Kalkulačka insolvence 2024: Kolik peněz mi zůstane při oddlužení?

Během oddlužení, se musí splácet dluhy po dobu až 5 roků (pro některé dlužníky, je insolvence jen na 3 roky, plánuje se i zkrácení pro všechny dlužníky). Jednou z podmínek pro oddlužení, je placení alespoň minimální splátky, po celou dobu insolvence.

Minimální splátka dluhů v insolvenci, je 2178 Kč měsíčně. To je úplné minimum, které musí být zaplaceno každý měsíc, aby soud oddlužení nezrušil. Jinak jsou ale splátky dluhů během insolvence stanoveny individuálně soudem (přihlíží se k možnostem dlužníka).

Ani během insolvence ale nehrozí, že by někdo zůstal úplně bez peněz. Při srážkách ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších příjmů, je nárok na nezabavitelné minimum. A dále i na jednu třetinu ze zbylé části výplaty (či důchodu nebo jiného příjmu).

Kalkulačka insolvence: Výpočet srážek a nezabavitelné částky v roce 2024

Při oddlužení splátkovým kalendářem, mohou být prováděny srážky ze mzdy, z důchodu nebo i jiného příjmu (mohou to být i různé dávky, jako je mateřská, nemocenská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, apod.).

Výpočet srážek během insolvence je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Je nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu ze zbylé části mzdy.

Pro výpočet splátek a toho, kolik vám zůstane, zadejte do této insolvenční kalkulačky, kolik je vaše čistá mzda nebo důchod (nebo jiný příjem).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Nezabavitelné minimum při oddlužení v roce 2024

Během insolvence nebo i během exekuce, kdy se provádí srážky ze mzdy (nebo i z dalších příjmů), je nárok na nezabavitelnou částku. Nezabavitelné minimum se poměrně často zvyšuje. Někdy dochází ke zvýšení i několikrát za rok.

K poslední změně nezabavitelné částky, došlo od začátku roku 2024. K další změně, dojde pravděpodobně až od začátku roku 2024 (během roku 2024, se zatím neplánují další změny).

Nezabavitelné minimum pro lidi v insolvenci:

  • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 705 Kč
  • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě = 3 176 Kč

Dlužník v insolvenci, který má manželku a dvě děti, má nárok na celkové nezabavitelné minimum, ve výši 22 234 Kč. Pokud by měl jenom jedno dítě, pak by to bylo 19 057 Kč. Bezdětný, svobodný dlužník, ale bude mít nárok jenom na 12 705 Kč (a k tomu jednu třetinu ze zbylé části).

Základní nezabavitelná částka (12 705 Kč v roce 2024), se zvyšuje o 3176 Kč za každé dítě (ke kterému má dlužník vyživovací povinnost). Neplatí to ale pro situace, kdy je dluh na alimentech. Ke zvýšení nezabavitelné částky dochází i v případě manžela nebo manželky.

Jak dlouho se musí splácet dluhy během oddlužení?

Při oddlužení, jsou dvě možnosti, jak se zbavit dluhů:

  • První možností je prodej majetku a splacení všech dluhů. Většina dlužníků ale nemá žádný majetek, nebo by jeho prodejem nezískala dostatek finančních prostředků na splacení všech dluhů.
  • Druhou možností, jak se zbavit dluhů, je tedy splátkový kalendář. I v tomto případě, dochází k prodeji majetku. Kromě toho, se pak nějakou dobu musí platit pravidelné měsíční splátky.

Doba, po kterou je nutné splácet dluhy během oddlužení, se může lišit. Oddlužení skončí ve chvíli, kdy jsou zaplaceny všechny dluhy (100%). Pak může insolvence skončit, i když je to méně než 3 nebo 5 roků.

Insolvence také může skončit už po 3 letech, pokud dojde ke splacení alespoň 60% dluhů.

Pro některé dlužníky, je zkrácená doba insolvence jen 3 roky. Na kratší dobu oddlužení mají nárok důchodci (starobní nebo invalidní). Nebo i lidé, kterým dluhy vznikly před 18 rokem.

Pro většinu ostatních dlužníků aktuálně platí, že musí dluhy splácet minimálně 5 roků.

Zkrácení oddlužení na 3 roky v roce 2024

Během roku 2023, se v Parlamentu začala projednávat novela insolvenčního zákona. Hlavní změnou, by mělo být zkrácení doby, po kterou je nutné splácet dluhy. Podle nových podmínek, by se dluhy během insolvence, splácely jen 3 roky.

Změna (zkrácení oddlužení), se schvaluje kvůli požadavku, na sjednocení českého zákona s tím, co platí v Evropské unii. Je tedy poměrně pravděpodobné, že zkrácení oddlužení bude schváleno.

Kratší doba oddlužení (nově jen 3 roky pro všechny dlužníky), ale bude platit nejdříve v roce 2024. V závislosti na tom, jak rychle bude změna projednána, by mohla platit zřejmě od 1. července 2024 (pravděpodobněji ale až o začátku následujícího roku – od 1. ledna 2025).

Kdo má nárok na oddlužení u soudu – jaké jsou podmínky insolvence?

Žádost o oddlužení, si může podat každý dlužník, který tím sleduje poctivý záměr (snaží se opravdu řešit své dluhy a nejedná se jen o vyhýbání odpovědnosti).

Mezi podmínky, aby soud povolil zahájení oddlužení, patří mimo jiné i to, že nutné mít více dluhů (alespoň dva různé věřitele), které jsou po splatnosti (alespoň 30 dní po splatnosti).

Dlužník, který žádá o oddlužení, musí doložit, že bude schopen splácet alespoň minimální splátku (minimálně 2178 Kč měsíčně). Kromě toho je nutné soudu doložit přehled všech dluhů, přehled minulých i očekávaných příjmů a mnoho dalších informací.

Žádost o oddlužení musí být podána v přesné formě (jedním z nejčastějších důvodů, proč soud zamítne oddlužení, jsou formální chyby v žádosti).

Podmínka splatit minimálně 30% dluhů už neplatí

Dříve bylo jednou z podstatných podmínek, splatit alespoň 30% dluhů. Tato podmínka, už ale nějakou dobu neplatí (změnilo se to v polovině roku 2019).

Podle aktuálních podmínek, je nutné platit alespoň minimální splátku (pokud by nebyla placena více než 3 měsíce, tak soud může oddlužení zrušit). A soud bude také vyhodnocovat, zda dlužník vynaložil dostatečnou snahu splácet své dluhy.

Pokud by se někdo například vyhýbat zaměstnání nebo jinak záměrně snižoval své příjmy, aby nemusel splácet dluhy, tak to soud příliš „neocení“.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.