Výpočet mateřské 2024 – o kolik se zvýšila PPM a jak se změnily podmínky?

Od začátku roku 2024, se pro některé maminky zvýšila mateřská. Rozdíl může být i tisíc korun měsíčně (u maminek s velmi vysokou hrubou mzdou, může být zvýšení dokonce cca 4,5 tisíce korun/měsíc).

Od 1. 1. 2024, také platí několik změn v zákoně o nemocenském pojištění, kterým se řídí i podmínky, pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Kromě toho, se od ledna zvýšila i rodičovská na 350 000 Kč, a došlo ke zkrácení maximální délky, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek.

Kalkulačka: Výpočet mateřské v roce 2024 (kolik je PPM)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM, mateřská) se vypočítá z hrubé mzdy, v posledním zaměstnání.

Na mateřskou mohou mít nárok i podnikatelky (u OSVČ se vychází z vyměřovacího základu a kolik si platí na nemocenské pojištění).

Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata) nebo 22 týdnů (platí například pro muže, otce dítěte).

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se změnily podmínky pro nárok na mateřskou v roce 2024?

Od 1. 1. 2024, platí novela zákona o nemocenském pojištění. Pro maminky, které jsou těhotné, nebo které plánují miminko, je zde jedna sice drobná, ale zato dosti pozitivní změna.

Podle nových podmínek, mohou mít nárok na mateřskou i maminky, kterým skončilo zaměstnání, a kterým ještě před nástupem na mateřskou, uplynula ochranná doba. Nebo které otěhotněly až během neschopenky, po skončení zaměstnání (nebo po skončení podnikání).

V zákoně přibyl nový odstavec, který říká, že na mateřskou má nárok i žena, která je až do nástupu na mateřskou na neschopence s nárokem na nemocenské dávky (například z důvodu rizikového těhotenství).

Takže na mateřskou, může být v roce 2024, nárok i po skončení ochranné doby (až 180 dní po skončení zaměstnání), nebo i v případě, že žena otěhotní až během neschopenky.

I nadále je ale podmínkou, že musí být splněna minimální doba účasti na nemocenském pojištění – minimálně 270 dní za poslední dva roky.

Jinak se podmínky pro nárok na mateřskou v roce 2024 nijak nemění:

  • Nárok mohou mít zaměstnané ženy (minimálně 270 dní za poslední 2 roky)
  • Nárok mohou mít podnikatelky (musí si platit nemocenské pojištění – v roce 2024 je to minimálně 216 Kč, minimálně 270 dní za poslední 2 roky a 180 dní za poslední rok)
  • Nárok může být i u DPP (příjem nad 10 000 Kč) nebo DPČ (příjem od 4 000 Kč)
  • Nárok mohou mít i studentky (po úspěšném dokončení studia a nástupu do zaměstnání)
  • Vždy musí být splněna minimální doba nemocenského pojištění (minimálně 270 dní za poslední dva roky)
  • Nárok je pouze během zaměstnání nebo do 180 dní po skončení zaměstnání (ochranná doba)
  • Případně je nově nárok, i když je žena v pracovní neschopnosti, až do nástupu na PPM (musí mít nárok na nemocenské dávky a splnit minimální dobu účasti na nemocenském pojištění)

O kolik se zvýšila mateřská v roce 2024?

Od začátku roku 2024, platí nové redukční hranice, pro výpočet všech nemocenských dávek. Platí to i pro peněžitou pomoc v mateřství (které se lidově říká „mateřská“).

Redukční hranice, se odvíjí od toho, kolik je průměrná mzda. A průměrná mzda, se v minulém roce poměrně hodně zvýšila. Díky tomu, mohou mít letos některé maminky nárok na zvýšenou mateřskou.

Redukční hranice pro výpočet mateřské od 1. 1. 2024:

  • 1466 Kč – započítá se 100%
  • 2199 Kč – započítá se 60%
  • 4397 Kč – započítá se 30%

Pro maminku, která měla v zaměstnání hrubou mzdu 45 000 Kč, znamená zvýšení redukčních hranic, že se jí zvýší mateřská o cca 1000 Kč za měsíc (oproti tomu, na co by měla nárok v minulém roce).

Pro maminky s vysoce nadprůměrnou mzdou (cca 133 tisíc korun hrubého měsíčně), se mateřská zvýší dokonce o 4470 Kč za 30 dní.

Pro maminky, které mají v zaměstnání hrubou mzdu do cca 40 000 Kč hrubého měsíčně, ale vychází výpočet mateřské zhruba stejně, jako to vycházelo v minulém roce.

Tabulka: Výpočet zvýšení mateřské od 1. 1. 2024

V následující tabulce, je výpočet mateřské pro měsíc, který má 30 kalendářních dní – srovnání 2023 vs. 2024.

Hrubá mzda Mateřská 2023 Mateřská 2024 Zvýšení 2024
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč
40 000 Kč 27 660 Kč 27 660 Kč 0 Kč
45 000 Kč 29 970 Kč 30 990 Kč +1020 Kč
50 000 Kč 32 040 Kč 33 060 Kč +1020 Kč
55 000 Kč 34 110 Kč 35 130 Kč +1020 Kč
60 000 Kč 36 180 Kč 37 170 Kč +990 Kč
65 000 Kč 37 500 Kč 39 270 Kč +1770 Kč
70 000 Kč 38 520 Kč 40 680 Kč +2160 Kč
80 000 Kč 40 620 Kč 42 780 Kč +2160 Kč
90 000 Kč 42 660 Kč 44 820 Kč +2160 Kč
100 000 Kč 44 730 Kč 46 920 Kč +2190 Kč
110 000 Kč 46 830 Kč 48 990 Kč +2160 Kč
120 000 Kč 48 870 Kč 51 030 Kč +2160 Kč
130 000 Kč 49 440 Kč 53 130 Kč +3690 Kč
140 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4470 Kč
150 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4470 Kč

 

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.