Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024? Jaké podmínky musíte splňovat, abyste měli nárok na podporu, a kolik maximálně můžete dostat peněz? Pokud vás snad potkala nemilá událost v podobě výpovědi ze zaměstnání, a vás nyní zajímá, kolik peněz můžete dostat na Úřadu práce, poradíme vám. V naší kalkulačce pro výpočet podpory, si pak můžete sami spočítat, na kolik peněz máte nárok, pokud jste v roce 2024 bez práce.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti 2024?

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaké byly vaše příjmy ze zaměstnání v rozhodném období. Zpravidla se jedná o poslední kalendářní čtvrtletí před tím, než žádáte o přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti (tj. například v dubnu 2024, to bude za měsíce leden až březen 2024)

Současně ale platí, že je omezena maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Tedy, i kdyby byl váš příjem ze zaměstnání jakkoliv vysoký, nikdy nedostanete více peněz, než je tato maximální výše. Pro rok 2024 pak platí tyto částky:

  • Maximální výše podpory v nezaměstnanosti od 1.1.2024 – 24 608 Kč
  • Maximální výše podpory při rekvalifikaci od 1.1.2024 – 27 578 Kč

Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí na základě průměrného čistého příjmu v rozhodném období – zpravidla se jedná o poslední kalendářní čtvrtletí. Z toho průměrného příjmu je pak nárok na:

  • První a druhý měsíc je to 65% z průměru
  • Třetí a čtvrtý měsíc je to 50% z průměru
  • Pátý a popř. další měsíce je to 45% z průměru

Toto rozdělení platí pro situace, kdy výpověď dává zaměstnavatel, nebo kdy zaměstnanec ukončuje pracovní poměr z „vážných důvodů“. Pokud ale zaměstnanec nemá „vážné“ důvody pro ukončení pracovního poměru, pak je výše podpory po celou dobu je 45% z vypočítané průměrné mzdy.

Kalkulačka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají všichni, kdo splní podmínky určené zákonem (konkrétně se jedná o zákon o zaměstnanosti). Asi tou nejdůležitější podmínkou pak je to, že žadatel o podporu musí splnit podmínku minimální účasti na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních 2 letech.

Tuto podmínku je pak možné splnit, i když jste v posledních dvou letech nepracovali. Existuje tzv. „náhradní“ doba – sem patří třeba ženy, které jsou na rodičovské dovolené. I když nepracují, doba péče o dítě se jim započítá do nároku na podporu. Jako náhradní doba zaměstnání se počítá třeba i pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, výkon dobrovolnické služby nebo i další.

Platí i další omezení. Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok uchazeč, který byl v posledních 6 měsících propuštěn ze zaměstnání z důvodu zvláště hrubého porušení pracovní kázně. Nárok nemají ani ti, kdo pobírají výsluhový příspěvek (pokud je tento výsluhový příspěvek vyšší než vypočítaná podpora).

Jak dlouho se vyplácí podpora v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou můžete dostávat podporu v nezaměstnanosti je odstupňována podle věku žadatele. Zákon zde zohledňuje to, že starší lidé mají větší obtíže při nalezení nového zaměstnání. Podle věku je délka doby, kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti, odstupňována takto.

  • Do 50 roků je doba vyplácení podpory 5 měsíců
  • Nad 50 roků a do 55 roků je doba vyplácení podpory 8 měsíců
  • Nad 55 roků je doby vyplácení podpory 11 měsíců

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

U žen, které po skončení rodičovské dovolené nenastoupí do zaměstnání, nebo i u těch, kterým během rodičovské dovolené zaměstnání zaniklo (třeba z důvodu smlouvy na dobu určitou), se podpora v nezaměstnanosti počítá trochu jinak.

To je dáno tím, že tyto ženy v období před tím, než jsou nezaměstnané, nemají žádné příjmy, ze kterých by se dala podpora vypočítat. Rodičovský příspěvek (který ženy dostávají na rodičovské dovolené) se totiž z pohledu výpočtu podpory v nezaměstnanosti nepovažuje za příjem.

V takovém případě se pak podpora v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy v ČR. První dva měsíce tak mají nárok na 15% z průměrné mzdy, druhé dva měsíc pak na 12% a další měsíce pak na 11% z průměrné mzdy. Pokud vyjdeme z toho, že průměrná mzda je stanovena na 42 427 Kč, pak žena po rodičovské dovolené bude dostávat za první dva měsíce jen cca 6 365 Kč. A za další měsíce ještě méně (jen 5 092 Kč za další dva měsíce, nebo 4 667 Kč po zbytek doby). A to opravdu není mnoho.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.