Kalkulačka: Výpočet životní minimum pro rodinu od 1. ledna 2023 (zvýšení)

Začátek nového roku, bývá obvykle spojen s celou řadou změn. Některé z nich, se obvykle týkají i oblasti sociálních dávek. Nejinak je tomu i v roce 2023, kdy se od 1. ledna 2023 zvyšuje životní a existenční minimum.

Zvýšení životního minima, má vliv na různé sociální dávky (zvyšuje se počet osob/rodin, které mají nárok na sociální podporu, může dojít k navýšení některých dávek). Mění se i další věci (viz informace dále).

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

V minulém roce (2022), se životní minimum zvyšovalo hned několikrát. A nebylo to jen životní a existenční minimum. Několikrát se valorizovaly i důchody, nebo docházelo ke značnému růstu normativních nákladů na bydlení (zvyšování příspěvků na bydlení).

Důvodem pro takto velké a časté zvyšování, je především vysoká inflace (celková průměrná inflace byla v roce 2022 ve výši 15,1%, některé reálné ceny ale rostly mnohem více).

Vzhledem k tomu, že míra inflace (a s tím spojený růst nákladů na živobytí, jako jsou ceny potravin, nájmů, elektřiny, plynu, apod.), se zatím nelepší, dochází od začátku roku k dalšímu navýšení životního a existenčního minima.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023:

  • Životní a existenční minimum se zvyšuje o cca 5,2%
  • Životní minimum jednotlivce se zvyšuje o 240 Kč na 4860 Kč (od 1. 1. 2023)
  • Existenční minimum jednotlivce se zvyšuje o 150 Kč na 3130 Kč (od 1. 1. 2023)

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu v roce 2023

Od 1. 1. 2023, platí nové (zvýšené) částky životního (a existenčního) minima pro jednotlivce i pro rodinu.

Životní minimum rodiny, se dá velmi jednoduše spočítat, jako součet částek, připadající na jednotlivé členy rodiny (osoby ve společné domácnosti).

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je životní minimum pro vaši rodinu v roce 2023.

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2023?

V následující tabulce se můžete podívat, kolik jsou jednotlivé částky životního a existenčního minima v roce 2023 (platí od 1. 1. 2023):

Životní minimum 2023 2023 Zvýšení
Existenční minimum 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč +240 Kč
První osoba v domácnosti 4 470 Kč +220 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti (*) 4 040 Kč +200 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč +120 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 050 Kč +150 Kč
Dítě do 26 roků (**) 3 490 Kč +170 Kč

(*) Týká se všech dalších osob v rodině (ve společné domácnosti), které nejsou nezaopatřeným dítětem 

(**) Týká se všech dětí až do 26 roků, které jsou nezaopatřeným dítětem, tj. například i student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2023

Životní minimum pro důchodce, se vypočítá stejně, jako životní minimum pro jednotlivce, nebo pro rodinu:

  • Životní minimum pro osamělého důchodce v roce 2023 = 4860 Kč
  • Životní minimum pro dva důchodce ve spol. domácnosti = 8510 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2023?

Životní minimum pro samoživitelku (samoživitele) s dítětem, se vypočítá stejně, jako životní minimum pro rodinu:

  • Životní minimum pro samoživitelku a jedno dítě do 6 roků = 6950 Kč
  • Životní minimum pro samoživitelku a dvě děti do 6 roků = 9430 Kč

Zvýšení životního minima a nárok na sociální dávky v roce 2023

Zvýšení životního a existenčního minima (které platí od 1. 1. 2023), má podstatný vliv pro nárok na sociální dávky od Úřadu práce. Životní minimum ovlivňuje, kdo má nárok na jednotlivé příspěvky. A u některých sociálních dávek, to vede i ke zvýšení částky, na kterou je nárok.

Díky zvýšení životního minima, může mít od ledna 2023, více rodin nárok na přídavky na dítě (nárok je, pokud příjem rodiny nepřekračuje 3,4 násobek životního minima).

Více žen pak může mít nárok na porodné (nárok je při příjmu do 2,7 násobku životního minima).

Od toho, kolik je životní minimum (4860 Kč) nebo existenční minimum (3130 Kč), se odvíjí i nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ve hmotné nouzi).

Díky lednové valorizaci, může mít více lidí nárok na tuto podporu od státu, nebo může dojít k navýšení již vyplácených částek.

Životní minimum a exekuce nebo insolvence v roce 2023

Životní minimum jednotlivce (4860 Kč od 1. 1. 2023), ovlivňuje společně s normativními náklady na bydlení i to, kolik peněz zůstává lidem s exekucí nebo v insolvenci.

Životní minimum jednotlivce, se používá pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 13 638 Kč.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.