Daňová sleva 2017 na dítě, na manželku, na studenta a další

Pokud pracujete jako zaměstnanec (nebo i pokud podnikáte jako OSVČ), pak si můžete uplatit různé daňové slevy nebo daňové zvýhodnění. V některých případech vám může vznikat nárok i na daňový bonus. V následujícím textu najdete přehled všech daňových slev a zvýhodnění platných v roce 2017. Podíváme se i na to, co se v roce 2017 změnilo, nebo jaké změny jsou dále plánovány.

Zvýšení daňové slevy na dítě v roce 2017

Již v první polovině roku bylo schváleno, a začalo platit, zvýšení daňové slevy na děti. Toto zvýšení se týká druhého a třetího dítěte v rodině. U druhého dítěte se daňové zvýhodnění zvyšuje o 200 Kč měsíčně (2400 Kč za rok) a u třetího (a každého dalšího) dítěte se daňové zvýhodnění zvyšuje o 300 Kč měsíčně.

Společně se zvýšením daňové slevy na dítě pak analogicky dochází ke zvýšení slevy i na děti se ZTP/P. Na ty je daňové zvýhodnění, vždy ve výši dvojnásobku zvýhodnění na „zdravé“ dítě.

Zvýšení daňové slevy na první dítě v roce 2018

Daňové zvýhodnění na první dítě se v roce 2017 nezvyšovalo. Zvýšení daňové slevy na první dítě bude platit až od začátku roku 2018. To se pak zvýší o 150 Kč měsíčně (tedy zvýšení o 1800 Kč za rok).

Daňové zvýhodnění na děti a daňový bonus

Daňové zvýhodnění na děti si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Platí i omezení pro OSVČ, kteří si tuto slevu mohou uplatnit, jen pokud je jejich daňový základ s využitím paušálu nižší, než 50% z celkového daňového základu.

V případě zaměstnanců, kteří mají spíše nižší příjmy (takže daňové zvýhodnění na děti je vyšší, než případná daňová povinnost), může vznikat nárok i na daňový bonus. Což je vlastně jakási „negativní“ daň. Namísto toho, abyste něco posílali státu (daně), stát něco pošle vám. Díky daňovému bonusu pak mohou nastávat i situace, kdy má zaměstnanec vyšší čistou mzdu, než je ta hrubá.

Nárok na daňový bonus je možné uplatnit, pokud máte příjem vyšší než šestinásobek minimální mzdy (tedy alespoň 66 000 Kč ročně).

Daňová sleva za manželku 2017

Daňovou slevu za manželku může uplatnit zaměstnanec, pokud má manželka (nebo manžel) příjem nižší než 68 000 Kč měsíčně. Podobně, jako u daňové slevy na dítě, si OSVČ slevu za manželku/manžela může uplatnit, jen pokud nevyužívá výdajové paušály, nebo pokud je daňový základ s využitím paušálu nižší, než 50% z celkového daňového základu.

Daňová sleva za dítě ve školce v roce 2017

V roce 2017 se zvyšuje daňová sleva za umístění dítěte ve školce – tzv. „školkovné“. V roce 2016 byla výše této slevy 9900 Kč. V roce 2017 je pak výše této slevy 11000 Kč. Tedy ve stejné výši jako je minimální mzda. Pokud by se v roce 2018 zvyšovala minimální mzda, pak by se adekvátně zvyšovala i tato daňová sleva.

Další daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v první polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20 604 Kč 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v druhé polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 11000 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

(***) 4. dubna 2017 schválila poslanecká sněmovna novelu zákona, kterou se navyšuje zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. června 2017 nebo od 1. července 2017

Jak uplatnit daňovou slevu nebo zvýhodnění?

Jednotlivé daňové slevy nebo zvýhodnění je možné uplatit při podání daňového přiznání. Zaměstnanci pak – pokud mají u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů („takový ten růžový papír“) – mohou některé daňové slevy uplatňovat již v rámci měsíční výplaty – zejména se to týká základní slevy za poplatníka nebo třeba daňového zvýhodnění za dítě/děti.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.