Daňová sleva 2023 na dítě, na manželku, na studenta a další

Pokud pracujete jako zaměstnanec (nebo i pokud podnikáte jako OSVČ), pak si můžete uplatit různé daňové slevy nebo daňové zvýhodnění. V některých případech vám může vznikat nárok i na daňový bonus. V následujícím textu najdete přehled všech daňových slev a zvýhodnění platných v roce 2023. Podíváme se i na to, co se v roce 2023 změnilo, nebo jaké změny jsou dále plánovány.

Konsolidační balíček – změny u daní 2024

Během roku 2023, představila vláda velké množství změn. Mají se měnit důchody, daně a mnoho dalších věcí. Cílem vlády, je ušetřit peníze a snížit schodek státního rozpočtu. Většina změn (pokud budou schváleny i v Parlamentu a v Senátu), by měla začít platit od začátku roku 2024:

Základní daňová sleva pro zaměstnance (daňová sleva na poplatníka) od 1. 1. 2023

Základní daňová sleva na poplatníka se v posledních dvou letech zvyšovala vždy na začátku roku (od ledna 2021 a od ledna 2022). Toto zvýšení bylo schváleno společně se zrušením superhrubé mzdy. V roce 2023, tato základní daňová sleva zůstává stejná:

  • Daňová sleva na poplatníka 2023 = 30 840 Kč za rok
  • Daňová sleva na poplatníka 2023 = 2 570 Kč měsíčně

Daňová sleva (daňové zvýhodnění) na dítě v roce 2023

Ani daňová sleva (daňové zvýhodnění) na dítě, se v roce 2023 nemění. K poslednímu zvýšení došlo během roku 2021, o dalším zvýšení se aktuálně nemluví:

  • Daňová sleva na první dítě 2023 = 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně)
  • Daňová sleva na druhé dítě 2023 = 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně)
  • Daňová sleva na třetí a další dítě 2023 = 27 840 Kč ročně (2320 Kč měsíčně)

Pokud má některé s dětí průkaz ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná. Tj. 30 408 Kč na první dítě, 44 620 Kč na druhé dítě a 55 680 Kč na třetí a další dítě.

Daňové zvýhodnění na děti a daňový bonus 2023

Daňové zvýhodnění na děti si může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Platí i omezení pro OSVČ, kteří si tuto slevu mohou uplatnit, jen pokud je jejich daňový základ s využitím paušálu nižší, než 50% z celkového daňového základu.

V případě zaměstnanců, kteří mají spíše nižší příjmy (takže daňové zvýhodnění na děti je vyšší, než případná daňová povinnost), může vznikat nárok i na daňový bonus. Což je vlastně jakási „negativní“ daň. Namísto toho, abyste něco posílali státu (daně), stát něco pošle vám. Díky daňovému bonusu pak mohou nastávat i situace, kdy má zaměstnanec vyšší čistou mzdu, než je ta hrubá.

Daňovou slevu na dítě je možné uplatnit, při minimálním ročním příjmu 103 800 Kč (jedná se o šestinásobek minimální mzdy, ta se od 1. 1. 2023 zvýšila na 17 300 Kč).

Daňová sleva za manželku 2023

Daňovou slevu za manželku může uplatnit zaměstnanec, pokud má manželka (nebo manžel) příjem nižší než 68 000 Kč měsíčně.

  • Daňová sleva na manželku nebo manžela 2023 = 24 840 Kč (pouze roční, uplatní se jen v daňovém přiznání)

Daňová sleva za dítě ve školce v roce 2023

V roce 2023 se zvyšuje daňová sleva za umístění dítěte ve školce – tzv. „školkovné“. V roce 2022 byla výše této slevy 16200 Kč. V roce 2023 je pak výše této slevy 17300 Kč. Tedy ve stejné výši jako je minimální mzda.

Další daňové slevy a zvýhodnění v roce 2023

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2023
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na manžela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 17 300 Kč uplatní se ročně
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 44 640 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 55 680 Kč 4 640 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 17300 Kč je maximální hranice této daňové slevy

Jak uplatnit daňovou slevu nebo zvýhodnění?

Jednotlivé daňové slevy nebo zvýhodnění je možné uplatit při podání daňového přiznání. Zaměstnanci pak – pokud mají u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů („takový ten růžový papír“) – mohou některé daňové slevy uplatňovat již v rámci měsíční výplaty – zejména se to týká základní slevy za poplatníka nebo třeba daňového zvýhodnění za dítě/děti.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.