Jaké jsou sociální dávky pro rozvedenou matku s dětmi v roce 2024

Zajímalo by vás, na jaké dávky má nárok rozvedená matka s dětmi? Může matka s dětmi po rozvodu získat něco navíc, aby mohla začít nový život? Kam se obracet o pomoc, a pro radu? Podívejte se na to, jaké jsou sociální dávky pro rozvedenou matku s dětmi.

Budu se rozvádět, mám nárok na nějaké sociální dávky?

Paní Jarmila nám napsala tento dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, musím se rozvést s manželem, protože to už není k vydržení. Máme dvě děti. Předpokládám, že je dostanu do péče, já. Byt, kde bydlíme, je ale psaný na něj. Nevím, jak to dopadne po rozvodu, ale asi se budu muset odstěhovat. Kromě toho jsem momentálně bez práce. Byla jsem rok na úřadu práce, ale už nedostávám žádnou podporu a práci jsem také zatím nenašla. Všechny účty zatím platil on, ale až se rozvedeme tak asi budu bez koruny. Chtěla bych vědět, jestli jako rozvedená matka s dětmi dostanu od sociálky nějaké peníze, protože nevím, jak bych to sama s dětmi zvládla, bůh ví, jak to bude s alimenty. Moc vám děkuji za odpověď.

Sociální dávky pro rozvedenou matku s dětmi v roce 2024

Z uvedeného dotazu vyplývá, že paní Jarmila má dvě děti, je nezaměstnaná a již nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po rozvodu by žila ve společné domácnosti se svými dětmi. Pravděpodobně by měla dostávat výživné na děti od bývalého manžela.

Příspěvek na bydlení 2024

Jednou ze sociálních dávek, na které by paní Jarmila mohla mít nárok je příspěvek na bydlení. Pokud by paní Jarmila bydlela v nájmu nebo v družstevním bytě (či v bytě v osobním vlastnictví), mohla by si požádat o tuto dávku. Konkrétní výše by se odvíjela od nákladů na bydlení (resp. záleží i na velikosti města apod. – viz normativní náklady na bydlení).

S příspěvkem na bydlení je to ale trochu složitější. Aby jej paní Jarmila získala, musela by se nejprve od manžela (kde bydlí nyní), přestěhovat do nového bytu. Musela by v tomto bytě mít nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu na celý byt (u podnájmu jen části bytu, nárok na příspěvek není). Nebo by byt musel být její – družstevní nebo osobní vlastnictví. Dále si pak musí vyřídit změnu trvalého pobytu pro sebe i pro děti.

A nakonec, na dávku bude mít nárok až po 3 měsících – resp. k získání příspěvku na bydlení je nutné doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení – složenka / faktura za nájem, vodu, elektřinu, plyn apod.

V roce 2024, se mimořádně zvyšovaly normativní náklady na bydlení. Na tuto sociální dávku, má nově nárok podstatně více domácností, a mohou dostávat i podstatně vyšší částku.

Více viz: Kalkulačka přídavky na bydlení 2024

Příspěvek na živobytí 2024

Na sociální dávku příspěvek na živobytí by mohla mít nárok z titulu toho, že nemá žádný jiný příjem. O konkrétní výši dávky by rozhodovalo, zda by žila ve společné domácnosti pouze s dětmi nebo i s dalšími osobami. Příspěvek na živobytí může být poskytován až do výše životního minima jednotlivce.

Životní minimum pro jednotlivce je v roce 2024 částka 4860 Kč. Pokud se jedná o více osob ve společné domácnosti (rodina nebo samoživitelka s dítětem/dětmi), pak se životní minimum určí jako součet několika částek.

Více viz: Kalkulačka příspěvek na živobytí v roce 2024 a také Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2024

Doplatek na bydlení 2024

Pokud by získala přídavky na bydlení, nebo i pokud by je nezískala, a její příjem by nestačil na úhradu nákladů na bydlení, pak by mohla mít nárok i na tuto další dávku. Jedná se – podobně jako u příspěvku na živobytí – o dávku hmotné nouze. Na doplatek na bydlení, mají nárok nárok především domácnosti, s velmi nízkými příjmy.

Na doplatek na bydlení, je nárok i tam, kde není nárok na příspěvek na bydlení. Například při bydlení v podnájmu (jen část bytu) nebo při bydlení na ubytovně.

Přídavky na děti v roce 2024

Na přídavky na dítě by p. Jarmila měla nárok, pokud by její příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesahoval 3,4 násobek životního minima. Pak by mohla získat 1330 Kč měsíčně na dítě do 6 roků, 1470 Kč měsíčně na dítě 6 – 15 roků nebo 1580 Kč měsíčně na dítě 15 – 26 roků. Díky zvýšení životními minima (viz výše), může mít na přídavky nárok více rodin.

Více viz: Kalkulačka přídavky na děti v roce 2024

Výživné a alimenty

Při rozvodu by pak měla žádat svého bývalého manžela (pokud se jedná zároveň o otce dětí) o výživné (v případě že by byla matkou dítěte do 2 let, pak by měla nárok na výživné i pro sebe). Jeho výše je záležitostí buď dohody, nebo je nutné obracet se na soud.

Viz: Kolik jsou alimenty na dítě 2024

Azylové domy pro matky s dětmi

V případě složité rodinné situace, se také může obrátit na pomoc v azylovém domě pro matky s dětmi. Azylové domy pro matky s dětmi fungují v některých (především větších městech) a slouží právě pro podobné případy. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a platných prováděcích vyhlášek poskytujeme v rámci Azylového domu pro matky s dětmi tyto základní činnosti:

  1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytváříme podmínky pro samostatnou přípravu stravy).
  2. Poskytnutí ubytování (po dobu nepřevyšující 1 rok umožňujeme: celkovou hygienu těla, vytváříme podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla).
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků).

Mimořádná pomoc ve hmotné nouzi

Podle konkrétní životní, sociální a majetkové situace p. Jarmily by případně mohla mít nárok i na mimořádnou pomoc ve hmotné nouzi.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.