Kalkulačka: Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2020?

Zajímalo by vás, kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2020? V roce 2020 se mění výše životního minima. Díky tomu by mělo mít na přídavek na dítě nárok více lidí. Jak přesně se projeví zvýšení životního minima, kolik jsou dětské přídavky, a kdo na ně má nárok, zjistíte to v následující kalkulačce a článku.

Kalkulačka: Kolik jsou dětské přídavky v roce 2020?

Do kalkulačky zadávejte průměrný příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí a počet osob, které společně sdílí domácnost. Tato kalkulačka počítá s údaji platnými k 1. 4. 2020, kdy dochází k navýšení životního minima.

Nová kalkulačka přídavky na děti - od 1.4.2020
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Sociální dávka přídavek na dítě je určena především pro rodiny, které mají nižší příjmy. Nárok na příspěvek na dítě vzniká ve chvíli, pokud jsou průměrné příjmy rodiny za poslední 3 měsíce nižší než 2,7 násobek životního minima.

Kdy konkrétně bude nárok na příspěvek na dítě v roce 2020?

V roce 2020 se zvyšuje životní minimum. Od 1. 4. 2020 dojde ke zvýšení částek životného a existenčního minima. Pro přídavky na dítě to znamená, že na tuto sociální dávku bude mít nárok více lidí. I s vyšším příjmem totiž bude nárok na sociální dávku.

Níže se můžete podívat, jaké bylo životní minimum a maximální výše příjmu pro nárok na přídavky na dítě, a jaké to je po změně v dubnu 2020:

Do 31. 3. 2020 Od 1. 4. 2020
Životní minimum Max. příjem Životní minimum Max. příjem
Rodina 2 dospělí a 2 děti do 6 roků 9 450 Kč 25 515 Kč 10 690 Kč 28 863 Kč
Rodina 2 dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 9 850 Kč 26 595 Kč 11 140 Kč 30 078 Kč
Rodina 3 děti (5, 12 a 17 roků) 12 300 Kč 33 210 Kč 13 910 Kč 37 557 Kč
Matka samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 5 280 Kč 14 256 Kč 5 970 Kč 16 119 Kč
Matka samoživitelka se dvěma dětmi 7 a 9 roků 7 020 Kč 18 954 Kč 7 940 Kč 21 438 Kč

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že od 1. 4. 2020 budou mít na přídavky na dítě nárok i rodiny, jejichž příjem je o cca 3000 Kč vyšší.

V případě čtyřčlenné rodiny, která má dvě děti (5 a 7 roků) bude od dubna 2020 nárok na přídavky na dítě až do průměrného příjmu 30 078 Kč.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2020?

Přídavky na dítě jsou různě vysoké, podle věku dítě, A také podle toho, zda žadatel o tuto dávku má nějaký příjem ze zaměstnání (nebo jiné podobné činnosti). Cílem je to, aby ti kdo pracují, a snaží se zlepšit svou finanční situaci, měli vyšší sociální dávky, než ti kdo se nesnaží a žijí jen ze sociálních dávek

V roce 2020 jsou dětské přídavky v této výši:

Věk nezaopatřeného dítěte Základní výše přídavku na dítě Zvýšená výše přídavku na dítě
0 – 6 let 500 Kč 800 Kč
6 – 15 let 610 Kč 910 Kč
Do 26 let 700 Kč 1000 Kč

Kdo má nárok na zvýšené přídavky na dítě

U sociální dávky příspěvek na dítě, se dokládají příjmy 4x za rok. Vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud o dávku žádáte v březnu 2020, dokládáte příjem za říjen – prosinec 2019. Pokud o dávku žádáte v dubnu 2020, pak dokládáte příjmy za období leden až březen 2020, atd..

Aby byl nárok na zvýšené přídavky na dítě, pak musí mít alespoň jedna osob v rodině (jedna ze společně posuzovaných osob):

  • Příjem ze zaměstnání, z brigády (práce na DPP nebo DPČ) alespoň ve výši životního minima
  • Dostávat nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, důchodové dávky, příspěvek na péči
  • Dostávat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (pokud je čerpán po PPM, pokud nebyl nárok na mateřskou, tak se nepočítá)

Kdy a kde se vyřizují přídavky na dítě?

O přídavky na dítě se žádá na místním Úřadu práce. Žádost se podává pouze jednou. Následně je ale nutné každé 3 měsíce (každé čtvrtletí) doložit příjem všech členů rodiny. Jednou za rok je také nutné doložit potvrzení o studiu u starších dětí.

Žádost o přídavek na dítě je také možné vyřídit elektronicky. Dá se poslat buďto prostřednictvím datové schránky, nebo také emailem s elektronickým podpisem.

Nárok na přídavky na dítě zpětně

Nárok na přídavky na přídavky vzniká ke dni podání žádosti o tuto sociální dávku. Nárok je možné uplatnit i zpětně. Maximálně je ale možné požadovat doplacení přídavků na dítě o 3 měsíce zpětně.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.