Reforma 2024: Jak se budou měnit sociální dávky od 1. 1. 2025?

Na začátku roku 2024, představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka návrh reformu sociálních dávek. Má se jednat asi o největší změnu u státní sociální podpory, za posledních 30 roků.

Změna se bude týkat cca 1 miliónu lidí v ČR. Dopad tedy bude o něco menší, než u nedávného konsolidačního balíčku, nebo u plánové důchodové reformy. I tak se ale bude jednat, o poměrně velkou „revoluci“.

Budou se rušit 4 sociální dávky:

Na místo těchto 4 „starých“ sociálních dávek, bude od 1. 1. 2025 pouze jedna nová dávka.

Nová sociální dávka od roku 2025 – jedna dávka pro všechny

Hlavní důvodem pro tuto sociální reformu, má být zjednodušení celého dávkového systému. Vyřízení podpory od státu, by mělo být jednodušší a rychlejší.

Na místo současných 4 samostatných žádostí (což zahrnuje přes 16 papírů), to bude jenom jedna „univerzální“ žádost o dávku. Která navíc půjde vyřídit kompletně online (přes internet v aplikaci Jenda).

Hlavní změny:

  • Bez práce (nebo bez hledání práce) nebude na dávky nárok vůbec
  • Bude se sledovat výše příjmu a majetek
  • U dětí se bude sledovat docházka do školy
  • Pro někoho se mohou sociální dávky snížit (nebo nebude nárok vůbec)
  • Pro někoho se dávky zvýší

Jaké budou podmínky pro nárok na novou sociální dávku v roce 2025?

Představení záměru sloučit 4 sociální dávky, bylo pouze prvním krokem celého procesu, který bude ještě poměrně dlouhý.

Do konce března 2024, by chtělo MPSV představit návrh nového zákona, kde budou definovány přesné podmínky pro nárok na novou sociální dávku. Poté se nový zákon bude řešit na úrovni vlády, a následně i v Parlamentu a v Senátu.

Přesné podmínky v tuto chvíli nejsou stanoveny, MPSV uvedlo pouze několik modelových příkladů, ze kterých vyplývá, že rozhodující podmínky budou především:

  • Kolik budou náklady na bydlení
  • Jaký bude čistý příjem
  • Počet osob, a počet dětí (a pravděpodobně i jejich věk)
  • Velikost města/obce kde žadatel o dávku bydlí
  • Zda je příjem ze zaměstnání (nebo z brigády či jiný příjem typu mateřská/rodičovská/důchod apod.)

Nové sociální dávky – vyřízení přes internet

U nové sociální dávky se od začátku počítá s tím, že žádost půjde vyřídit přes internet. Už nyní je možné požádat online o příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek nebo přídavky na dítě.

U nové sociální dávky, bude také možné vyřídit vše kompletně online. Zůstane ale pochopitelně zachována i možnost, vyřídit vše osobně na Úřadu práce.

Nová sociální dávka od 1. ledna 2025

MPSV předpokládá, že nové podmínky budou platit už od 1. ledna 2025

Je ale otázka, jak to přesně bude. Vzhledem k tomu, že na zrušené dávky má nárok cca 1 milión lidí, je možné že bude i nějaké přechodné období.

Lze si jen těžko představit, jak by Úřady práce byly v lednu 2025 schopné vyřídit všechny žádosti o nové sociální dávky.

Reforma dávek – zvýšení nebo snížení?

MPSV tvrdí, že dopad změn, by neměl znamenat nějak zásadní změny u celkových výdajů státu.

Aktuálně se na sociální dávky vydá asi 30 miliard korun za rok. A podobná částka to bude i v roce 2025.

Z příkladů, které uvádí MPSV, ale poměrně jasně vyplývá, že u konkrétních lidí mohou být změny ve výši dávek poměrně velmi „dramatické“.

Pro řadu lidí, může nový zákon přinést razantní snížení dávek (mělo by se týkat především těch, kdo nepracují). Pro část rodin zůstanou dávky +/- stejné.

A pro někoho se dávky naopak mohou zvýšit (MPSV uvádí příklad rodiny, která by podle nových podmínek měla nárok na dávky o 5 tisíc korun vyšší).

Hlavní podmínka pro nárok na dávky – práce nebo hledání práce

Jednou z klíčivých změn u zvažované reformy sociálních dávek, bude i přísnější dohled nad tím, zda žadatelé o dávky pracují (nebo se o to alespoň snaží).

Ten kdo je bez práce, a není vedený ani na ÚP, by nově neměl mít nárok na dávky vůbec.

Systém má být nově nastaven tak, aby se s ohledem na výši příjmu, dávky snižovaly jenom postupně. Tedy aby pro lidi bylo motivující snažit se pracovat a mít příjem.

Pochopitelně pro důchodce nebo pro maminky na mateřské/rodičovské, tato nová „pracovní povinnost“ platit nebude.

Kdo má nějaký majetek, už nebude mít nárok na dávky

Další velkou změnou bude i to, že nově se kromě příjmu, bude sledovat i celkový majetek. Už nyní se u dávek sledují čisté měsíční příjmy (platí pro všechny dávky, které se budou rušit).

Podle nových podmínek se má ale sledovat i celkový majetek. Nyní má na příspěvek na bydlení nárok i ten, kdo vlastní více bytů nebo domů. Nově už to nepůjde.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.