho dalšího, co máme běžně spojeno s výkonem státní správy.

Pro státní zaměstnance, kteří jsou ve služebním poměru, je určena následující platová tabulka (netýká se armády nebo bezpečnostních sborů). Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.

Platový stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platová třída 1 rok 2 roky 4 roky 6 roků 9 roků 12 roků 15 roků 19 roků 23 roků 27 roků 32 roků nad 32 roků
5 16130 16720 17270 17880 18480 19120 19770 20460 21180 21930 22710 23510
6 17350 17970 18580 19230 19890 20560 21290 22030 22800 23600 24440 25290
7 18680 19320 20000 20700 21420 22170 22930 23720 24570 25400 26340 27260
8 20130 20850 21580 22330 23120 23950 24780 25650 26550 27500 28510 29520
9 21710 22440 23250 24060 24910 25780 26720 27660 28630 29660 30720 31820
10 23390 24220 25080 25980 26890 27820 28820 29840 30910 32000 33170 34370
11 25280 26160 27130 28070 29060 30100 31180 32280 33420 34620 35880 37170
12 27650 28620 29670 30710 31820 32950 34140 35350 36600 37920 39290 40740
13 30780 31840 33020 34200 35420 36700 38040 39400 40790 42270 43810 45420
14 34840 36060 37430 38760 40140 41600 43120 44690 46260 47960 49700 51530
15 39820 41220 42770 44320 45920 47580 49340 51130 52970 54920 56920 59020
16 45920 47550 49360 51140 52990 54940 56960 59040 61180 63410 65740 68200

Platová tabulka státní zaměstnanci 2024 – státní zaměstnanci v pracovním poměru

Mnoho státních zaměstnanců, ale nepracuje na základě služebního poměru, ale na základě standardního pracovního poměru.

Jedná se o řadové úředníky na radnicích a magistrátech nebo i na různých úřadech, zaměstnance u police, kteří nejsou ve služebním poměru, úředníci na krajských a obecních úřadech, zaměstnanci v různých státních příspěvkových organizacích a obecně ve veřejných službách (v nepodnikatelské sféře)

Pro další státní zaměstnance v pracovním poměru následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.

Platový stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platová třída do 1 roku do 2 let do 4 let do 6 let do 9 let do 12 let do 15 let do 19 let do 23 let do 27 let do 32 let nad 32 let
1 12140 12510 12920 13340 13810 14280 14740 15240 15750 16320 16850 17440
2 13040 13460 13920 14360 14850 15350 15890 16420 16970 17570 18140 18780
3 13990 14450 14930 15450 15970 16490 17070 17660 18260 18890 19550 20230
4 15020 15540 16050 16590 17160 17740 18360 18980 19640 20320 21030 21750
5 16130 16720 17270 17880 18480 19120 19770 20460 21180 21930 22710 23510
6 17350 17970 18580 19230 19890 20560 21290 22030 22800 23600 24440 25290
7 18680 19320 20000 20700 21420 22170 22930 23720 24570 25400 26340 27260
8 20130 20850 21580 22330 23120 23950 24780 25650 26550 27500 28510 29520
9 21710 22440 23250 24060 24910 25780 26720 27660 28630 29660 30720 31820
10 23390 24220 25080 25980 26890 27820 28820 29840 30910 32000 33170 34370
11 25280 26160 27130 28070 29060 30100 31180 32280 33420 34620 35880 37170
12 27250 28200 29220 30230 31330 32450 33620 34840 36070 37380 38720 40120
13 29410 30460 31550 32660 33840 35050 36300 37610 38970 40390 41840 43370
14 31770 32890 34090 35300 36570 37870 39250 40660 42160 43670 45270 46910
15 34340 35570 36850 38190 39560 40980 42460 44030 45620 47290 49000 50770
16 37130 38460 39840 41280 42760 44300 45910 47580 49310 51080 52980 54920

Platová tabulka školství 2024: Platové tarify pro učitele a pedagogy

Učitelé, mají dostat od začátku roku 2024 přidáno až o 2500 Kč. Na zvýšení platů učitelů v regionálním školství, je ve státním rozpočtu pro rok 2024, vyčleněno 6 miliard korun navíc. Pedagogům, by se ale neměly zvyšovat platové tarify. Zvýšení platů, se projeví v odměnách.

Pro učitele a pedagogy je určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.

Platový stupeň 1 2 3 4 5 6 7
Platová třída do 2 let do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let do 32 let nad 32 let
4 15540 16110 17120 18300 19470 21130 21720
5 16860 17460 18620 19870 21170 22980 23580
6 18230 18990 20200 21600 23000 24890 25590
7 19750 20560 22000 23380 25020 27050 27810
8 25040 25760 26430 27650 28870 30920 31800
9 31290 31560 31930 32590 33600 35330 36130
10 31550 31850 32330 33330 34380 36290 37060
11 32120 32690 33100 34340 35780 37770 38790
12 32820 33500 34850 36300 38560 41780 42780
13 33600 34620 36070 38720 41700 45140 46260
14 34860 36490 38450 41640 45750 49450 50630
15 37480 40100 42270 45670 49520 52120 54000
16 40380 43350 46400 49960 53640 55600 57670

Platová tabulka lékaři 2024 – Platové tarify pro lékaře a zubaře

Ve zdravotnictví, jsou pro lékaře a zubaře stanoveny jiné platové tabulky, než pro ostatní nelékařský personál. Platové tabulky se také týkají jenom lékařů, kteří praktikují medicínu ve veřejném sektoru Ten kdo má soukromou praxi, má pochopitelně úplně jiný plat.

Pro zubaře a další lékaře je určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.

Platový stupeň Platová třída 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 38980 41380 46530 49580 52550 55790
2 do 2 let 40040 42550 47810 50880 53990 57350
3 do 4 let 41230 43800 49150 52260 55500 58970
4 do 6 let 42370 45040 50510 53680 57020 60670
5 do 9 let 43580 46370 51940 55160 58640 62380
6 do 12 let 44850 47740 53430 56670 60310 64170
7 do 15 let 46200 49170 54970 58330 62030 66050
8 do 19 let 47550 50660 56560 59940 63850 68010
9 do 23 let 48930 52180 58210 61670 65710 70010
10 do 27 let 50420 53760 59940 63460 67630 72100
11 do 32 let 51930 55430 61740 65300 69650 74270
12 nad 32 let 53520 57130 63580 67230 71700 76540

Platová tabulka zdravotnictví 2024 – Zdravotní sestry, sanitáři, ošetřovatelé a další zdravotníci

Další platová tabulka ve zdravotnictví, obsahuje platy pro zdravotní sestry, záchranáře, sanitáře, ošetřovatele, porodní asistentky a další zdravotnický personál.

Pro zdravotní sestry a další zdravotníky je určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.

Platový stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platová třída do 1 roku do 2 let do 4 let do 6 let do 9 let do 12 let do 15 let do 19 let do 23 let do 27 let do 32 let nad 32 let
2 15470 15990 16510 17030 17580 18140 18780 19390 20010 20710 21380 22110
3 16580 17110 17680 18270 18880 19490 20140 20810 21510 22250 22990 23790
4 17770 18370 18960 19580 20250 20910 21640 22340 23110 23900 24710 25530
5 19090 19750 20390 21080 21770 22520 23270 24080 24880 25760 26650 27570
6 20470 21160 21880 22630 23400 24180 25000 25850 26760 27680 28630 29630
7 22000 22760 23520 24330 25180 26030 26900 27820 28800 29780 30830 31900
8 24360 25220 26120 27050 28020 29010 30060 31120 32210 33380 34590 35840
9 26290 27220 28180 29180 30200 31250 32400 33560 34740 36000 37310 38640
10 28340 29340 30410 31490 32620 33770 34970 36240 37530 38900 40310 41780
11 30660 31740 32910 34050 35280 36550 37850 39240 40630 42100 43580 45190
12 33060 34230 35490 36720 38060 39440 40860 42320 43870 45460 47100 48810
13 35680 37000 38330 39690 41120 42610 44140 45750 47390 49140 50900 52770
14 38590 39970 41430 42900 44470 46050 47780 49480 51280 53160 55110 57120
15 41730 43240 44820 46430 48120 49860 51660 53580 55540 57560 59650 61820

Platová tabulka 2024 – sociální služby

Pro sociální pracovníky určena následující platová tabulka. Tabulka platí od 1. 1. 2023, a aktualizace pro rok 2024, zatím není k dispozici.

Platový stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platová třída do 1 roku do 2 let do 4 let do 6 let do 9 let do 12 let do 15 let do 19 let do 23 let do 27 let do 32 let nad 32 let
2 15470 15990 16510 17030 17580 18140 18780 19390 20010 20710 21380 22110
3 16580 17110 17680 18270 18880 19490 20140 20810 21510 22250 22990 23790
4 17770 18370 18960 19580 20250 20910 21640 22340 23110 23900 24710 25530
5 19090 19750 20390 21080 21770 22520 23270 24080 24880 25760 26650 27570
6 20470 21160 21880 22630 23400 24180 25000 25850 26760 27680 28630 29630
7 22000 22760 23520 24330 25180 26030 26900 27820 28800 29780 30830 31900
8 23680 24490 25340 26210 27130 28060 29050 30050 31080 32190 33330 34510
9 25500 26370 27280 28220 29190 30180 31260 32360 33470 34660 35890 37150
10 27430 28370 29380 30400 31470 32550 33690 34880 36100 37390 38720 40110
11 29620 30640 31740 32820 33980 35180 36400 37710 39030 40410 41810 43330
12 31880 32990 34180 35340 36600 37900 39240 40620 42080 43580 45130 46740
13 34360 35600 36860 38140 39490 40890 42340 43860 45400 47050 48710 50480
14 37100 38400 39780 41170 42650 44140 45770 47370 49070 50850 52690 54580
15 40060 41490 42980 44500 46090 47730 49430 51240 53090 55000 56970 59020

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.