Formulář: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Formuláře sociální dávky online 2024

Aktuální formuláře pro sociální dávky, můžete najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Všechny formuláře jsou zde

Některé sociální dávky je možné vyřídit online – klientská zóna Jenda.

Kolik je životní minimum v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění – minimálně na začátku roku, platí stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Stejné jsou i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2024, najdete zde

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je sociální dávka, která je poskytována neopatřenému dítěti, které je z rozhodnutí soudu (nebo příslušného orgánu) umístěno do pěstounské péče.

Výše příspěvku je stanovena na 2,3 násobek životního minima dítěte (viz kalkulačka životní minimum). V případě že se jedná o zaopatřené nezletilé dítě, pak se výše příspěvku stanoví jako 1,4 násobek životního minima.

Výše příspěvku pak může být zvýšena v závislosti na stupni závislosti. Při I stupni závislosti je výše příspěvku ve výši 2,35 násobku životního minima, při II stupni je příspěvek 2,9 násobku životního minima. Při stupni III a IV se jedná o 3,1 násobek životního minima.

Formulář dávky pěstounské péče ke stažení v PDF

Formulář: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2013

Formulář: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2014

Formulář příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2014 si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Jedná se o aktuální verzi formuláře pro rok 2014 přímo ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poznámka: K otevření staženého souboru budete potřebovat prohlížeč Acrobat reader (doporučená je verze 7.0.8 nebo vyšší). Tento prohlížeč PDF dokumentů si můžete stáhnout přímo ze stránek výrobce Adobe Systems Inc. Prohlížeč PDF dokumentů je zdarma.

Formulář dávky pěstounské péče online

Žádost o dávky pěstounské péče se podává prostřednictvím určeného formuláře. Formulář si můžete stáhnout přímo z webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Na stránkách ministerstva si můžete formulář vyplnit online a následně vytisknout. Formuláře jsou také k dispozici na všech kontaktních pracovištích.

Co potřebujete k vyřízení dávky pěstounské péče

Při podání žádosti je nutné doložit osobní doklady, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o ustanovení poručníka. U dětí, které již ukončily povinnou školní docházku, je pak nutné dokládat potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu (neschopnosti se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost).

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.