Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022?

Zajímalo by vás, kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022? V roce 2021 došlo ke zvýšení přídavků na dítě. Od poloviny roku (od července 2021) se  zvýšily přídavky o 130 až 380 Kč. Měly by se i změnit podmínky – nárok bude mít více rodin.

Od začátku dubna 2022, pak proběhne další změna – zvýší se životní a existenční minimum. Díky zvýšení životního minima (od 1. 4. 2022 se zvyšuje o 10%). bude mít na přídavky nárok více dětí (nárok budou mít i rodiny s vyšším příjmem, než dříve).

Od července 2022 bude mít na přídavky nárok více děti!

Od začátku druhé poloviny roku (od 1. 7. 2022), dochází k druhému letošnímu zvýšení životního a existenčního minima (poprvé se zvyšovalo od 1. 4. 2022 o 10%, podruhé se od července zvyšuje o 8,8%).

Díky zvýšení životního minima, může mít více rodin (dětí), nárok na příspěvek na dítě. Sami si to můžete spočítat!

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 7. 2022, najdete zde

Například u čtyřčlenné rodiny, kde jsou dva dospělí, a dvě do 15 roků, je od července nárok na přídavky, i při průměrném čistém měsíčním příjmu do 47 266 Kč měsíčně (životní minimum pro tuto rodinu se zvýšilo na 13 890 Kč).

V srpnu 2022, by měl být vyplácen i mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků, pokud je v rodině příjem do 1 miliónu korun.

Kalkulačka: Kolik jsou dětské přídavky v roce 2022?

Do kalkulačky zadávejte průměrný příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí a počet osob, které společně sdílí domácnost. Tato kalkulačka počítá s údaji platnými k 1. 4. 2022.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Sociální dávka přídavek na dítě je určena především pro rodiny, které mají nižší příjmy. Nárok na příspěvek na dítě vzniká ve chvíli, pokud jsou průměrné příjmy rodiny za poslední 3 měsíce nižší než 3,4 násobek životního minima.

Kdy konkrétně bude nárok na příspěvek na dítě v roce 2022?

V roce 2022 se zvyšuje životní minimum. Od 1. 4. 2022 došlo ke zvýšení částek životného a existenčního minima o 10%. Níže se můžete podívat, jaké je životní minimum a maximální výše příjmu, pro nárok na přídavky na dítě od dubna 2022:

Maximální příjem pro nárok od 1.4.2022 Životní minimum Max. příjem
Rodina 2 dospělí a 2 děti do 6 roků 11 780 Kč 40 052 Kč
Rodina 2 dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 12 280 Kč 41 752 Kč
Rodina 3 děti (5, 12 a 17 roků) 15 330 Kč 52 122 Kč
Matka samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 6 080 Kč 20 672 Kč
Matka samoživitelka se dvěma dětmi 7 a 9 roků 9 250 Kč 31 450 Kč

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022?

Přídavky na dítě jsou různě vysoké, podle věku dítě, A také podle toho, zda žadatel o tuto dávku má nějaký příjem ze zaměstnání (nebo jiné podobné činnosti). Cílem je to, aby ti kdo pracují, a snaží se zlepšit svou finanční situaci, měli vyšší sociální dávky, než ti kdo se nesnaží a žijí jen ze sociálních dávek

V roce 2022 jsou dětské přídavky v této výši:

Věk nezaopatřeného dítěte Základní výše přídavku na dítě Zvýšená výše přídavku na dítě
0 – 6 let 630 Kč 1130 Kč
6 – 15 let 770 Kč 1270 Kč
Do 26 let 880 Kč 1380 Kč

Kdo má nárok na zvýšené přídavky na dítě

U sociální dávky příspěvek na dítě, se dokládají příjmy 4x za rok. Vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud o dávku žádáte v březnu 2022, dokládáte příjem za říjen – prosinec 2021. Pokud o dávku žádáte v dubnu 2022, pak dokládáte příjmy za období leden až březen 2022, atd..

Aby byl nárok na zvýšené přídavky na dítě, pak musí mít alespoň jedna osob v rodině (jedna ze společně posuzovaných osob):

  • Příjem ze zaměstnání, z brigády (práce na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši životního minima
  • Dostávat nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, důchodové dávky, příspěvek na péči
  • Dostávat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (pokud je čerpán po PPM, pokud nebyl nárok na mateřskou, tak se nepočítá)

Kdy a kde se vyřizují přídavky na dítě?

O přídavky na dítě se žádá na místním Úřadu práce. Žádost se podává pouze jednou. Následně je ale nutné každé 3 měsíce (každé čtvrtletí) doložit příjem všech členů rodiny. Jednou za rok je také nutné doložit potvrzení o studiu u starších dětí.

Žádost o přídavek na dítě je také možné vyřídit elektronicky. Dá se poslat buďto prostřednictvím datové schránky, nebo také emailem s elektronickým podpisem.

Nárok na přídavky na dítě zpětně

Nárok na přídavky na přídavky vzniká ke dni podání žádosti o tuto sociální dávku. Nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximálně je ale možné požadovat doplacení přídavků na dítě o 3 měsíce zpětně.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.