Formulář: Hmotná nouze – mimořádná okamžitá pomoc

Kolik je životní minimum v roce 2023?

V roce 2023 se životní minimum zvyšuje o 5,2%. S platností od 1. 1. 2023, došlo ke zvýšení životního minima jednotlivce na 4860 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce se zvýšilo na 3130 Kč. Zvýšily se i jednotlivé částky pro členy rodiny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet životního minima v roce 2023, najdete zde

Mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi, je sociální dávka, která slouží k řešení mimořádných životních situací. Nárok na tuto dávku tak mohou mít ti, kteří byli postiženi nějakou živelnou katastrofou, jako je povodeň nebo požár.

Mimořádná pomoc také může být poskytnuta z důvodu hrozícího sociálního vyloučení. Například pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo z dlouhodobé péče v ústavu. Nárok na okamžitou finanční pomoc mají i ti lidé, u kterých by neposkytnutím pomoc hrozila zdravotní újma.

Výše mimořádné okamžité pomoci je závislá na konkrétní životní situaci. Pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se jedná o jednorázovou částku 1000 Kč, pro osoby, kterým hrozí zdravotní újma, to může být částka až 2000 Kč. Při živelné katastrofě to může být i podstatně vyšší částka.

Formulář mimořádná okamžitá pomoc ke stažení v PDF

Formulář: Hmotná nouze 2013 - mimořádná okamžitá pomoc

Formulář: Hmotná nouze 2014 – mimořádná okamžitá pomoc

Formulář mimořádná okamžitá pomoc 2014 si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Jedná se o aktuální verzi formuláře pro rok 2014 přímo ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poznámka: K otevření staženého souboru budete potřebovat prohlížeč Acrobat reader (doporučená je verze 7.0.8 nebo vyšší). Tento prohlížeč PDF dokumentů si můžete stáhnout přímo ze stránek výrobce Adobe Systems Inc. Prohlížeč PDF dokumentů je zdarma.

Formulář mimořádná okamžitá pomoc online

Žádost mimořádnou okamžitou pomoc se podává prostřednictvím určeného formuláře. Formulář si můžete stáhnout přímo z webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.  Na stránkách ministerstva si můžete formulář vyplnit online a následně vytisknout. Formuláře jsou také k dispozici na všech kontaktních pracovištích.

Co potřebujete k vyřízení dávek hmotné nouze

K vyřízení této sociální dávky budete potřebovat navštívit příslušné pracoviště a předložit svou žádost na výše uvedeném formuláři.  V závislosti na tom, z jakého konkrétního důvodu budete žádat o tuto mimořádnou finanční pomoc, bude potřeba doložit případně i další doklady.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace : Jaké jsou sociální dávky ?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.