Mzdová kalkulačka 2024: Výpočet čisté mzdy u DPP (dohoda o provedení práce)

Dohoda o provedení práce (DPP), je velmi oblíbenou formou práce, pro různé brigády a přivýdělky. Tuto formu práce, využívají často studenti, ženy na mateřské nebo rodičovské, důchodci, nebo i ti, kdo si chtějí přivydělat k hlavnímu zaměstnání.

Práce na DPP, zvláště pokud je příjem nižší než 10 000 Kč, má řadu výhod. Neplatí se sociální a zdravotní pojištění. Platí se jen daně. S DPP je spojeno jen minimum administrativy, ale současně je zde i jen minimální ochrana zaměstnance.

Změny u dohody DPP v roce 2024

Pro dohody (DPP a DPČ) se v roce 2024 chystá několik velkých změn. Už v minulém roce byla schválena novela zákoníku práce. Ta mimo jiné měnila i podmínky pro dohody – nově je nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve svátek. U dohody je nárok i na písemný rozpis směn, na zdůvodnění výpovědi, nebo možnost převedení na pracovní poměr na dobu neurčitou, po 180 odpracovaných dnech.

Nárok na dovolenou u dohody DPP (od 1. 1. 2024)

I u dohody DPP, bude od začátku roku 2024, nárok na dovolenou. Podmínkou bude odpracovat minimálně 80 hodin za rok. Pak bude nárok na 1,54 hodiny dovolené, za každých 20 odpracovaných hodin (tj. až na 24 hodin dovolené za rok, po 300 odpracovaných hodinách). Dovolenou bude muset zaměstnavatel zaplatit – buď při jejím čerpání během roku, nebo nejpozději při skončení smlouvy.

Povinná evidence smluv u ČSSZ – placení pojištění (od 1. 7. 2024)

Další změna, už ale pro dohody není tak pozitivní. Od začátku července 2024, budou muset být všechny dohody evidovány u ČSSZ. Pokud příjem z dohody překročí 25% průměrné mzdy (nad 10 500 Kč) u jednoho zaměstnavatele, nebo 40% z průměrné mzdy (nad 17 500 Kč) u více zaměstnavatelů, tak již bude povinnost platit pojištění.

Od roku 2024, tedy budou dohody méně výhodné. Jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Ti budou zřejmě omezovat počty lidí, které zaměstnají na dohodu.

Mzdová kalkulačka 2024: Výpočet „čisté“ mzdy u práce na DPP

V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli budete z DPP platit sociální a zdravotní pojištění, nebo kolik budou daně.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2024
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Kdy se platí zdravotní pojištění u práce na DPP a kolik to je v roce 2024

Pokud máte v jednom měsíci příjem z DPP nižší než 10 000 Kč, pak se vám nestrhává zdravotní pojištění. To se strhne jen u příjmu nad 10 tisíc korun. Pak je zdravotní pojištění stejné, jako u výplaty:

  • Zdravotní pojištění z DPP (příjem nad 10 000 Kč) = 4,5%

Pozor ale na to, že pokud za vás v daném měsíci neplatí zdravotní pojištění stát (za studenty, za důchodce, za nezaměstnané, za ženy na rodičovské nebo mateřské), nebo někdo jiný (zaměstnavatel u práce na HPP apod.), pak se vám zdravotní pojištění dopočítá do minimálního zdravotního pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, je v roce 2024 částka 2552 Kč (tj. 13,5% z minimální mzdy, která je od 1. 1. 2024 ve výši 18 900 Kč).

Takže, pokud byste měli u DPP příjem nad 10 tisíc korun a nikdo jiný za vás neplatil ZP, pak nezaplatíte jen např. 450 Kč (4,5% z 10 000 Kč), ale strhne se vám ZP ve výši 1386 Kč (450 Kč je ZP z 10 000 Kč, 1152 Kč je doplatek do minimálního ZP, dalších 950 Kč odvádí zaměstnavatel).

Kdy se platí sociální pojištění u práce na DPP a kolik to je v roce 2024

Podmínky pro placení sociálního pojištění u dohody DPP, se budou v roce 2024, měnit. Od 1. července 2024 dojde k zásadní změně – všechny dohody se nově budou evidovat u ČSSZ. Při příjmu nad 10 500 Kč, nebo nad 17 500 Kč se bude platit sociální pojištění.

V první polovině roku, ale zatím platí stejné podmínky, jak v předchozích letech. Jedinou změnou, je zvýšení sociálního pojištění z 6,5% na 7,1%.

Sociální pojištění se vám z DPP strhne jen v případě, že máte příjem nad 10 000 Kč:

  • Sociální pojištění z DPP (nad 10 000 Kč) = 7,1%

U sociálního pojištění ale není žádné povinné minimum, takže platíte opravdu jen 7,1% (u příjmu 10 001 Kč to bude 710 Kč).

Kdy se platí daň u práce na DPP a kolik to je v roce 2024

Co se týká daní, tak mohou nastat dvě situace.

  • Tou první je ta, že máte u zaměstnavatele podepsané „prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osoby“ („růžový papír“). Pak se vám při výplatě může započítat daňová sleva (na poplatníka, na studenta apod.). Nezaplatíte tedy žádnou daň, nebo jen její část.
  • Pokud tento „růžový papír“ podepsaný nemáte, tak se vám z platu strhne celá daň, a následně si na konci roku můžete podat daňové přiznání a požadovat případný daňový přeplatek.

Daň z výplaty u práce na DPP je 15%

  • V roce 2024 je u příjmu do 10 000 Kč, daň 15%
  • V roce 2024 je u příjmu nad 10 000 Kč, daň jen 15% z hrubé mzdy (zrušení superhrubé mzdy)
  • Pokud by byl příjem nad 131 901 Kč, pak se z částky nad tuto hranici platí daň 23%

Pokud u daného zaměstnavatele uplatníte nějaké daňové slevy, pak ale reálná daň může být i 0 Kč.

Jaký je limit hodin pro práci na DPP v roce 2024?

I když má práce na dohodu o provedení práce (DPP) řadu výhod, jsou zde i určitá omezení. Jedním z nich je i limit, na maximální počet hodin, které v průběhu roku můžete pracovat pro jednoho zaměstnavatele. I v roce 2024 platí:

  • Na DPP pro jednoho zaměstnavatele můžete mít maximálně 300 hodin za rok

Během roku, ale můžete mít neomezený počet smluv na DPP (u různých zaměstnavatelů).

Brigáda a přivýdělek na dohodu DPP na Úřadu práce

Pokud jste nezaměstnaní na Úřadu práce a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak si za jeden měsíc můžete přivydělat jednu polovinu minimální mzdy. To je v roce 2024 částka 9 450 Kč (hrubá mzda) měsíčně.

Pozor ale na to, že na Úřadu práce, nesmíte mít takovou brigádu nebo přivýdělek, sjednanou na DPP. Jako nezaměstnaný na Úřadu práce, můžete pracovat jen na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

To se změnilo poměrně nedávno, ještě před několika lety bylo běžné, že si řada lidí přivydělávala na ÚP, právě formou práce na DPP. Protože má výhodné podmínky (zůstane vám nejvíce peněz). Nyní to už ale možné není.

Výpověď ze zaměstnání při práci na dohodu DPP

Na dohodu o provedení práce se nevztahují běžné podmínky, jako na práci na HPP. U dohody je výpovědní doba jen 15 dní.

Nebo je možné ukončení práce na DPP i dohodou, nebo také okamžitým zrušením pracovního poměru (nějaké hrubé porušení kázně, nebo naopak když vám zaměstnavatel nezaplatí).

Nárok na nemocenskou nebo mateřskou, při práci na DPP

Na rozdíl od běžného zaměstnání (HPP), tak u práce na DPP nemusíte mít nárok na placenou neschopenku nebo třeba na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Abyste měli nárok na nemocenské dávky, musí vám vznikat účast na nemocenském pojištění. Ta je běžně u práce na HPP, téměř „automaticky“ od začátku pracovního poměru.

U práce na DPP je ale nemocenské pojištění zaplaceno, jen pokud v daném měsíci máte, příjem vyšší než 10 000 Kč.

Při nízkém příjmu z DPP, kdy neplatíte sociální a zdravotní, současně nemáte nárok na placenou neschopenku (náhradu mzdy od zaměstnavatele za nemoc, ani na nemocenské dávky). Nevznikl by vám ani nárok třeba na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Práce na DPP má tedy i určitá rizika.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.