Nejlevnější cestovní pojištění na dovolenou 2024 – online kalkulačka a srovnání

Cestovní pojištění je druh pojištění, které poskytuje finanční ochranu a asistenční služby cestovatelům nebo na dovolené. Jeho hlavním účelem je krytí finančních ztrát a rizik, která mohou nastat během cestování či dovolené v ČR nebo v zahraničí.

Cestovní pojištění, obvykle pokrývá neočekávané události, jako jsou zdravotní problémy, ztráta zavazadel, zpoždění letu, úrazy nebo odpovědnost vůči třetím osobám.

Výběr cestovního pojištění – co zahrnuje základní pojistka?

Cestovní pojištění může mít různé typy krytí a rozsah služeb v závislosti na pojišťovně a konkrétních podmínkách pojištění.

Běžné krytí zahrnuje náklady na lékařskou péči, hospitalizaci, léky, převoz zpět do ČR, ztrátu zavazadel, zrušení cesty nebo přerušení cesty z neodkladných důvodů, náhradu za zpoždění letu nebo ztrátu pasu či jiných dokladů.

Cestovní pojištění nejenom na dovolenou v ČR nebo v zahraničí

Cestovní pojištění je obvykle sjednáváno na dobu trvání konkrétní cesty a může se vztahovat jak na tuzemské, tak na zahraniční cestování.

Pojišťovny nabízejí různé typy cestovního pojištění, včetně individuálního pojištění, rodinného pojištění, pojištění na dovolenou autem, pojištění pro studenty nebo pojištění pro podnikatele.

Na co si dát pozor u cestovního pojištění?

Před sjednáním cestovního pojištění je důležité, pečlivě si pročíst pojistné podmínky, včetně vylučujících podmínek a limity krytí.

Je také důležité poskytnout pojišťovně přesné informace o svém zdravotním stavu a plánovaných aktivitách během cesty, aby bylo pojištění platné a poskytlo odpovídající ochranu.

Jak vybrat cestovní pojištění na dovolenou v roce 2024?

Prostřednictvím následující online kalkulačky, můžete velmi snadno provést srovnání toho, co aktuálně nabízí pojišťovny v ČR.

Použití této online kalkulačky, je zcela nezávazné. Nejsou potřeba žádné osobní informace. Pouze údaje, které jsou potřeba pro výpočet ceny pojištění (přibližná lokalita, termín, počet osob, apod.).


Porovnáváme nabídky mnoha pojišťoven, seznam všech pojišťoven najdete zde.

Kolik stojí cestovní pojištění na dovolenou v Evropě 2024?

Cena cestovního pojištění pro dovolenou v Evropě se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou věk cestovatele, délka pobytu, typ pojištění, rozsah krytí a pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte.

Ceny se mohou zvýšit, pokud si sjednáte rozšířené krytí, například na sportovní aktivity, dobrodružné činnosti nebo pokrytí předchozích zdravotních stavů. Dále se může cena lišit podle věku cestovatele, kdy starší osoby mohou často platit vyšší pojistné.

Je důležité provést srovnání nabídek různých pojišťoven a zvážit pojištění, které nejlépe odpovídá vašim potřebám a rozpočtu. Mnoho pojišťoven poskytuje možnost online sjednání pojištění, kde můžete zadat potřebné informace a získat přehled o cenách.

Jaké je nejlevnější cestovní pojištění na dovolenou 2024?

Obecně platí, že ceny cestovního pojištění se pohybují v rozmezí několika stovek korun až několika tisíc korun za osobu.

Standardní pojistný balíček s krytím zdravotních výloh, ztráty zavazadel a odpovědnosti vůči třetím osobám může začínat od přibližně od 200 Kč až 500 Kč na osobu za týden.

Hodně ale záleží i na konkrétní (cílové) zemi, kde budete trávit dovolenou. Nebo i na termínu, či počtu osob, pro které bude cestovní pojistka sjednána.

Pokud byste například plánovali letní dovolenou v Chorvatsku, tak pro čtyřčlennou rodinu (dva dospělí a dvě děti do 15 roků), se dá sehnat základní cestovní pojištění už za 500 Kč na 14 denní pobyt.

Bude mi na dovolenou stačit jenom základní cestovní pojištění?

Základní cestovní pojištění obvykle poskytuje následující krytí:

 • Lékařské výlohy: Pokrývá náklady spojené se zdravotní péčí, lékařskými ošetřeními a léky, které budete potřebovat v případě nemoci či úrazu během cesty.
 • Hospitalizace: Pokrývá náklady na hospitalizaci, tj. pobyt v nemocnici, a související náklady, jako jsou léky, ošetření nebo operace.
 • Evakuace a repatriace: Pokrývá náklady na evakuaci a převoz zpět do ČR, pokud je to nezbytné z důvodu vážného zranění nebo nemoci, která vyžaduje speciální léčbu nebo transport.
 • Ztráta zavazadel: Poskytuje náhradu za ztrátu nebo poškození zavazadel během cesty. Toto pojištění může zahrnovat i ztrátu cenných předmětů, jako jsou elektronika nebo šperky.
 • Zrušení cesty: Pokrývá náklady, které jste utratili nebo které nemůžete získat z důvodu neočekávaného zrušení cesty, například z důvodu nemoci, úmrtí v rodině nebo vážného poškození domu.
 • Zpoždění letu: Poskytuje náhradu za náklady, které vznikly v důsledku zpoždění letu, jako je ubytování, stravování a doprava na místo určení.
 • Odpovědnost vůči třetím osobám: Pokrývá případné nároky na náhradu škody, kterou způsobíte třetím osobám během cesty.

Je důležité si uvědomit, že rozsah krytí se může lišit mezi jednotlivými pojišťovnami a konkrétními pojistnými produkty. Je proto důležité pečlivě si prostudovat pojistné podmínky a zjistit, co přesně základní cestovní pojištění pokrývá a jaké jsou výluky a omezení.

Kdy se vyplatí připlatit si za rozšíření cestovní připojištění?

Rozšířené cestovní pojištění obvykle nabízí doplňkové služby a rozšířené krytí, které přesahují základní cestovní pojištění. Tyto služby a krytí se mohou lišit mezi různými pojišťovnami, ale některé běžné doplňkové služby zahrnují:

 • Pokrytí sportovních aktivit: Toto rozšíření poskytuje krytí pro různé sportovní aktivity, jako je potápění, lyžování, horská turistika, windsurfing apod. Standardní základní pojištění může mít omezení pro určité aktivity, a proto je dobré mít rozšířené pojištění, pokud plánujete provozovat rizikovější sporty či jiné aktivity.
 • Pojištění ztráty cenných předmětů: Toto rozšíření poskytuje krytí pro ztrátu nebo poškození cenných předmětů, jako jsou elektronika, šperky nebo fotoaparáty. Základní pojištění obvykle pokrývá ztrátu zavazadel, ale nemusí zahrnovat cenné předměty.
 • Dlouhodobé pojištění: Některé rozšířené pojištění umožňuje sjednání pojištění na delší období než běžnou dovolenou. To je užitečné pro ty, kteří často cestují a potřebují trvalé pojištění pro své cestovní potřeby.
 • Pojištění předchozích zdravotních stavů: Rozšířené pojištění může poskytovat krytí pro předchozí zdravotní stavy, což je užitečné pro osoby s chronickými onemocněními nebo pro ty, kteří mají speciální zdravotní potřeby.
 • Asistenční služby: Rozšířené cestovní pojištění často zahrnuje rozšířené asistenční služby, jako je telefonická podpora, poradenství při zdravotních problémech, organizace lékařské evakuace, asistence při ztrátě cestovních dokladů a mnoho dalšího.

Opět platí, že rozsah a dostupnost těchto doplňkových služeb se mohou lišit mezi pojišťovnami a konkrétními pojistnými produkty. Je důležité pečlivě prostudovat pojistné podmínky a zjistit, jaké jsou rozdíly.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.