Kalkulačka: Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená (změny a zvýšení)

Od začátku roku 2020, se rodičovský příspěvek zvýšil na 300 000 Kč. Pokud se narodí dvojčata (nebo více dětí), pak je rodičovský příspěvek v roce 2020, ve výši 450 000 Kč. U rodičovské si můžete zvolit, kolik peněz budete dostávat každý měsíc. Pokud jste neměli nárok na mateřskou, pak je maximální výše 10 000 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2024

Od ledna 2024, bude nárok na zvýšenou rodičovskou. Pro děti narozené od 1. ledna 2024, bude nárok na 350 000 Kč (pro dvojčata na 525 000 Kč). Rodičovská se ale současně zkrátí jenom na 3 roky.

Pro děti narozené do konce prosince 2023, se ale nic nemění. U nich je nárok jenom na 300 tisíc korun, a rodičovská může být až na 4 roky.

Výpočet rodičovské dovolené 2024 – zvýšení příspěvku

Kalkulačka: Výpočet výše rodičovského příspěvku v roce 2020

Kalkulačka rodičovská dovolená 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2020?

Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku:

  • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
  • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč

Jedná se o celkovou výši rodičovské. Tu ale není možné dostat jednorázově. Rodičovský příspěvek se vyplácí v pravidelných měsíčních platbách. Vždy za předchozí měsíc (podobně, jako i další sociální dávky).

Jaká je délka rodičovské dovolené?

Jsou zde dvě různé věci. Délka rodičovské dovolené a doba, po kterou budete dostávat rodičovský příspěvek. Ty se mohou lišit a jsou vzájemně nezávislé.

Rodičovská dovolená, je pracovní volno, které vám poskytuje zaměstnavatel. Na rodičovskou dovolenou má nárok každý zaměstnanec (muž nebo žena), který pečuje o dítě do 3 roků. Maximální délka rodičovské dovolené, je tedy maximálně do 3 roků dítěte.

Délka rodičovského příspěvku je závislá, na tom, jakou měsíční částku si zvolíte.

  • Při maximální výši rodičovské (v roce 2020 je to 42 720 Kč měsíčně), se dá rodičovský příspěvek vyčerpat za 7 měsíců.
  • Při částce 10 000 Kč měsíčně je to 30 měsíců (tj. v kombinaci s mateřskou je to do cca 3 roků dítěte).

Je ale možné zvolit i jinou částku (a délku) čerpání rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek je až do 4 roků věku dítěte. Mohou nastat různé situace:

  • Žena je na rodičovské dovolené, ale už jí skončil nárok na rodičovský příspěvek
  • Žena čerpá rodičovský příspěvek, ale už jí skončila rodičovská dovolená (takže chodí dál do zaměstnání a současně ještě dobírá RP, nebo v zaměstnání čerpá neplacené volno).

Kdo může zvolit délku rodičovské a jaké jsou podmínky?

Na rodičovský příspěvek má nárok každý, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 4 roků). Pro nárok na rodičovský příspěvek není podmínka, abyste před porodem někde pracovali, nebo měli nějaký minimální příjem (minimální odpracovanou dobu).

Výše příjmu v době narození dítěte, ale hraje roli při možnosti zvolit si výši rodičovského příspěvku. Pro možnost volby RP postačí, pokud příjem doloží alespoň jeden z rodičů.

Pokud žena neměla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak zpravidla nemá nárok na možnost vyššího rodičovského příspěvku. V takovém případě je maximum do 10 000 Kč měsíčně.

Pokud měla žena nárok na mateřskou (nebo pokud doloží příjem druhý rodič, otec dítěte), pak je možné zvolit rodičovský příspěvek ve stejné výši, jako byla mateřská (30ti násobek ze 70% z vyměřovacího základu).

Reálně je tedy maximální možná výše rodičovského příspěvku v roce 2020 ve výši 42 720 Kč. Na takto vysoký rodičovský příspěvek, byste ale měli nárok pouze v případě, že by vaše hrubá mzda v zaměstnání byla cca 106 tisíc korun měsíčně.

Nárok na rodičovskou pro OSVČ (živnostníky)

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) mají OSVČ nárok pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

U rodičovského příspěvku, ale taková podmínka není. Na rodičovský příspěvek tak má „automaticky“ nárok i OSVČ (i když si neplatí nemocenské pojištění).

Podobně, jako u zaměstnance, zde případné placení nemocenského pojištění (nárok na mateřskou), hraje roli u možnosti volby měsíční výše RP. Během čerpání rodičovského příspěvku je možné dále podnikat (není zde žádné omezení podnikání jako u mateřské).

Nárok na rodičovský příspěvek a možnost práce během rodičovské

Během doby, kdo dostáváte rodičovský příspěvek, je možné chodit do zaměstnání. Nebo mít nějakou brigádu (přivýdělek na DPP nebo DPČ). Nebo je možné i během rodičovské podnikat. U rodičovského příspěvku není nijak omezen příjem.

Jediná podmínka, platí jen pro děti do 2 roků. Během čerpání rodičovského příspěvku není možné u dětí do 2 roků, je dávat do jeslí/školky na dobu delší než 92 hodin měsíčně.

Nárok na rodičovský příspěvek a mateřskou současně (souběžně)

Pozor na to, že máte nárok buď na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) nebo rodičovskou (rodičovský příspěvek). Pokud nastane situace, kdy máte rodičovský příspěvek na nejmladší dítě a má se vám narodit druhé dítě, tak ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na mateřskou (PPM) na druhé dítě, automaticky zaniká nárok na rodičovský příspěvek.

Proto je vhodné včas změnit výši RP, tak abyste stihli vyčerpat celou částku (300 000 Kč). Změnu výše rodičovského příspěvku je možné provést jednou za 3 měsíce (vždy od začátku kalendářního měsíce).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.