Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021?

Zajímalo by vás, kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021? V roce 2021 by mělo dojít ke zvýšení přídavků na dítě. Ale až od poloviny roku (od července 2021). To by se měly zvýšit přídavky o 130 až 180 Kč. Měly by se i změnit podmínky – nárok bude mít více rodin. V první polovině roku, ale budou platit stejné podmínky, jako v předchozím roce.

Kalkulačka: Kolik jsou dětské přídavky v roce 2021?

Do kalkulačky zadávejte průměrný příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí a počet osob, které společně sdílí domácnost. Tato kalkulačka počítá s údaji platnými k 1. 1. 2021. Pro výpočet přídavku na dítě, od 1.7.2021 můžete použít tuto kalkulačku.

Kalkulačka přídavky na děti 2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Sociální dávka přídavek na dítě je určena především pro rodiny, které mají nižší příjmy. Nárok na příspěvek na dítě vzniká ve chvíli, pokud jsou průměrné příjmy rodiny za poslední 3 měsíce nižší než 2,7 násobek životního minima.

Kdy konkrétně bude nárok na příspěvek na dítě v roce 2021?

V roce 2020 se zvýšilo životní minimum. Od 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení částek životného a existenčního minima. Pro rok 2021, zatím není naplánováno další zvýšení. Na konci roku 2020 sice padl další návrh na zvýšení životního a existenčního minima (životní minimum se mělo zvýšit až na 4990 Kč), ale návrh nebyl schválen a není jisté, jestli se k němu vláda v roce 2021 vrátí.

Níže se můžete podívat, jaké ježivotní minimum a maximální výše příjmu pro nárok na přídavky na dítě od ledna 2021:

Maximální příjem pro nárok od 1.1.2021 Životní minimum Max. příjem
Rodina 2 dospělí a 2 děti do 6 roků 10 690 Kč 28 863 Kč
Rodina 2 dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 11 140 Kč 30 078 Kč
Rodina 3 děti (5, 12 a 17 roků) 13 910 Kč 37 557 Kč
Matka samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 5 970 Kč 16 119 Kč
Matka samoživitelka se dvěma dětmi 7 a 9 roků 7 940 Kč 21 438 Kč

V případě čtyřčlenné rodiny, která má dvě děti (5 a 7 roků) je od ledna 2021 nárok na přídavky na dítě až do průměrného příjmu 30 078 Kč.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2021?

Přídavky na dítě jsou různě vysoké, podle věku dítě, A také podle toho, zda žadatel o tuto dávku má nějaký příjem ze zaměstnání (nebo jiné podobné činnosti). Cílem je to, aby ti kdo pracují, a snaží se zlepšit svou finanční situaci, měli vyšší sociální dávky, než ti kdo se nesnaží a žijí jen ze sociálních dávek

V roce 2021 jsou dětské přídavky v této výši:

Věk nezaopatřeného dítěte Základní výše přídavku na dítě Zvýšená výše přídavku na dítě
0 – 6 let 500 Kč 800 Kč
6 – 15 let 610 Kč 910 Kč
Do 26 let 700 Kč 1000 Kč

Kdo má nárok na zvýšené přídavky na dítě

U sociální dávky příspěvek na dítě, se dokládají příjmy 4x za rok. Vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud o dávku žádáte v březnu 2021, dokládáte příjem za říjen – prosinec 2020. Pokud o dávku žádáte v dubnu 2021, pak dokládáte příjmy za období leden až březen 2021, atd..

Aby byl nárok na zvýšené přídavky na dítě, pak musí mít alespoň jedna osob v rodině (jedna ze společně posuzovaných osob):

  • Příjem ze zaměstnání, z brigády (práce na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši životního minima
  • Dostávat nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, důchodové dávky, příspěvek na péči
  • Dostávat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (pokud je čerpán po PPM, pokud nebyl nárok na mateřskou, tak se nepočítá)

Kdy a kde se vyřizují přídavky na dítě?

O přídavky na dítě se žádá na místním Úřadu práce. Žádost se podává pouze jednou. Následně je ale nutné každé 3 měsíce (každé čtvrtletí) doložit příjem všech členů rodiny. Jednou za rok je také nutné doložit potvrzení o studiu u starších dětí.

Žádost o přídavek na dítě je také možné vyřídit elektronicky. Dá se poslat buďto prostřednictvím datové schránky, nebo také emailem s elektronickým podpisem.

Nárok na přídavky na dítě zpětně

Nárok na přídavky na přídavky vzniká ke dni podání žádosti o tuto sociální dávku. Nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximálně je ale možné požadovat doplacení přídavků na dítě o 3 měsíce zpětně.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.