Kalkulačka: Příspěvek na bydlení 2024 – rodinný dům, vlastní byt, hypotéka

Na přídavky na bydlení je nárok, i při bydlení v rodinném domě, nebo ve vlastním bytě. Příspěvek je ale obvykle nižší, než při bydlení v nájmu. Do nákladů se totiž nepočítá hypotéka nebo příspěvky do fondu oprav. Jinak jsou ale podmínky pro nárok na tuto sociální dávku stejné, jako u nájmů.

Na příspěvek na bydlení, je nárok nejenom při bydlení v nájmu nebo v podnájmu. Nárok mají i majitelé bytů a rodinných domů. A pochopitelně i ti, kdo bydlí v družstevním.

Základní podmínky pro nárok na přídavky jsou stejné. I při bydlení v rodinném domě nebo ve vlastním bytě, je na podporu od státu nárok, pokud jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% čistého příjmu.

Do nákladů na bydlení, se ale nepočítají splátky hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení. A nepočítají se ani platby do fondu oprav.

Pro vlastníky nemovitostí, proto zpravidla vychází příspěvek na bydlení nižší, než na kolik je nárok při bydlení v nájmu.

Vlastníkům, se do nákladů na bydlení počítají jenom platby za energie a služby. A dále se jim započítá paušální částka (započitatelné náklady), které zohledňují výdaje spojené s vlastnictvím nemovitosti.

Kalkulačka: Výpočet kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024

Výpočet příspěvku na bydlení v rodinném domě, nebo při bydlení ve vlastním bytě, či v družstevním bytě, je velmi podobný, jako při bydlení v nájmu.

Rozhodující jsou především průměrné čisté příjmy (za předchozí kalendářní čtvrtletí), a dále skutečné náklady na bydlení (viz níže, co se počítá do nákladů).

Pro výpočet příspěvku, dále hraje roli počet osob, které v rodinném domě (nebo v bytě) společně bydlí, a velikost vesnice nebo města, kde je dům či byt.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Další kalkulačky:

Nárok na příspěvek na bydlení v rodinném domě

Podmínky pro nárok na přídavky na bydlení, pro ty kdo žijí v rodinném domě, jsou obdobné, jako pro všechny ostatní žadatele:

 • Náklady na bydlení musí být vyšší než 30% průměrného čistého měsíčního příjmu
 • 30% čistého měsíčního příjmu, nesmí být více než normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení v rodinném domě 2024

Normativní náklady na bydlení pro rodinný dům, byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt (viz tabulka níže), se používají pro výpočet příspěvku na bydlení.

Tyto tabulkové hodnoty, mimo jiné určují, i kolik maximálně může být příspěvek na bydlení v roce 2024.

Pokud by měl někdo nulové příjmy, a současně dostatečně vysoké skutečné náklady, tak může dostat maximálně od 8 932 Kč do 13 568 Kč (podle počtu osob).

Počet osob Normativní náklady na bydlení 2024
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Co se počítá do nákladů při bydlení ve vlastním bytě nebo domě?

Při bydlení ve vlastním, se do nákladů počítá:

 • Skutečně zaplacené výdaje za energie (plyn, elektřina)
 • Skutečně zaplacené výdaje za služby (voda, odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná TV anténa, osvětlení společných prostor, dálkové topení, apod.)
 • Paušální náklady za pevná paliva
 • Srovnatelné náklady (paušální částka)

Náklady za elektřinu nebo plyn, se započítají podle skutečně zaplacených účtů, za předchozí 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Obdobné je to i s náklady za služby.

Pokud v tomto období dojde k vrácení přeplatku, tak se to započítá (sníží se částka, která se bude započítávat do nákladů). Při placení nedoplatku se to také zohlední (zvýší se částka, která se zahrne do nákladů).

Do nákladů u příspěvku na bydlení se nepočítá:

 • Splátky hypotéky nebo jiného úvěru spojeného s bydlením
 • Platby do fondu oprav
 • Daň z nemovitosti
 • Náklady spojené s rekonstrukcí
 • Náklady spojené s běženou údržbou nemovitosti
 • Platby za internet, pevnou telefonní linku, TV a rozhlasový poplatek

Náklady spojené s vlastnictvím a údržbou nemovitosti, se při výpočtu příspěvku na bydlení zohlední, započítáním částky srovnatelných nákladů.

Srovnatelné náklady na bydlení pro osobní vlastnictví

Počet osob Srovnatelné náklady 2024
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Paušální částka za topení na pevná paliva

Pokud se v rodinném domě (nebo ve vlastním bytě) netopí plynem nebo elektřinou, ale k topení jsou používána pevná paliva (uhlí, dřevo, apod.), tak se při výpočtu příspěvku na bydlení nepočítají skutečně zaplacené faktury za uhlí nebo dřevo, ale paušální částka – viz tabulka níže.

Počet osob Pevná paliva 2024
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Kde a jak vyřídit příspěvek na bydlení na rodinný dům?

Příspěvek na bydlení, je možné vyřídit online – na webu MPSV je k dispozici online aplikace Jenda, kde je možné podat novou žádost o příspěvek na bydlení, nebo je zde možné řešit i všechny změny.

Přídavky na bydlení, se dají vyřídit i osobně, na Úřadu práce v místě, kde máte svůj byt nebo dům.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.