Kalkulačka PPM 2024: Kolik je mateřská dovolená a kdo na ni má nárok?

Na mateřskou dovolenou mají nárok zaměstnanci v souvislosti s porodem a následnou péči o dítě. Žena, která porodí dítě, může být na mateřské dovolené 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (2 a více dětí). Pokud by byl na mateřské dovolené muž, pak ji má na 22 týdnů. To samé platí i pro mateřskou z důvodu převzetí dítěte do péče.

Během mateřské dovolené máte obvykle nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Nárok na ni mají jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ). V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik byste dostávali během mateřské dovolené od státu, a jaké jsou podmínky pro PPM

Kalkulačka: Výpočet PPM během mateřské dovolené 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Další kalkulačky:

Kdy začíná mateřská dovolená?

Na mateřskou dovolenou může nastoupit těhotná žena už v době před porodem. A to 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Konkrétní datum si může vybrat sama (na základě konzultace se svým gynekologem).

Na začátku mateřské dovolené, je také možné podat žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Zaměstnaná žena pouze předá vyplněné dokumenty svému zaměstnavateli (resp. řeší za ni gynekolog). OSVČ musí peněžitou pomoc v mateřství řešit přímo s ČSSZ.

Pokud by měl být na mateřské muž (otec dítěte), tak pro něj začíná mateřská dovolená až po porodu. Nejdříve od 7 týdne po porodu.

Muž, který by chtěl zůstat doma s dítětem a dostávat peněžitou pomoc v mateřství (PPM), by si o ni požádal standardním způsobem u svého zaměstnavatele. Součástí žádosti o PPM, je pak i dohoda o převzetí dítěte do péče, na základě které má pak muž nárok na PPM.

Kdy končí mateřská dovolená?

Délka mateřské dovolené se liší podle počtu dětí a podle toho, kdo ji čerpá:

 • Délka mateřské 28 týdnů na jedno dítě
 • Délka mateřské 37 týdnů na dvojčata (nebo více dětí)
 • Délka mateřské 22 týdnů pokud ji čerpá muž
 • Délka mateřské 22 týdnů při převzetí dítěte do péče

Mateřská dovolená končí uplynutím příslušné doby. Pokud je zahájena již před porodem, pak končí mezi 20 a 22 týdnem po porodu. Po mateřské dovolené je možné v zaměstnání čerpat řádnou dovolenou. I během doby kdy je žena (nebo muž) na mateřské, vzniká nárok na řádnou dovolenou.

Ihned po skončení mateřské tedy můžete vyčerpat řádnou dovolenou a pokračovat rodičovskou dovolenou. Na tu je nárok až do 3 roků dítěte.

Kdo má nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)?

Nárok na „mateřskou“ (PPM) mají zaměstnanci, kteří v posledních 2 letech pracovali alespoň 270 dní v zaměstnání, kde za ně zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění (tj. netýká se to práce na DPP do 10 tisíc Kč měsíčně, nebo i některých DPČ).

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají i OSVČ, pokud si platí nemocenské pojištění. To je pro OSVČ dobrovolné. OSVČ musí platit nemocenské pojištění také 270 dní v posledních 2 letech. A současně musí být 180 dní zaplaceno v posledním roce.

Nárok na mateřskou mají jenom ti, kdo jsou v době zahájení čerpání PPM stále zaměstnání (nebo podnikají jako OSVČ). Nebo jsou v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení zaměstnání (nebo podnikání).

Pokud je někdo dlouhodobě nezaměstnaný, nebo je to třeba studentka střední či vysoké školky, pak obvykle nárok na mateřskou nemá.

Kolik je maximální mateřská v roce 2024?

Výpočet mateřské se provádí z hrubé mzdy zaměstnance. U OSVČ rozhoduje o výši PPM jejich vyměřovací základ (stejný i pro zálohy na sociální nebo zdravotní pojištění).

Pokud má zaměstnanec průměrnou hrubou mzdu do 44,7 tisíc korun, pak se v roce 2024 jeho mateřská spočítá jako 70% z hrubé mzdy. Do vyměřovacího základu 1466 Kč (součet všech příjmů vydělený počtem kalendářních dní, tj. hrubá mzda připadající na jeden den) se mateřská počítá ze 100% hrubé mzdy.

Při vyšší hrubé mzdě se mateřská nepočítá z celé hrubé mzdy, ale jen z její části:

 • Do 1466 Kč se započítá 100%
 • Od 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60%
 • Od 2199 Kč do 4397 Kč se započítá 30%
 • Nad 4397 Kč se napočítá nic

To, jak jsou v roce 2024 nastaveny redukční hranice, současně stanovuje i maximální možnou výši mateřské:

 • Maximální mateřská v roce 2024 = 1797 Kč za jeden den
 • Maximální mateřská v roce 2024 = 53 910 Kč za měsíc (30 dní)
 • Maximální mateřská na jedno dítě v roce 2024 = 352 212 Kč
 • Maximální mateřská na dvojčata v roce 2024 = 465 423 Kč

Nárok na mateřskou a smlouva na dobu určitou

Pokud dojde k situaci, kdy je žena těhotná a má v zaměstnání pracovní poměr na dobu určitou (který před porodem skončí), pak může mít i tak, nárok na mateřskou. Pokud je její zaměstnání ukončeno do 180 dní před začátkem mateřské, pak na ni má nárok za stejných podmínek, jako by byla i nadále zaměstnána.

Pro těhotné ženy se smlouvu na dobu neurčitou platí zákaz výpovědi během těhotenství, mateřské nebo rodičovské dovolené. Těhotnou ženu, tedy zaměstnavatel nemůže propustit (kromě zákonem specifikovaných výjimek).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.