Mzdová kalkulačka 2021: Výpočet čisté mzdy u DPP (dohoda o provedení práce)

Dohoda o provedení práce (DPP), je velmi oblíbenou formou práce, pro různé brigády a přivýdělky. Tuto formu práce, využívají často studenti, ženy na mateřské nebo rodičovské, důchodci, nebo i ti, kdo si chtějí přivydělat k hlavnímu zaměstnání.

Práce na DPP, zvláště pokud je příjem nižší než 10 000 Kč, má řadu výhod. Neplatí se sociální a zdravotní pojištění. Platí se jen daně. S DPP je spojeno jen minimum administrativy, ale současně je zde i jen minimální ochrana zaměstnance.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 141 764 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Mzdová kalkulačka 2021: Výpočet „čisté“ mzdy u práce na DPP

V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli budete z DPP platit sociální a zdravotní pojištění, nebo kolik budou daně.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2021
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Zvýšení čisté mzdy pro zaměstnance v roce 2021 – zrušení superhrubé mzdy

V roce 2021 by mělo dojít ke zrušení superhrubé mzdy. Na konci listopadu, byla tato změna schválena v parlamentu. Společně i s dalšími daňovými změnami. Pokud bude změna schválena i v senátu, tak se od 1. 1. 2021, všem zaměstnancům zvýší jejich čistá mzda.

V některých případech se to může týkat i příjmu z DPP. U práce na DPP, pokud je příjem za kalendářní měsíc nižší než 10 000 Kč, se neplatí sociální a zdravotní pojištění. V takovém případě se daň počítá jen z „hrubé“ mzdy. A zrušení superhrubé mzdy nepřinese žádnou změnu.

U těch, kdo mají z DPP, za jeden měsíc příjem vyšší než 10 tisíc korun (tj. minimálně 10 001 Kč), se doteď, ale daň počítala stejně jako u výplaty z HPP. Tj. strhlo se jim sociální a zdravotní pojištění a daň se vypočítala ze superhrubé mzdy.

A to by se v roce 2021 mohlo změnit. Pokud projde zrušení superhrubé mzdy, pak i u DPP nad 10 tisíc korun měsíčně, se bude daň (15%) počítat jen z hrubé mzdy. Což by znamenalo zvýšení čisté mzdy z DPP.

Kdy se platí zdravotní pojištění u práce na DPP a kolik to je v roce 2021

Pokud máte v jednom měsíci příjem z DPP nižší než 10 000 Kč, pak se vám nestrhává zdravotní pojištění. To se strhne jen u příjmu nad 10 tisíc korun. Pak je zdravotní pojištění stejné, jako u výplaty:

 • Zdravotní pojištění z DPP (příjem nad 10 000 Kč) = 4,5%

Pozor ale na to, že pokud za vás v daném měsíci neplatí zdravotní pojištění stát (za studenty, za důchodce, za nezaměstnané, za ženy na rodičovské nebo mateřské), nebo někdo jiný (zaměstnavatel u práce na HPP apod.), pak se vám zdravotní pojištění dopočítá do minimálního zdravotního pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, je v roce 2021 částka 2052 Kč (tj. 13,5% z minimální mzdy, která je od 1. 1. 2021 ve výši 15 200 Kč).

Takže, pokud byste měli u DPP příjem nad 10 tisíc korun a nikdo jiný za vás neplatil ZP, pak nezaplatíte jen např. 450 Kč (4,5% z 10 000 Kč), ale strhne se vám ZP ve výši 2052 Kč.

Kdy se platí sociální pojištění u práce na DPP a kolik to je v roce 2021

Sociální pojištění se vám z DPP strhne jen v případě, že máte příjem nad 10 000 Kč:

 • Sociální pojištění z DPP (nad 10 000 Kč) = 6,5%

U sociálního pojištění ale není žádné povinné minimum, takže platíte opravdu jen 6,5% (u příjmu 10 001 Kč to bude 650 Kč).

Kdy se platí daň u práce na DPP a kolik to je v roce 2021

Co se týká daní, tak mohou nastat dvě situace.

 • Tou první je ta, že máte u zaměstnavatele podepsané „prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osoby“ („růžový papír“). Pak se vám při výplatě může započítat daňová sleva (na poplatníka, na studenta apod.). Nezaplatíte tedy žádnou daň, nebo jen její část.
 • Pokud tento „růžový papír“ podepsaný nemáte, tak se vám z platu strhne celá daň, a následně si na konci roku můžete podat daňové přiznání a požadovat případný daňový přeplatek.

Daň z výplaty u práce na DPP je 15%

 • Daň v roce 2020, se u příjmu do 10 000 Kč spočítala, jako 15% z hrubé mzdy
 • Daň v roce 2020, se u příjmu nad 10 000 Kč spočítá, jako 15% z superhrubé mzdy, reálně to je cca 20,1% z hrubé mzdy
 • V roce 2021 by i u příjmu nad 10 000 Kč, měla být daň jen 15% z hrubé mzdy (zrušení superhrubé mzdy)
 • Pokud by byl příjem na 141 764 Kč, pak se z částky nad tuto hranici platí daň 23%

V roce 2021, by se tak i u vyššího příjmu z DPP, měla snížit reálná výše daně o cca 1/4. Pokud byste měli příjem z DPP ve výši 15 000 Kč za měsíc, pak byste zaplatili o 750 Kč nižší daň.

Jaký je limit hodin pro práci na DPP v roce 2021?

I když má práce na dohodu o provedení práce (DPP) řadu výhod, jsou zde i určitá omezení. Jedním z nich je i limit, na maximální počet hodin, které v průběhu roku můžete pracovat pro jednoho zaměstnavatele. I v roce 2021 platí:

 • Na DPP pro jednoho zaměstnavatele můžete mít maximálně 300 hodin za rok

Během roku, ale můžete mít neomezený počet smluv na DPP (u různých zaměstnavatelů).

Brigáda a přivýdělek na dohodu DPP na Úřadu práce

Pokud jste nezaměstnaní na Úřadu práce a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak si za jeden měsíc můžete přivydělat jednu polovinu minimální mzdy. To je v roce 2021 částka 7600 Kč (hrubá mzda) měsíčně.

Pozor ale na to, že na Úřadu práce, nesmíte mít takovou brigádu nebo přivýdělek, sjednanou na DPP. Jako nezaměstnaný na Úřadu práce, můžete pracovat jen na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

To se změnilo poměrně nedávno, ještě před několika lety bylo běžné, že si řada lidí přivydělávala na ÚP, právě formou práce na DPP. Protože má výhodné podmínky (zůstane vám nejvíce peněz). Nyní to už ale možné není.

Výpověď ze zaměstnání při práci na dohodu DPP

Na dohodu o provedení práce se nevztahují běžné podmínky, jako na práci na HPP. U dohody je výpovědní doba jen 15 dní.

Nebo je možné ukončení práce na DPP i dohodou, nebo také okamžitým zrušením pracovního poměru (nějaké hrubé porušení kázně, nebo naopak když vám zaměstnavatel nezaplatí).

Nárok na nemocenskou nebo mateřskou, při práci na DPP

Na rozdíl od běžného zaměstnání (HPP), tak u práce na DPP nemusíte mít nárok na placenou neschopenku nebo třeba na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Abyste měli nárok na nemocenské dávky, musí vám vznikat účast na nemocenském pojištění. Ta je běžně u práce na HPP, téměř „automaticky“ od začátku pracovního poměru.

U práce na DPP je ale nemocenské pojištění zaplaceno, jen pokud v daném měsíci máte, příjem vyšší než 10 000 Kč.

Při nízkém příjmu z DPP, kdy neplatíte sociální a zdravotní, současně nemáte nárok na placenou neschopenku (náhradu mzdy od zaměstnavatele za nemoc, ani na nemocenské dávky). Nevznikl by vám ani nárok třeba na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Práce na DPP má tedy i určitá rizika.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.