Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024?

Zajímalo by vás, kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024? Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě. Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce. A nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku.

Kalkulačka: Kolik jsou dětské přídavky v roce 2024?

Do kalkulačky zadávejte průměrný příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí a počet osob, které společně sdílí domácnost. Tato kalkulačka počítá s údaji platnými k 1. 1. 2024.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Sociální dávka přídavek na dítě je určena především pro rodiny, které mají nižší příjmy. Nárok na příspěvek na dítě vzniká ve chvíli, pokud jsou průměrné příjmy rodiny za poslední 3 měsíce nižší než 3,4 násobek životního minima.

Kdy konkrétně bude nárok na příspěvek na dítě v roce 2024?

V roce 2024 se životní minimum nemění a je stejné, jako v předchozím roce. Níže se můžete podívat, jaké je životní minimum a maximální výše příjmu, pro nárok na přídavky na dítě od ledna 2024:

Maximální příjem pro nárok 2024 Životní minimum Max. příjem
Rodina 2 dospělí a 2 děti do 6 roků 13 470 Kč 45 798 Kč
Rodina 2 dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 14 040 Kč 47 736 Kč
Rodina 3 děti (5, 12 a 17 roků) 17 530 Kč 59 602 Kč
Matka samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 6 950 Kč 23 630 Kč
Matka samoživitelka se dvěma dětmi 7 a 9 roků 10 570 Kč 35 938 Kč

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024?

Přídavky na dítě jsou různě vysoké, podle věku dítě, A také podle toho, zda žadatel o tuto dávku má nějaký příjem ze zaměstnání (nebo jiné podobné činnosti). Cílem je to, aby ti kdo pracují, a snaží se zlepšit svou finanční situaci, měli vyšší sociální dávky, než ti kdo se nesnaží a žijí jen ze sociálních dávek

V roce 2024 jsou dětské přídavky v této výši:

Věk nezaopatřeného dítěte Základní výše přídavku na dítě Zvýšená výše přídavku na dítě
0 – 6 let 830 Kč 1330 Kč
6 – 15 let 970 Kč 1470 Kč
Do 26 let 1080 Kč 1580 Kč

Kdo má nárok na zvýšené přídavky na dítě

U sociální dávky příspěvek na dítě, se dokládají příjmy 4x za rok. Vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud o dávku žádáte v březnu 2024, dokládáte příjem za říjen – prosinec 2023. Pokud o dávku žádáte v dubnu 2024, pak dokládáte příjmy za období leden až březen 2024, atd..

Aby byl nárok na zvýšené přídavky na dítě, pak musí mít alespoň jedna osob v rodině (jedna ze společně posuzovaných osob):

  • Příjem ze zaměstnání, z brigády (práce na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši životního minima
  • Dostávat nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, důchodové dávky, příspěvek na péči
  • Dostávat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (pokud je čerpán po PPM, pokud nebyl nárok na mateřskou, tak se nepočítá)

Kdy a kde se vyřizují přídavky na dítě?

O přídavky na dítě se žádá na místním Úřadu práce. Žádost se podává pouze jednou. Následně je ale nutné každé 3 měsíce (každé čtvrtletí) doložit příjem všech členů rodiny. Jednou za rok je také nutné doložit potvrzení o studiu u starších dětí.

Žádost o přídavek na dítě je také možné vyřídit elektronicky. Dá se poslat buďto prostřednictvím datové schránky, nebo také emailem s elektronickým podpisem.

Nárok na přídavky na dítě zpětně

Nárok na přídavky na přídavky vzniká ke dni podání žádosti o tuto sociální dávku. Nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximálně je ale možné požadovat doplacení přídavků na dítě o 3 měsíce zpětně.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.