Kdo má nárok na pohřebné – příspěvek 5000 Kč na pohřeb

Pohřebné je jednorázová sociální dávka, kterou stát vyplácí na úhradu nákladů spojených s uspořádáním pohřbu. Kdo má nárok na pohřebné? Jaké jsou podmínky pro získání této sociální dávky? Jakou má výši pohřebné v roce 2024?

Sociální dávka pohřebné, je příspěvek 5000 Kč na pohřeb. Nárok na pohřebné, je ale jen v některých případech – pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce.

Kdo má nárok na pohřebné v roce 2024

Nárok na pohřebné, tedy na sociální dávku, ze které je možné uhradit náklady za pohřeb, vzniká pouze v několika málo omezených případech.

Pohřebné je tak určeno pouze na úhradu pohřbu nezaopatřeného dítěte nebo na úhradu pohřbu rodiče nezaopatřeného dítěte.

Kolik je pohřebné v roce 2024?

Výše této sociální dávky zůstává již několik let beze změny. Pokud vám vznikne nárok na pohřebné, stát vám přispěje částkou 5000 Kč.

Tato sociální dávka se vyplácí zpětně. Tedy až po provedení pohřbu, kdy je na příslušném úřadu nutné doložit fakturu (účtenku nebo jiný doklad) k prokázání vynaložené částky za pohřeb.

Žádost a formulář na pohřebné 2024

Žádost o pohřebné se podává na kontaktních místech státní sociální podpory, což jsou od začátku roku 2012 místně příslušné úřady práce (tj. v místě trvalého bydliště žadatele o sociální dávku).

Formulář pro podání žádosti najdete zde: Formulář pohřebné.Formulář je možné vyplnit i přes internet – online formulář je na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde: Žádost o pohřebné.

K vyřízení žádosti budete potřebovat běžné osobní doklady (občanský průkaz, rodný list). A dále také úmrtní list a doklady k doložení nákladů spojených s vypravením pohřbu.

Kdy vzniká nárok na pohřebné?

Nárok na pohřebné vzniká například v případě, kdy zemře nezaopatřené dítě. V takovém případě mají rodiče (nebo ten kdo uspořádá pohřeb) nárok na vyplacení dávky.

Nárok vzniká i tehdy, pokud například zemře matka samoživitelka (má nezaopatřené děti). Ten, kdo jí uspořádá pohřeb, pak má nárok na sociální dávku.

Nárok naopak nevzniká, pokud zemře jeden z manželů. I přes to, že sociální situace druhého z manželů může být těžká, nárok nevzniká. Pro přiznání nároku na pohřebné totiž nejsou rozhodující příjmy žadatele (jako u většiny ostatních dávek), ale právě jen to jestli se jednalo o nezaopatřené dítě nebo rodiče nezaopatřeného dítěte.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2024

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.