Kalkulačka pro výpočet mateřské dovolené 2024

Při narození dítěte, máte nárok na mateřskou dovolenou. Pokud jste zaměstnaní nebo pokud si jako OSVČ platíte nemocenské pojištění, tak během mateřské dovolené dostáváte i peníze od státu – peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou).

V následující kalkulačce, si můžete provést výpočet, kolik bude mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) v roce 2024.

Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení redukčních hranic, které se používají při výpočtu mateřské. Díky tomu může být v roce 2024 nárok na vyšší mateřskou, než jak tomu bylo v minulém roce.

Kalkulačka: Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) od 1. 1. 2024

Tato kalkulačka je určena pro výpočet mateřské u zaměstnanců. U nich se při výpočtu vychází z vyměřovacího základu (vysvětlení viz níže), který se odvíjí od hrubé mzdy.

Lehce zjednodušený výpočet mateřské, se tedy dá provést na základě vaší průměrné hrubé mzdy:

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Co je to mateřská dovolená a kdo na ni má nárok?

Mateřská dovolená, mateřská, rodičovská apod., jsou pojmy, které se velmi často zaměňují. Mateřská dovolená v pravém slova smyslu, je ale definována v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 195 – viz zde).

Mateřská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které musí zaměstnavatel poskytnout těhotné ženě v době před porodem a po porodu. Po mateřské dovolené, pak následuje rodičovská dovolená.

Délka mateřské dovolené závisí na počtu narozených dětí:

 • Mateřská dovolená s jedním dítětem je 28 týdnů
 • Mateřská dovolená na dvojčata (vícerčata) je 37 týdnů

Začátek mateřské dovolené, je už několik týdnů před porodem. Termín nástupu na mateřskou, si může zvolit žena sama (v závislosti na termínu porodu). Nástup na mateřskou, je tedy v době 6 až 8 týdnů před porodem – viz výpočet termínu nástupu na mateřskou.

Na mateřskou dovolenou v tom pravém slova smyslu, tedy mají nárok pouze ženy, které jsou zaměstnané. Pokud je na „mateřské“ muž, tak sice může být doma s dítětem, dostává peněžitou pomoc v mateřství, ale fakticky je na rodičovské dovolené.

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM), mohou dostávat i podnikatelky (OSVČ), nebo třeba i nezaměstnané ženy. Ale o mateřské dovolené v tom pravém slova smyslu, se u nich nedá hovořit.

„Mateřská“ – peněžitá pomoc v mateřství v roce 2024

V souvislosti s porodem a následnou péčí o dítě, mají ženy (nebo i muži) nárok na peněžitou podporu od státu. Jedná se o dávku nemocenského pojištění –  peněžitá pomoc v mateřství (PPM), která se běžně také označuje jako „mateřská“.

Doba, po kterou je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, se shoduje s délkou mateřské dovolené:

 • PPM na jedno dítě je 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • PPM na dvojčata je 37 týdnů (259 kalendářních dní)
 • Muž (otec dítěte, manžel) může čerpat PPM po dobu 22 týdnů (154 kalendářních dní)
 • Stejná doba PPM (22 týdnů) je i v případě převzetí dítěte do péče

Výpočet „mateřské“ – peněžité pomoci v mateřství v roce 2024

Výpočet peněžité pomoci v mateřství (která spadá pod dávky nemocenského pojištění, stejně jako nemocenská, ošetřovné či otcovská), se odvíjí od vyměřovacího základu.

Výpočet denního vyměřovacího základu, je trochu složitější. Když bychom to zjednodušili, tak se v podstatě vychází z hrubé mzdy, zpravidla z období předchozích 12 měsíců.

Velmi zjednodušený výpočet by vypadal tak, že se vezme vaše hrubá mzda za posledních 12 měsíců, která se dělí počtem kalendářních dní a výsledkem je denní vyměřovací základ.

Ve skutečnosti je výpočet složitější. Může do něj vstupovat například to, že poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, než 12 měsíců. Nebo i to, že žena byla před porodem na nemocenské (rizikovém těhotenství), a celá řada dalších faktorů.

Zvýšení „mateřské“ – peněžité pomoci v mateřství v roce 2024

Denní vyměřovací základ, následně podléhá redukci (od určité výše se zohlední pouze část). Od 1. 1. 2024, se tyto redukční hranice pro výpočet mateřské zvyšují:

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) je v roce 2024 = 1 466 Kč (v roce 2023 bylo 1345 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) je v roce 2024 = 2 199 Kč (v roce 2023 bylo 2017 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) je v roce 2024 = 4 397 Kč (v roce 2023 bylo 4033 Kč)

Zvýšení redukčních hranic, znamená pro některé zaměstnance, reálné zvýšení mateřské od 1. 1. 2024. Rozdíl ale nebude velký:

Kdo má nárok na „mateřskou“ (PPM) a jaké jsou podmínky v roce 2024?

Základní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jsou v roce 2024 stejné, jako v předchozích letech:

 • Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní, za poslední dva roky (tj. u zaměstnanců, to znamená minimálně 270 dní v zaměstnání, před nástupem na mateřskou)
 • Další podmínkou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na mateřskou (tj. být stále zaměstnaná, nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění)
 • Případně je možné být v ochranné době (až 180 dní) po skončení předchozího zaměstnání

Za určitých podmínek, tedy na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), může mít nárok i nezaměstnaná žena na Úřadu práce, nebo například i studentka (po dokončení studia).

V případě, že podmínky pro nárok na mateřskou nejsou splněny, má žena (případně i muž) nárok na rodičovský příspěvek, už po narození dítěte. Jinak je nárok na rodičovský příspěvek, až po skončení „mateřské“ (po ukončení výplaty PPM).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.