Výpočet exekuce 2024: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Podmínky, pro výpočet exekuce ze mzdy, se skoro každý rok mění (někdy i několikrát za rok). I v roce 2024, jen  hned od začátku roku změna – v roce 2024 se ale nezabavitelná částka sníží (v jiných letech se obvykle vždy zvyšovala).

Letošní snížení nezabavitelné částky, je navíc poměrně vysoké (a to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení o 1400 Kč). Nezabavitelné minimum bude od ledna 2024 nižší o 933 Kč

Při exekuci na mzdu (nebo při srážkách z důchodu či z jiného příjmu), je nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou srážky ze mzdy v roce 2024 a jaké je nezabavitelné minimum (kolik peněz by vám mělo zůstat).

Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy nebo z jiného příjmu v roce 2024

Pro výpočet exekuce na plat (exekučních srážek ze mzdy a nezabavitelné částky), postačí jen několik základních údajů:

 • Kolik je čistá výplata (nebo jiný příjem, jako důchod, příjem z DPČ či DPP, nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, apod.)
 • Jedná se o přednostní exekuci (například kvůli dluhu na alimentech, dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění, apod.) nebo nepřednostní exekuci (většina ostatních dluhů – nezaplacený nájem, energie, půjčky, apod.)
 • Máte manželku nebo nějaké děti (u kterých máte vyživovací povinnost) – za manželku/manželka nebo vyživované dítě, se zvyšuje nezabavitelné minimum

Výpočet srážek je stejný, pro všechny druhy příjmů:

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2024?

Nezabavitelné minimum při exekuci (nebo i při insolvenci) se vypočítá z toho, kolik je životní minimum (v roce 2024 je to 4 860 Kč) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2024, se pro výpočet používá částka 14 197 Kč, tj. o 1400 Kč méně, než v předchozím roce).

Základní nezabavitelná částka, jsou dvě třetiny ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení:

 • Do konce roku 2023 to bylo 13 638 Kč (2/3 ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení)
 • Od 1. 1. 2024 se nezabavitelné minimum zvyšuje na 12 705 Kč (2/3 ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení)

Pokud má dlužník v exekuci i manželku nebo manžela, nebo pokud má i nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost; výjimkou je exekuce na alimenty), pak se základní nezabavitelná částka zvyšuje o jednu čtvrtinu:

 • Do konce roku 2023 to bylo 3 409,50 Kč (1/4 z nezabavitelné částky dlužníka)
 • Od 1. 1. 2024 se částka změnila na 3 176 Kč (1/3 z nezabavitelné částky dlužníka)

Jak probíhá exekuce na mzdu (nebo i z jiných příjmů)?

Aby mohla exekuce začít, tak exekutor potřebuje pověření od soudu (musí získat tzv. exekuční titul). Jakmile jej exekutor získá, tak by měl informovat dlužníka, o zahájení exekuce (doporučený dopis, datová schránka, apod.).

Exekutor současně může ihned začít konat. Může vydat pokyn bance, aby zablokovala vymáhanou částku na bankovním účtu, může nařídit zaměstnavateli (nebo jinému plátci příjmu) aby byly zahájeny exekuční srážky ze mzdy, případně volit i další metody vymáhání dlužné částky.

Exekuční srážky, mohou být nařízeny u různých druhů příjmu. Není to tedy jenom exekuce na výplatu v zaměstnání, ale může se jednat i o další příjmy.

Může to být příjem i z nějaké vedlejší práce či brigády na dohodu DPP a DPČ. Exekuční srážky je možné nařídit i z důchodu (starobního či invalidního). Exekuce je možná i na nemocenskou, mateřskou, rodičovskou, podporu v nezaměstnanosti, nebo i na jiné příjmy.

Výpočet exekučních srážek – kolik musí zůstat z výplaty?

Existují dva druhy exekuce. Při jednom zůstává více peněz, při druhém méně:

 • Přednostní exekuce – pokud se jedná o nějakou přednostní pohledávku, pak je nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále už jen na jednu třetinu ze zbylé části (srážky jsou stejné, jako při insolvenci)
 • Nepřednostní exekuce – u nepřednostních pohledávek, je nárok na nezabavitelnou částku a dvě třetiny ze zbylé části přijmu

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci

Při výpočtu exekuce, se nejprve určuje nezabavitelná částka. Ta se vypočítá na základě toho, zda má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti. U dětí hraje roli i to, zda k nim má dlužník stále vyživovací povinnost (nezletilé, resp., nezaopatřené děti). Pokud se ale jedná o exekuci kvůli dluhu na výživném, pak se dané dítě nezohlední.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky:

 • Bezdětný svobodný zaměstnanec, bude mít nezabavitelné minimum 12 705 Kč
 • Zaměstnanec s manželkou a jedním dítětem, bude mít nezabavitelné minimum 19 057 Kč
 • Zaměstnanec s manželkou a dvěma dětmi, bude mít nezabavitelné minimum 22 234 Kč

Výpočet srážek z platu při exekuci

Výpočet exekučních srážek, se provádí z čisté mzdy (z platu či z jiného příjmu). Srážky se tedy netýkají těch složek výplaty, které nejsou součástí mzdy (může se jednat například o diety – stravné při služební cestě, apod.).

 • Z čisté mzdy (nebo z jiného příjmu) se odečte nezabavitelné minimum
 • Pokud je zbytek vyšší než 28 586 Kč, pak vše nad tuto hranici dostává exekutor
 • Zbytek se rozdělí na třetiny
 • Podle druhu exekuce, se sráží jedna nebo dvě třetiny
 • Dlužník má nárok vždy alespoň na jednu třetinu ze zbylé části (u nepřednostní pohledávky je nárok na dvě třetiny)

Výpočet exekučních srážek z výplaty 35 000 Kč

Příklad 1: Svobodný, bezdětná zaměstnanec, bude mít čistou mzdu 35 000 Kč a k tomu nepřednostní pohledávku:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 12 705 Kč
 • Zbytek je 22 295 Kč (1/3 je 7431 Kč)
 • U nepřednostní exekuce je srážka 7 431 Kč
 • Z výplaty zůstává 27 569 Kč

Příklad 2: Ženatý zaměstnanec se jedním dítětem, bude mít čistou mzdu 35 000 Kč a k tomu nepřednostní pohledávku:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 19 057 Kč
 • Zbytek je 15 943 Kč (1/3 je 5 314 Kč)
 • U nepřednostní exekuce je srážka 5 314 Kč
 • Z výplaty zůstává 29 686 Kč

Výpočet exekuce z odstupného

Exekuční srážky se týkají i odstupného, na které může být nárok při výpovědi ze zaměstnání. Pokud má zaměstnanec exekuci na mzdu, a při výpovědi mu vzniká nárok na odstupné, pak se srážka vypočítá i z něj.

Při exekuci na odstupné, ale exekutor nedostává celou částku. U odstupného, se započítá nezabavitelná částka tolikrát, za kolik měsíců je to odstupné (u odstupného ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, se nezabavitelná částka započítá 3x – výpočet se provede podobně, jako byste dostali 3x výplatu).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.