Kalkulačka: Výpočet životní minimum pro rodinu od 1. ledna 2024

Začátek nového roku, bývá obvykle spojen s celou řadou změn. Některé z nich, se týkají i oblasti sociálních dávek. Od začátku roku se zvyšuje rodičovská, mění se podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení, zvyšují se důchody nebo se mění podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (a jsou i další změny).

Velmi důležitým údajem pro sociální dávky, je i životní a existenční minimum. Na základě toho, kolik je životní (nebo existenční) minimum, se vypočítají některé sociální dávky. Nebo to hraje roli i při zjišťování nároku na některé dávky.

Životní a existenční minimum se naposledy zvýšilo na začátku minulého roku. V roce 2024, se ale nic nemění. A platí stejné hodnoty, které platily i v předchozím roce.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024?

Během posledních roků, se životní a existenční minimum zvýšilo dokonce několikrát. A nebylo to jen životní a existenční minimum. Několikrát se valorizovaly i důchody, nebo docházelo ke značnému růstu normativních nákladů na bydlení (zvyšování příspěvků na bydlení).

V roce 2024, už je to ale jinak. Důchody se sice na začátku roku zvýšily o 360 Kč, jednalo se ale jenom o běžnou valorizaci. Normativní náklady pro výpočet příspěvku na bydlení  se od ledna 2024 nezvýšily – naopak, kvůli zrušení paragrafu 26a, došlo k faktickému snížení.

A nebude se měnit ani životní a existenční minimum. Celková inflace za minulý rok, byla okolo 10%. Takže by dávalo poměrně velký smysl, pokud by vláda rozhodla o valorizaci částek životního a existenčního minimum, právě alespoň o těchto 10%. Na začátku roku 2024, ale zatím žádné zvýšení není schváleno.

O zvýšení částek životního a existenčního minima, může vláda rozhodnout i kdykoliv během roku. Jestli k tomu ale opravdu dojde, je zatím nejisté.

Životní a existenční minimum v roce 2024:

  • Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce je 3130 Kč

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu v roce 2024

V roce 2024, platí stejné částky životního (a existenčního) minima pro jednotlivce i pro rodinu, jaké platily i minulý rok.

Životní minimum rodiny, se dá velmi jednoduše spočítat, jako součet částek, připadající na jednotlivé členy rodiny (osoby ve společné domácnosti).

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik je životní minimum pro vaši rodinu v roce 2024.

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2024?

V následující tabulce se můžete podívat, kolik jsou jednotlivé částky životního a existenčního minima v roce 2024 (platí od 1. 1. 2024):

Životní minimum 2024
Existenční minimum 3 130 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
První osoba v domácnosti 4 470 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti (*) 4 040 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 050 Kč
Dítě do 26 roků (**) 3 490 Kč

(*) Týká se všech dalších osob v rodině (ve společné domácnosti), které nejsou nezaopatřeným dítětem 

(**) Týká se všech dětí až do 26 roků, které jsou nezaopatřeným dítětem, tj. například i student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2024

Životní minimum pro důchodce, se vypočítá stejně, jako životní minimum pro jednotlivce, nebo pro rodinu:

  • Životní minimum pro osamělého důchodce v roce 2024 = 4860 Kč
  • Životní minimum pro dva důchodce ve spol. domácnosti = 8510 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2024?

Životní minimum pro samoživitelku (samoživitele) s dítětem, se vypočítá stejně, jako životní minimum pro rodinu:

  • Životní minimum pro samoživitelku a jedno dítě do 6 roků = 6950 Kč
  • Životní minimum pro samoživitelku a dvě děti do 6 roků = 9430 Kč

Životní minimum a nárok na sociální dávky v roce 2024

Životní a existenční minimum (které platí v roce 2024), má podstatný vliv pro nárok na sociální dávky od Úřadu práce. Životní minimum ovlivňuje, kdo má nárok na jednotlivé příspěvky. A u některých sociálních dávek, se od výše životního minima odvíjí i celková výše vyplácených dávek.

Životní minimum má vliv při posuzování nároku na přídavky na dítě (nárok je, pokud příjem rodiny nepřekračuje 3,4 násobek životního minima).

Životní minimum má vliv i pro nárok na porodné (nárok je při příjmu do 2,7 násobku životního minima).

Od toho, kolik je životní minimum (4860 Kč) nebo existenční minimum (3130 Kč), se odvíjí i nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ve hmotné nouzi).

Životní minimum a exekuce nebo insolvence v roce 2024

Životní minimum jednotlivce (4860 Kč v roce 2024), ovlivňuje společně s normativními náklady na bydlení i to, kolik peněz zůstává lidem s exekucí nebo v insolvenci.

Životní minimum jednotlivce, se používá pro výpočet nezabavitelné částky. Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci se od 1. 1. 2024 snižuje na 12 705 Kč. Ke snížení nezabavitelné částky dochází kvůli snížení normativních nákladů na bydlení.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.